Mere bevægelse i hverdagen

I kan ikke længere søge en forebyggelsespakke. I er velkomne til at downloade drejebøger til jeres videre arbejde med at forbedre arbejdsmiljøet eller medarbejdernes sundhed.

Denne træningspakke er en tillægspakke, og det er en forudsætning for at søge denne pakke, at virksomheden har søgt eller gennemført forebyggelsespakken ”Samarbejd om et bedre arbejdsmiljø”. Læs mere om pakken ”Samarbejd om et bedre arbejdsmiljø" >>

Træningspakken ”Mere bevægelse i hverdagen” hjælper virksomheden med at højne sundheden blandt medarbejderne. Træning fremmer kroppens sundhed og skaber mere energi til at klare et fysisk krævende job. Igennem forløbet opnår virksomheden og evt. Arbejdsmiljøorganisation (AMO) erfaring med, hvordan sundhedsfremme gøres til en naturlig del af arbejdsdagen.

Hvor mange personer kan der deltage i pakken?

Maks. 1 leder og 19 medarbejdere (i alt maks. 20 deltagere)

Blandt medarbejderne skal man finde:

 • 1 træningsansvarlig, hvis det samlede deltagerantal er til og med 10.
 • 2 træningsansvarlige, hvis det samlede deltagerantal er mellem 11 – 20.

Har jeres virksomhed mere end 20 ansatte, så bedes I læse her inden I søger. >>

Hvor lang tid tager det at gennemføre pakken?

15 uger (knap 4 måneder)

Det er forventet, at

 • leder bruger 3 timer
 • træningsansvarlig bruger 19 timer hver
 • øvrige medarbejdere bruger 13 timer hver
Hvor meget støtte modtager I?

Fonden dækker løn i de timer, I skal bruge på pakken. I modtager et fast beløb pr. time som kompensation. Satserne er følgende.

 • Leder: 403,00 kr. x 3 timer
 • Træningsansvarlig: 280,00 kr. x 19 timer
 • Øvrige medarbejdere: 280,00 kr. x 13 timer
 • Indkøb af elastikker – maks. 2.500 kr.
Hvad skal I konkret gøre i pakken?

Læs den drejebog, der kan downloades i infoboks til højre. Det er vigtigt at læse drejebogen, inden I gennemfører pakken.

Hvilke krav skal I opfylde for at få støtte udbetalt?
 • I skal følge den metode, der fremgår af drejebogen
 • I skal anvende det antal timer, der er angivet til hver aktivitet
 • I skal indsende et underskrevet slutregnskab
  - en foruddefineret slutregnskabsskabelon og timeforbrugsoversigt medsendes som en excel-fil i tilsagnsmailen fra fonden. Disse skal I udfylde med det faktiske forbrug.
 • I skal overholde de takster, der fremgår af drejebogen – ellers skal I selv betale differencen.

 

Infoboks

Opdateret:
21 JULI 2016
Redigeret af:
Shoji Igi
Kontakt:
7221 7400