Brugerdreven forbedring af det psykiske arbejdsmiljø i Kriminalforsorgen

Kriminalforsorgen

konference110912-03.jpg

Projektet har arbejdet med at forbedre samarbejdsklimaet mellem indsatte og ansatte i Statsfængslet i Nyborg og Statsfængslet på Kragskovhede. Erfaringerne fra projektet er videreført til andre fængsler og arresthuse, og bl.a. Arresthuset i Køge arbejder lige nu med en særlig tilgang til at forbedre arbejdsmiljøet. Projektleder Peter Dexters fra Kriminalforsorgen og en betjent fra Køge Arresthus fortæller om erfaringerne, herunder om processer, der ikke er lineære og hvor udviklingen af arbejdsmiljøet sker i et samspil med at forbedre opgavevaretagelsen, og som lige nu resulterer i et lavere konfliktniveau.

Præsentationen downloades i infoboksen til højre.

Læs mere om projektet i fondens projektdatabase  >>

Se interview med projektleder Peter Dexters om projektet nedenfor.