Samtykke til arbejdsgiveren og fonden - Fleksjobbonus

Når du søger forhåndsreservation om fleksjobbonus, skal du indhente samtykke fra din ansatte vedrørende videregivelse af personoplysninger.

Samtykket skal gives til dig som arbejdsgiver, der indsender din ansattes personlige oplysninger til fonden i ansøgningen.

Samtykket skal også gives til fonden, som kan videregive eller indhente din ansattes personlige oplysninger til/fra relevante myndigheder, når fonden behandler din fleksjobbonussag.

Du kan bruge en skabelon til en samtykkeerklæring, der er udarbejdet af fondens sekretariat. Skabelonen kan downloades i infoboksen til højre.

Vigtigt: såfremt du ønsker selv at udarbejde en samtykkeerklæring for din ansatte, så er det afgørende at der gives samtykke til både dig som arbejdsgiver og fonden, som beskrevet ovenfor.

Dvs. at der skal gives eksplicit samtykke til videregivelse af information vedr. følgende:

  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • E-mail
  • Personnummer (CPR)
  • Status som fleksjobvisiteret
  • Ugentlig arbejdstid
  • Ansættelsesdato
  • Ansættelsestype (fast/tidsbegrænset)
  • Beskæftigelsesgrad

Vi anbefaler dog, at du benytter fondens skabelon.

Samtykkeerklæringen kan vedhæftes i ansøgningen, hvis den er indscannet. Du kan også vælge at sende den pr. brev, umiddelbart efter du har sendt ansøgningen.

Bemærk, at der findes en anden skabelon til en samtykkeerklæring, der skal bruges til støtte til sporskifte.
 

Infoboks

Opdateret:
5 MAJ 2015
Redigeret af:
Shoji Igi
Kontakt:
7221 7400