Fondens sekretariat bliver en del af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering pr. 1. januar 2016

checkliste.jpg

billede: colourbox

Lovforlag L54 lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse er blevet vedtaget i Folketinget den 21. december 2015. Loven træder i kraft pr. 1. januar 2016. De væsentlige ændringer er, at:

  • Sekretariatsbetjeningen af fonden bliver varetaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).
  • fondens bestyrelse bliver pr. 1. januar 2016 erstattet af en følgegruppe, som vil få til opgave at vejlede Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om fordelingen af fondsmidlerne. Følgegruppens repræsentanter bliver imidlertid ikke skiftet ud og består fortsat af samme organisationer som hidtil.
  • fondens tilskud og støtte administreres ud fra bekendtgørelse nr. 1173 af 8. oktober 2013 om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings områder, hvis man søger støtte efter 1. januar 2016. Bemærk, at dette kun gælder for ansøgere under de to ordninger, der fortsætter efter 1. januar 2016; ”Støtte til sporskifte” samt ”Støtte til udvikling af hjælpemidler”.

De hidtidige standardvilkår gælder stadig for de ansøgere, der har modtaget tilsagn/forhåndsreservation inden den 1. januar 2016. I standardvilkårene henvises fremover til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i stedet for fonden/fondens sekretariat.

Fondens kontaktoplysninger vil ikke blive ændret.

Læs mere om bekendtgørelse nr. 1173 af 8. oktober 2013 om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings områder (eksternt link, nyt vindue)

NYHEDER OM FONDEN

« Forrige nyheder

Næste nyheder »

Infoboks

Opdateret:
22 DEC. 2015
Redigeret af:
Shoji Igi
Kontakt:
7221 7400