Ofte stillede spørgsmål, der gjaldt til 23. januar 2014

Gode råd

Ansøg om en forhåndsreservation af en fleksjobbonus så snart ansættelsesforløbet starter – så sikrer fonden, at bonussen er reserveret indtil kriterierne er opfyldt og bonussen udbetales.

Inden ansøgning bør det sikres, at kriterierne opfyldes:

  • Der skal være tale om ansættelse i 6 sammenhængende måneder
  • Arbejdstiden skal være 10 timer eller mindre pr. uge.
  • Fleksjobbet skal være etableret i samarbejde med den ansattes bopælskommune, som supplerer lønnen med fleksløntilskud.

Indsend kun ansøgning via fondens elektroniske ansøgningsskema. Klik på knappen til højre for at komme til ansøgningsskemaet.

Spørgsmål om ansøger:

Spørgsmål: Jeg er netop ansat i et fleksjob med arbejdstid på 8 timer om ugen. Kan jeg søge om fleksjobbonus?

Svar: Nej. Fleksjobbonus er en bonus, der udbetales til virksomheder, der ansætter en person i fleksjob med arbejdstid i 10 timer eller mindre om ugen. Derfor skal din arbejdsgiver søge om fleksjobbonus.

Spørgsmål: Kan jeg ansætte samme person i flere forskellige enheder i min virksomhed og opnå flere fleksjobbonusser?

Svar: Nej. En virksomhed (et CVR-nummer) kan kun opnå fleksjobbonus én gang ved ansættelse af en person i fleksjob (et CPR-nummer). Eksempelvis kan en kommune kun opnå fleksjobbonus én gang, selvom kommunen (et CVR-nummer) ansætter samme person (et CPR-nummer) i flere bonusberettigede fleksjobs i forskellige institutioner (P-numre) under kommunen (et CVR-nummer). Kommunen kan ansætte to personer (forskellige CPR-numre) og modtage to gange fleksjobbonus, kun hvis hver enkel ansatte så vidt muligt er ansat på det timetal, vedkommende er vurderet til at kunne arbejde.

Spørgsmål om arbejdstidens længde:

Spørgsmål: Jeg ansætter en person til 12 timers arbejde pr. uge med lav arbejdsintensitet, men jeg betaler kun løn for 8 timers arbejde pr. uge. Kan jeg søge om fleksjobbonus?

Svar: Ja. Så længe personen er aflønnet for 10 eller færre timers arbejde om ugen, kan du søge om fleksjobbonus.

Spørgsmål: Vi som jobcenter har en borger, der har fået et fleksjob på 7 timer pr. uge i en virksomhed (virksomhed A) pr. 15. januar 2013. Vi har fundet yderligere en virksomhed (virksomhed B), som kan tilbyde 5-7 timer pr. uge fra 1. maj 2013. Kan begge virksomheder opnå bonus?

Svar: Fleksjobbonus kan opnås, hvis personen i fleksjob aflønnes for 10 timer eller mindre. I ovenstående tilfælde vil virksomhed A opnå fleksjobbonus, idet virksomheden har ansat personen i god tro og forventer fleksjobbonus. Virksomhed B vil ikke kunne opnå fleksjobbonus, idet personen arbejder over 10 timer pr. uge efter denne ansættelse. Virksomhed B kan stadigvæk ikke opnå en bonus, selv om den samlede arbejdstid pr. uge er 10 timer eller mindre. Dette skyldes, at en person ikke kan udløse flere bonusser på det samme tidspunkt.

Spørgsmål: Som virksomhedsejer skal jeg sende min medarbejder på et kursus, som tager længere tid end den aftalte arbejdstid pr. uge. Er det muligt?

Svar: Fonden foretager en konkret vurdering hver gang. Kontakt derfor fonden. 

Spørgsmål om tidsbegrænset ansættelse:

Spørgsmål: Jeg har en sæsonbetonet virksomhed med få fastansatte. Kan jeg modtage bonus, hvis jeg ansætter en person i fleksjob i en tidsbegrænset periode?

