Fonden lancerer en ny ordning: støtte til sporskifte

lancering.jpg

billed: colourbox

Støtte til sporskifte er en helt ny støtteordning, som fonden tilbyder fra den 3. november 2014.

Virksomheder og institutioner i de særligt nedslidningstruede brancher kan få økonomisk støtte med henblik på at finde en jobfunktion i eller uden for virksomheden til de medarbejdere, der pga. risiko for nedslidning har svært at ved at klare det job eller de opgaver, de aktuelt arbejder med.

Den økonomiske støtte skal bruges til, at medarbejderen får vejledning / afklaring, en erhvervsrettet efteruddannelse og evt. praktikophold i en anden virksomhed. Fonden dækker de udgifter, der ikke dækkes af andre ordninger fx VEU-godtgørelse. Samtidig dækker fonden også en del af virksomhedens omkostninger i forbindelse med administration i forhold til fondens krav.

Efter ansøgningen får lederen og medarbejderen en måned til at sammensætte aktiviteter, som kan vare op til otte uger, fx vejledning, afklaring, efteruddannelse, praktik. Disse aktiviteter kan vare op til seks måneder.

Støtte til sporskifte, som er en af fondens nye støtteordninger, er aftalt mellem regeringen, SF og Enhedslisten i juni 2014. Der er afsat 10 mio. kr. i 2014, 10. mio. kr. i 2015 og 7. mio. kr. 2016.

Læs mere om støtte til sporskifte >>

Se de nedslidningstruede brancher med tilhørende branchekoder her >>

Tjek jeres branchekode på www.cvr.dk (nyt vindue, eksternt link) >>

NYHEDER

Næste nyheder »

Infoboks

Opdateret:
3 NOV. 2014
Redigeret af:
Shoji Igi
Kontakt:
7221 7400