Samarbejd om et bedre arbejdsmiljø

Med forebyggelsespakken "Samarbejd om et bedre arbejdsmiljø" får virksomheden hjælp til at skabe en attraktiv arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø og sundere medarbejdere. Ledelse og medarbejdere samarbejder om at skabe nye og bedre vaner omkring tunge løft, arbejdsstillinger og ensidigt gentaget arbejde. Målet er, at de gode vaner indarbejdes og forankres som en naturlig del af hverdagen på virksomheden.

Når I har søgt eller gennemgået denne pakke, har I også mulighed for at søge en træningspakke. Læs mere om træningspakken >>

Hvor mange personer kan der deltage i pakken?

Maks. 1 leder og 19 medarbejdere (i alt maks. 20 deltagere)

Blandt medarbejderne skal man finde en hjælper, der kan hjælpe lederen med at gennemføre pakken.

Har jeres virksomhed mere end 20 ansatte, så bedes I læse her inden I søger. >>

Hvor lang tid tager det at gennemføre pakken?

3 måneder

Det er forventet, at

 • leder bruger 18 timer
 • hjælper bruger 26 timer
 • øvrige medarbejdere bruger 20 timer hver
Hvor meget støtte modtager I?

Fonden dækker løn i de timer, I skal bruge på pakken. I modtager et fast beløb pr. time som kompensation. Satserne er følgende.

 • Leder: 403,00 kr. x 18 timer
 • Hjælper: 280,00 kr. x 26 timer
 • Øvrige medarbejdere: 280,00 kr. x 20 timer
 • 1 tablet, hvis det samlede deltagerantal er til og med 10. – maks. 2000 kr.
 • 2 tablets, hvis det samlede deltagerantal er mellem 11 – 20. maks. 4000 kr.
 • 1 tavle – maks. 5000 kr.
Hvad skal I konkret gøre i pakken?

Læs den drejebog, der kan downloades i infoboks til højre. Det er vigtigt at læse drejebogen, inden I gennemfører pakken.

Hvilke krav skal I opfylde for at få støtte udbetalt?

 • I skal følge den metode, der fremgår af drejebogen
 • I skal anvende det antal timer, der er angivet til hver aktivitet
 • I skal indsende et underskrevet slutregnskab
  - en foruddefineret slutregnskabsskabelon og timeforbrugsoversigt medsendes som en excel-fil i tilsagnsmailen fra fonden. Disse skal I udfylde med det faktiske forbrug.
 • I skal overholde de takster, der fremgår af drejebogen – ellers skal I selv betale differencen.