Vær professionel, også når det gælder sikkerhed - Gør sikkerhed til en god vane

Øg jeres sikkerhed ved at bruge relevante værktøjer til planlægning og prioritering af arbejdsopgaver

I kan ikke længere søge en forebyggelsespakke. I er velkomne til at downloade drejebøger til jeres videre arbejde med at forbedre arbejdsmiljøet eller medarbejdernes sundhed.

Denne pakke er kun for bygge- og anlægsvirksomheder med 1-19 ansatte. Det er vigtigt at følge drejebogen til pakken, når pakken gennemføres. Download den i infoboksen til højre.

Afprøv relevante værktøjer, der sikrer, at I får sikkerheden ind ved planlægning og prioritering af arbejdsopgaver. Det kan hjælpe jer til at øge sikkerheden og reducere antallet af ulykker.

1. Fokus på at øge sikkerheden

Bedre planlægning og prioritering kan hjælpe jer med at tænke sikkerheden ind fra starten af jeres arbejdsopgaver. På den måde kan I øge sikkerhedsniveauet og undgå ulykker, når I udfører arbejdsopgaver. Samtidig kan en daglig samtale om sikkerhed være med til, at alle husker på sikkerheden, når de udføre forskellige arbejdsopgaver.

2. Hvad får I ud af forløbet?

Når I tænker arbejdsmiljøet ind i jeres planlægning og prioritering, bliver det fx nemmere for jer, at:

 • undgå overraskelser, hvor medarbejderne må reagere hurtigt, og sikkerheden springes over
 • få de relevante hjælpemidler så som sikkerhedsline, lift m.m. med ud til opgaven
 • undgå, at tidspresset bliver for stort, fordi I på forhånd ved, hvilke opgaver I har hvornår

Pakken giver jer et redskaber til at:

 • højne sikkerhedsniveauet, allerede når I giver tilbud på nye byggeopgaver og planlægger kommende byggeforløb
 • øge fokus på sikkerheden i hverdagen, via en daglig samtale mellem mester og medarbejder

Forløbet drejer sig om at tænke sikkerheden ind på de relevante tidspunkter i byggeprocessen, og samtidig gøre prioritering af sikkerheden til en god vane.

Pakken er udviklet til de tre brancher: tømrer, murer og VVS, men alle virksomheder indenfor bygge og anlæg med 1 - 19 ansatte, kan søge pakken. Det kræver blot, at virksomhederne følger drejebogen, herunder vælger og bruger et af de værktøjer, som er udviklet til pakken.

3. Hvordan skal I gribe det an?

I sætter jer ind i pakken og bilagene (faktaarkene). Mester finder en medarbejder (hjælper), der kan hjælpe i forløbet. I vælger minimum et værktøj fra pakken, som I vil arbejde med i 3 måneder. Mesteren kontakter dagligt sine medarbejdere, og spørger ind til, hvordan det går med at bruge værktøjet og sikkerheden generelt.

Alle virksomheder, som søger denne pakke pr. 1. april 2015, får tilknyttet en medarbejder fra Arbejdstilsynet (At-vejleder), som kender til branchen. At-vejlederen kan hjælpe og støtte virksomheden gennem forløbet med pakken.

Forløbet er opdelt i 4 faser:

FASE 0: Forberedelse, hvor I sætter jer ind i materialet og læser pakken samt bilag (faktaark)
FASE I: Opstart, hvor I vælger hvilket værktøj, I vil arbejde med
FASE II: I afprøver værktøjet i dagligdagen og justerer det efter behov
FASE III: I aftaler, hvordan I fremover vil bruge værktøjet

4. Hvad med tid og økonomi?

Det forventede tidsforbrug for mester og medarbejdere er:

Mester: 11 timer til forberedelse, møder og til at afprøve det nye værktøj, samt den tid, der er afsat til daglig samtale med medarbejderne

Hjælper: 11 timer til at hjælpe mester med forberedelse, møder og til at afprøve det nye værktøj

Medarbejdere: 6 timer – til møder og til at afprøve det nye værktøj

Fonden dækker:

Tabt arbejdsfortjeneste for den tid, I bruger på at holde møder og lærer at bruge det nye værktøj, samt den tid, som mester bruger på daglig samtale. I modtager et fast beløb pr. time som kompensation. Satserne er følgende.

 • Leder: 414,00 kr.
 • Hjælper: 264,00 kr. (svend/arbejdsmand) /  127,00 kr.(lærling)
 • Øvrige medarbejdere: 264,00 kr. (svend/arbejdsmand) / 127,00 kr.(lærling)
5. Hvilken hjælp får I?

I får en mail med link til pakken samt bilag (faktaark).

Alle virksomheder, som søger denne pakke pr. 1. april 2015, får tilknyttet en medarbejder fra Arbejdstilsynet (At-vejleder), som kender til branchen. At-vejlederen kan hjælpe og støtte virksomheden gennem forløbet med pakken. AT-vejleder kontakter jer, når I har fået tilsagn fra fonden.

Pakken omfatter disse materialer:

 • Pakken, der består af en drejebog og bilag (faktaark)
 • Faktaark 1 med inspirationsspørgsmål til den daglige samtale om arbejdsopgaver og sikkerhed
 • Faktaark 2 med katalog over værktøjer
 • Faktaark 3 med katalog med inspiration til god branchepraksis for forskellige arbejdsopgaver
 • Faktaark 4 om ulykker i bygge- anlægsbranchen
 • Faktaark 5 med nyttige oplysninger
6. Hvad kræver det at gå i gang?
 • Mester og medarbejdere skal være enige om at gennemføre forløbet
 • Mester skal have fundet en medarbejder (hjælper), der kan hjælpe i forløbet
 • I skal have byggeopgaver, som I kan afprøve værktøjet på
 • I skal være indstillede på at afprøve værktøjet, selvom det tager ekstra tid i starten
7. Yderligere information

Download alt materiale vedr. denne pakke i infoboksen til højre.