Bygge og anlæg

I kan ikke længere søge en forebyggelsespakke. I er velkomne til at downloade drejebøger til jeres videre arbejde med at forbedre arbejdsmiljøet eller medarbejdernes sundhed.

Mindre virksomheder inden for branchen bygge og anlæg kan få hjælp til at forbedre deres arbejdsmiljø.

Fonden tilbyder forebyggelsespakker, der hjælper virksomhederne med at få et bedre arbejdsmiljø. 

Pakkerne består af forskellige værktøjer, som virksomhederne kan bruge til at løse arbejdsmiljøproblemer, der er typiske for branchen. Det tager 3 – 6 måneder at gennemføre forløbet med en pakke.

Virksomhederne kan få dækket lønnen for de timer, de skal bruge på at gennemføre forløbet med en pakke. Derudover kan virksomhederne også få hjælp fx. til leje af tekniske hjælpemidler eller indkøb af materialer. Endelig stiller Arbejdstilsynet en vejleder til rådighed for nogle af pakkerne, men det afhænger af virksomhedens størrelse. Vejlederen hjælper virksomheden gennem forløbet med pakken.

Pakker til virksomheder med 1 - 9 ansatte >>

Pakker til virksomheder med 10 - 19 ansatte >>

Hvis din virksomhed har mere end 19 ansatte, kan du ikke søge forebyggelsespakker til virksomheder i bygge- og anlægsbranchen. 

Pakker til virksomheder med 1 - 9 ansatte
 • Tunge løft 

Pakken har til formål at få styre på de tunge løft. En vejleder guider vil hjælp. En vejleder fra Arbejdstilsynet hjælper jer sikkert igennem hele forløbet.

Læs mere om pakken "tunge løft" >>

 • Planlægning

Pakken har til formål at mindske skader og nedslidning med bedre planlægning. En vejleder fra Arbejdstilsynet hjælper jer sikkert igennem hele forløbet.

Læs mere om pakken "planlægning" >>

 • Vær professionel også når det gælder sikkerhed - gør sikkerhed til vane

Pakken har til formål at undgå ulykker. Den udførlige drejebog guider jer sikkert igennem hele forløbet. En vejleder fra Arbejdstilsynet hjælper jer sikkert igennem forløbet.

Læs mere om pakken "vær professionel også når det gælder sikkerhed". >>

Pakker til virksomheder med 10 - 19 ansatte
 • Vær professionel også når det gælder sikkerhed - gør sikkerhed til vane

Pakken har til formål at undgå ulykker. Den udførlige drejebog guider jer sikkert igennem hele forløbet. En vejleder fra Arbejdstilsynet hjælper jer sikkert igennem forløbet.

Læs mere om pakken "vær professionel også når det gælder sikkerhed". >>

Branchekoder under Bygge og Anlæg

Hvis jeres virksomhed har en af følgende branchekoder, kan I søge om en Forebyggelsespakke

 • 411000 - Gennemførelse af byggeprojekter
 • 412000 - Opførelse af bygninger
 • 421100 - Anlæg af veje og motorvej
 • 421200 - Anlæg af jernbaner og undergrundsbaner
 • 421300 - Anlæg af broer og tunneller
 • 422100 - Anlæg af ledningsnet til væsker
 • 422200 - Anlæg af ledningsnet til elektricitet og kommunikation
 • 429100 - Anlæg af vandveje, havne, diger og dæmninger
 • 429900 - Anden anlægsvirksomhed i.a.n.
 • 431100 - Nedrivning
 • 431200 - Forberedende byggepladsarbejder
 • 432100 - El-installation
 • 432200 - VVS- og blikkenslagerforretninger
 • 432900 - Anden bygningsinstallationsvirksomhed
 • 433100 - Stukkatørvirksomhed
 • 433200 - Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed
 • 433300 - Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning
 • 433410 - Malerforretninger
 • 433420 - Glarmestervirksomhed
 • 433900 - Anden bygningsfærdiggørelse
 • 439100 - Tagdækningsvirksomhed
 • 439910 - Murere
 • 439990 - Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering

 

Infoboks

Opdateret:
27 JAN. 2016
Redigeret af:
Shoji Igi
Kontakt:
7221 7400