Svar: Ja, så længe ansættelsen er i 6 sammenhængende måneder, og der aflønnes i 10 timer eller mindre pr. uge, kan der søges fleksjobbonus.
Dog kan der ikke udbetales fleksjobbonus for den samme person flere gange. Du kan altså ikke modtage fleksjobbonus, hvis du ansætter den samme person i en tidsbegrænset stilling to gange eller mere.

Spørgsmål om ansættelse af flere personer:

Spørgsmål: Kan jeg modtage bonus tre gange, hvis jeg ansætter tre personer i fleksjob?

Svar: Ja, der kan ansøges om fleksjobbonus for alle de personer, der er ansat i fleksjob i virksomheden i det omfang, at hver enkelt ansatte så vidt muligt er ansat på det timetal, vedkommende er vurderet til at kunne arbejde. Derudover skal ansættelserne leve op til betingelserne for at modtage fleksjobbonus.

Spørgsmål: Hvad skal jeg indsende af oplysninger, for at fonden kan vurdere om mine ansatte opfylder kriterierne ”så vidt muligt”, som er angivet ovenfor.

Svar: I vurderingen af om den enkelte ansatte så vidt muligt udnytter sin erhvervsevne, har vi brug for at modtage jobcentrets vurdering af arbejdsevnen i fleksjob. I tilfælde af at det er aktuelt, vil vi anmode om dokumentation for dette.

Spørgsmål om ansættelse før 1. januar 2013:

Spørgsmål: Jeg har allerede en person ansat i fleksjob siden november 2012. Kan jeg ansøge om bonus?

Svar: Nej, ordningen gælder for ansættelsesforhold, som etableres pr. 1. januar 2013 eller senere.

Spørgsmål om indsendelse af dokumentation:

Spørgsmål: Hvis jeg ansætter en person i fleksjob og søger om bonus, skal jeg så indsende en masse papirer?

Svar: Nej, det skal du ikke. Det eneste papir, der skal laves i forbindelse med fleksjobbonusansøgningen, er samtykke fra den ansatte til arbejdsgiveren/fonden vedr. videregivelse af personoplysninger. Læs mere om samtykke her. >> Samtykket kan vedhæftes, når man udfylder ansøgningen eller kan indsendes bagefter.

I ansøgningen underskriver du på tro og love, at de oplysninger, du skriver i ansøgningen er korrekte. Fonden vil foretage kontrol af de indsendte oplysninger, når de seks måneder er gået.

Spørgsmål om ansøgning:

Kan jeg sende et brev med ansøgning om fleksjobbonus?

Svar: Nej, det kan du ikke. Ansøgning om forhåndsreservation skal ske elektronisk via fondens hjemmeside. Hvis du ikke har en digital medarbejdersignatur eller en NemID medarbejdersignatur, skal du sende ansøgningen uden digital signering og efterfølgende printe den ud, underskrive den og sende den med post eller mail til fonden. Du vil, uanset om du har underskrevet digitalt eller manuelt, modtage en e-mailkvittering for modtagelse af din ansøgning.

Jeg har lavet en samtykkeerklæring fra min ansatte. Så behøver jeg ikke at sende en ansøgning på jeres hjemmeside?

Svar: Du skal stadigvæk sende en ansøgning vedr. forhåndsreservation på fondens hjemmeside, selv om du har lavet en samtykkeerklæring og sendt den til fonden. Samtykkeerklæringen er ikke en ansøgning.

Spørgsmål: Kan man søge fleksjobbonus uden at få forhåndsreservation?

Svar: Ja, men du skal stadig søge om forhåndsreservation, selv om perioden på de 6 måneder er gået. Når fonden modtager ansøgning om forhåndsreservation vedrørende den person, der allerede har været ansat i 6 måneder, vurderer fonden straks, om alle kriterierne for at opnå fleksjobbonus er opfyldt.

Spørgsmål: Kan jeg bruge min NemID?

Svar: Ja, NemID medarbejdersignatur (NemID til Erhverv) kan bruges. NemID Privat, der f.eks. bruges til at logge på netbank, kan ikke bruges, og vil ikke kunne anvendes til ansøgning. Hvis du har et enkeltmandsfirma, kan din virksomheds NemID ikke bruges. Fonden accepterer altid ansøgninger underskrevet i hånden.

Spørgsmål: Hvilke oplysninger jeg skal have, når jeg søger om fleksjobbonus?

