Evalueringsrapporter

Et konsortium bestående af Kubix, Center for Arbejdsmiljø og Arbejdsliv på RUC, Statens arbeidsmiljøinstitutt i Norge, Arbejdsmedicinsk klinik i Herning, Oxford Research og SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, har siden maj 2011 gennemført en omfattende undersøgelse af samtlige afsluttede og udvalgte igangværende projekter. Konsortiet blev valgt til opgaven gennem et EU-udbud i begyndelsen af 2011.

I rapporten indgår evaluering af i alt 188 projekter, hvor man bl.a. konkluderer at langt størstedelen af de af fonden støttede projekter har opnået positive resultater, samt levet op til de opstillede mål. Evalueringsrapporten har derudover dannet grundlag for fondens nye inspirationskatalog.

Evalueringsrapporten kan downloades i infoboksen til højre.

Her finder du ligeledes vores Casekatalog, som indeholder 50 af fondens projekter, hvor der bliver gået i dybden med projekter, der er særligt interessante indenfor både fysisk og psykisk arbejdsmiljø samt sundhedsfremme.

 


Den første evalueringsrapport er blevet offentliggjort i januar 2012 og omfatter 114 projekter, fortrinsvis fra 2007 og 2008. Den kan downloades i infoboksen til højre.

Dernæst offentliggjordes en ny evalueringsrapport i februar 2012 som handler om, hvordan projekterne har benyttet succeskriterier og målemetoder til at understøtte projekternes processer og evaluere deres resultater. Den kan downloades i infoboksen til højre.