En fremtid med højere faglighed, bedre kommunikation og mere sundhed i Daghjemmeplejen Bispebjerg

daghjemmeplejenbispebjerg.jpg

Daghjemmeplejen Bispebjerg er med i projekt Fremtidsværkstedet, der har som formål at skabe større arbejdsglæde og forbedre relationen til borgerne.

Som del af projektet har medarbejderne i Daghjemmeplejen Bispebjerg, der primært består af sosuhjælpere og ufaglærte, været på workshop. Her valgte gruppen, der tæller ca. 35 mænd og kvinder, at fokusere på faglighed, kommunikation og sundhed som tre indsatsområder, de skal arbejde med for at komme nærmere målet: Mindre fravær og bedre relation til borgere.

Social med gymnastik

Gruppen er godt i gang med mange konkrete initiativer, der tager udgangspunkt i de tre indsatsområder. Gruppen har fået morgengymnastik tre gange om ugen, fælles undervisning og et bedre samarbejde med aftengruppen.

I forhold til gymnastikken siger sosuhjælper Tanja Madsen: ”Alle er med på det. Det er ikke kun tovholderen, der kommer og siger: ”Nu er det nu. Det er noget, alle siger. Sådan er det bare. Når det er noget, som vi selv har valgt at lave, så må vi også gøre det”

Hendes kollega Per Pharsen forklarer, at gymnastikken ikke kun handler om sundhed, men også i høj grad indeholder et socialt element.

”Du skal se det med gymnastik som en social begivenhed. Problemet er, at vi kører meget alene, og så det er da meget rart at have noget til fælles. Og i og med, at du lærer dine kollegaer at kende, så er det ikke så anonymt at melde sig syg,” siger han.

Udover den fælles gymnastik, der skal være med til at forbedre sundheden, så er gruppen også begyndt at have fælles undervisning en gang om måneden, som medarbejderne selv tager initiativ til. Det kan fx handle om, hvordan man kan tackle bestemte problematikker hos borgere på den bedste måde. Formålet er højde fagligheden.

Bedre tilknytning til borgerne

Gruppeleder Pia Brun arbejder også på at få etableret teams, hvor medarbejderne tilknyttes bestemte borgere. Det, mener hun, vil få medarbejderne til at føle en større sammenhæng i deres arbejde og ikke mindst skabe et større nærvær og en højnet faglighed, når medarbejderne er ude hos borgerne.

Gruppen arbejder også med at forbedre døgn/ugeplaner, så borgerne netop får en kontinuerlig pleje og altid bliver mødt af medarbejdere, der kender deres behov.

Deltagelse i aftensplejens personalemøder er også et nyt initiativ, som medarbejderne har fundet frem til, for at forbedre arbejdet ude hos borgeren. På den måde styrkes kommunikation mellem dag- og aftengruppen, og der skabes sammenhæng for borgeren og en forståelse for den fælles kerneopgave.

”Det er meningen, at vi skal kunne drøfte specifikke borgere og informere hinanden. For hvis der har været problematikker om dagen med borgere, så er det relevant at spørge ind til, hvordan det går det om aftenen,” siger Pia Brun.

Færre sure morgener

For højt fravær og mange vikarer har været og er stadig en udfordring for Daghjemmeplejen Bispebjerg. Og det er også en udfordring, som projekt Fremtidsværkstedet tager livtag med.

Både Per og Tanja og kollegaen Rikke Nordenfjäll giver tydeligt udtryk for, at det psykiske betyder enormt meget, når de skal presse mere arbejde ind, end hvad der i forvejen står i deres kørebøger.

”Det kan være svært at være faglig rigtig hele tiden. Og det kan jo også gøre, at man bliver i dårligere humør. Og når respekten fra borgeren allerede er væk fra morgenstunden – uuuuh, det er fandeme surt for alle,” siger Per.

Men de sure morgener med sygemeldinger har projekt Fremtidsværksted allerede været med til at ændre i en positiv retning.

”Der har ikke været det samme antal sygemeldinger, som der plejer. Og det betyder altså meget, at man ikke lige skal presse den der ekstra støttestrømpe eller rengøring ind på tid, man ikke har i forvejen,” siger Rikke.

Der er sat mange skibe i søen hos Daghjemmeplejen Bispebjerg, men både Per, Rikke og Tanja og gruppeleder Pia er optimistiske, når det handler om at holde fast i de gode initiativer. De er nemlig bevidste om, at de selv er nøglen til, at de gode initiativer fastholdes.

Hvad er fremtidsværkstedet?

I forlængelse af Øje for Nærvær fik Daghjemmeplejen Bispebjerg mulighed for at arbejde videre med at forbedre relationen og dialogen mellem medarbejderne og borgerne og få øget trivsel og et bedre arbejdsmiljø. Fremtidesværkstedet er en metode til at se kritisk på problematiske rutiner, formulere ideer og nye fælles mål og – ikke mindst – sætte gang i efterfølgende konkrete handlinger. Fremtidsværkstedet er finansieret af midler fra Forebyggelsesfonden.

Artiklen er skrevet af Af Tine Dahl Sarup, Den Sociale Hjemmepleje. Forebyggelsesfonden har fået tilladelse til at publicere artiklen her på sitet.

Infoboks

Opdateret:
18 OKT. 2012
Redigeret af:
Shoji Igi
Kontakt:
7221 7400