Politi: Et bedre arbejdsliv med fysisk træning

I kan ikke længere søge en forebyggelsespakke. I er velkomne til at downloade drejebøger til jeres videre arbejde med at forbedre arbejdsmiljøet eller medarbejdernes sundhed.

Denne pakke er udviklet til politiet, men andre virksomheder inden for branchen ”Politi, beredskab og fængsler” kan også søge om støtte til pakkerne for en gruppe på op til 50 ansatte (ledere og medarbejdere).

Store tjenestesteder med over henholdsvis 100 og 249 ansatte kan søge op til henholdsvis 3 og 5 forebyggelsespakker pr. p-enhed (dog kun én pr. afdeling).

Hvem henvender pakken sig til?

Ledelse og medarbejdere i politiet. Der kan maksimalt deltage 50 personer (medarbejderne, den daglige leder og den øverste leder) i forebyggelsespakkens aktiviteter.

Hvad opnår I ved at gennemføre forebyggelsespakken?

Pakken hjælper jer med til at blive bedre til at forebygge og håndtere psykiske arbejdsmiljøproblemer. Herudover får I mulighed for at komme i bedre fysisk form ved at træne sammen i arbejdstiden.

Hvad skal I konkret gøre?

Omdrejningspunktet i forløbet er et såkaldt fremtidsværksted. Fremtidsværkstedet er en metode, der kan inspirere jer til at se på virkeligheden med nye øjne, være kreative og få ideer til, hvordan I kan komme til at trives bedre på jeres arbejde i fremtiden.

I skal sammen arbejde jer frem til de løsninger, som er rigtige for jer.
Medarbejderne beslutter først, hvilke problemer i jeres psykiske arbejdsmiljø, I vil arbejde med i fremtidsværkstedet.

Bagefter skal medarbejdere og ledelse arbejde sammen om at finde løsninger på de problemer, I kommer frem til.

Derudover bruger I træningen til at styrke jeres muskler, forbedre konditionen, have det sjovt og få et bedre sammenhold.

Den daglige leder, to træningsansvarlige medarbejdere og to hjælpere, fx en arbejdsmiljørepræsentant og en tillidsrepræsentant, styrer medarbejderne gennem forløbet. Det sker i tæt samarbejde med en intern konsulent fra politiet. Den øverste ledelse deltager ved et introduktionsmøde, et opsamlings- og planlægningsmøde og ved det afsluttende personalemøde.

Hvis I ønsker at bruge en anden konsulent end en intern konsulent fra politiet, læs her >>

Hvad får I af økonomisk støtte og anden hjælp?

Fonden dækker:

  • lønnen for de timer, der er afsat til den øverste leder, den daglige leder og medarbejderne, så I kan gennemføre forløbet
  • lønnen til en intern konsulent fra politiet, som skal vejlede jer i forløbet. Konsulenten bør have erfaring med at drive gruppeprocesser inden for psykisk arbejdsmiljø.
Hvad skal jeres arbejdsplads gøre for at kunne gennemføre forebyggelsespakken?
  • Ledelsen skal bakke fuldt op, og medarbejderne skal engagere sig i forløbet.
  • Konsulenten skal have bred viden om arbejdsmiljø, kendskab til arbejdet i politiet og erfaring med at styre processer.
  • I skal have egnede lokaler, og I skal skaffe selvklæbende memosedler, papir til flip-over, papkort og skriveredskaber.
  • I skal råde over egnede faciliteter til fysisk træning og evt. træningsredskaber.
Hvilke krav skal I opfylde for at opnå støtte?

For at få udbetalt støtte er det en betingelse, at I nøje følger forebyggelsespakkens drejebog og standardvilkår. Dette indebærer, at I:

  • skal følge den metode, der fremgår af drejebogen
  • skal anvende det timetal, der er angivet til hver aktivitet
  • skal indsende et underskrevet slutregnskab
  • skal overholde de takster, der fremgår af drejebogen – ellers skal I selv betale differencen.

Følger I ikke både drejebog og standardvilkår, kan tilsagnet bortfalde, og fonden kan ikke udbetale støtte.

 

Infoboks

Opdateret:
21 JULI 2016
Redigeret af:
Tue Sander Hansen
Kontakt:
7221 7400