Svar: Du skal starte altid starte med at søge om forhåndsreservation på fondens hjemmeside. Gå til ansøgningen ved at klikke på knappen til højre.

For at kunne udfylde ansøgningsskemaet til forhåndsreservation skal du have:

  • Din virksomheds cvr-nummer
  • Din virksomheds p-nummer
  • Kontaktoplysninger på kontaktperson i din virksomhed
  • Den ansattes cpr-nummer
  • Den ansattes kontaktoplysninger

Der skal også laves samtykkeerklæring fra den ansatte til arbejdsgiveren/fonden vedr. videregivelse af personoplysninger. Læs mere om samtykke her >>

Samtykket kan vedhæftes i ansøgningen eller indsendes pr. brev.

Spørgsmål om bonus:

Spørgsmål: Kan jeg være sikker på, at bonussen udbetales efter 6 måneder, hvis der ikke er flere penge?

Svar: Ja, hvis du har modtaget en forhåndsreservation, der siger, at du er berettiget til at få fleksjobbonus udbetalt efter 6 måneder, hvis kriterierne for bonus i øvrigt er opfyldt

Spørgsmål om frist for ansøgning:

Spørgsmål: Hvis jeg glemmer at ansøge om fleksjobbonus ved ansættelsesstart, kan jeg så stadig søge om fleksjobbonus?

Svar: Ja, du kan søge om bonus senest 3 måneder efter at kriterierne om 6 måneders sammenhængende ansættelse i 10 timer eller mindre er opfyldt. Du skal stadig søge om forhåndsreservation, selv om perioden på de 6 måneder er gået.

Eksempel: Du har ansat en person den 2. januar 2013 og i september 2013 kommer du i tanke om, at ansøgningen aldrig er blevet udfyldt og sendt. Den 2. juli 2013 er kriterierne opfyldt og din frist for ansøgning om forhåndsreservation er derfor den 2. oktober 2013.

Ansøger du i dette tilfælde efter den 2. oktober 2013 bortfalder retten til fleksjobbonus.

Spørgsmål om anvendelse af bonus:

Spørgsmål: Hvis jeg modtager en bonus skal pengene så anvendes i relation til den ansatte på fleksjob?

Svar: Nej, virksomheden bestemmer selv, hvordan fleksjobbonussen anvendes.

Spørgsmål om oplysning til SKAT:

Spørgsmål: Oplyser I SKAT om bonus?

Svar: Nej, virksomheden skal selv oplyse fleksjobbonus til SKAT.

Spørgsmål om ansættelsesforhold:

Spørgsmål: Kan jeg ansætte dem, jeg vil i fleksjob?

Svar: Nej, der kan kun ansættes personer, der er visiteret til fleksjob af kommunen.

Spørgsmål: Kan jeg fastansætte en person i fleksjob og afskedige personen igen efter 6 måneder?

Svar: Ja, ansættelse af en person i fleksjob er underlagt de samme regler som andre ansatte. Her gælder samme overenskomster, opsigelsesvarsler mv.

Spørgsmål: Kan jeg ansætte en person i en tidsbegrænset stilling på 6 måneder?

Svar: Ja, men ordningen sigter mod at få den ansatte i varig beskæftigelse.

Spørgsmål om endt ansættelsesforhold:

Spørgsmål: Hvis jeg har ansøgt om bonus og modtaget en kvittering, er jeg så sikret bonus, hvis ansættelsesforholdet ophører inden 6 måneder?

Svar: Nej. Hvis ansættelsesforholdet af den ene eller anden årsag er ophørt inden 6 måneders sammenhængende ansættelse bortfalder retten til fleksjobbonus. Det samme gælder, hvis personen aflønnes for mere end 10 timer om ugen.

Spørgsmål: Er der noget jeg bør læse, inden jeg søger om bonus:

Svar: Ja, vejledningen og standardvilkår for ordningen, som du kan finde på fondens hjemmeside, hvor du også skal søge om fleksjobbonus.

Læs vejledningen og standardvilkårene her. >>
 

Infoboks

Opdateret:
14 MAJ 2014
Redigeret af:
Shoji Igi
Kontakt:
7221 7400