Hvilke krav skal I opfylde for at få støtte udbetalt?

  • I skal følge den metode, der fremgår af drejebogen
  • I skal anvende det antal timer, der er angivet til hver aktivitetI skal indsende et underskrevet slutregnskab
    - en foruddefineret slutregnskabsskabelon og timeforbrugsoversigt medsendes som en excel-fil i tilsagnsmailen fra fonden. Disse skal I udfylde med det faktiske forbrug.
  • I skal overholde de takster, der fremgår af drejebogen – ellers skal I selv betale differencen.

 

Infoboks

Opdateret:
21 JULI 2016
Redigeret af:
Shoji Igi
Kontakt:
7221 7400