Evaluering af forebyggelsespakker

smiley.jpg

Forebyggelsespakker er foruddefinerede indsatser til at forebygge fysisk og psykisk nedslidning, forbedre arbejdsmiljøet og fremme sundheden med konkret beskrevne forløb, som virksomheder i de særligt nedslidningstruede brancher kan gennemføre. Virksomhederne modtager bl.a. lønkompensation for de timer, der skal bruges på at gennemføre forløbet.

Effektevalueringen baserer sig på en spørgeskemaundersøgelse blandt samtlige 173 virksomheder, der indtil august 2014 har gennemført én af de 18 forebyggelsespakker fordelt på 11 brancher, der er lanceret fra 1. oktober 2012 til 1. august 2014. Derudover er der foretaget en lang række virksomhedsbesøg til udvalgte virksomheder. Undersøgelsen er foretaget i foråret og sommeren 2014 af Oxford Research. Pakker, der er lanceret i 2011, er blevet evalueret af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Læs evaluering af forebyggelsespakkerne foretaget af Oxford Research i infoboks til højre.

Tidligere forebyggelsespakker fra 2011 er evalureret af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Evaluringsrapporterne kan læses på NFA's hjemmeside.

Læs evalueringsrapporterne på NFA's hjemmeside (eksternt link, nyt vindue) >>

Infoboks

Opdateret:
12 NOV. 2014
Redigeret af:
Shoji Igi
Kontakt:
7221 7400