Forebyggelsespakker forbedrer arbejdsmiljøet i virksomheder

Pressemeddelelse

smiley.jpg

Virksomheder kan få hjælp til at forbedre arbejdsmiljøet og forebygge fysisk og psykisk nedslidning på arbejdspladsen ved at søge en forebyggelsespakke i Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Forebyggelsespakker kan fx medvirke til, at en daginstitution bliver bedre til at håndtere særligt krævende børn og uoverensstemmelse med forældre eller undgå at løfte børn og ting på forkerte måder. En ny evaluering viser, at forebyggelsespakkerne har flere positive effekter for arbejdsmiljøet i virksomhederne.

Evalueringen konkluderer bl.a. at:

  • virksomhederne oplever, at arbejdsmiljøet forbedres
  • virksomhederne bliver mere systematiske i arbejdsmiljøarbejdet
  • virksomhederne får lyst til at gå i gang med arbejdsmiljøinitiativer, der ligger ud over pakkerne
  • langt hovedparten af virksomhederne i høj grad vil anbefale forebyggelsespak-ken til andre

Lena Søby, chefkonsulent i DA og DA's repræsentant i fondens bestyrelse, siger:

- Det er meget tilfredsstillende, at virksomhederne er glade for forebyggelsespakkerne og oplever, at de forbedrer deres arbejdsmiljø. Fondens bestyrelse vil fremover viderebringe dette positive budskab, så flere virksomheder kan få glæde af forebyggelsespakker.

Lizette Risgaard, næstformand i LO og LO's repræsentant i fondens besty-relse, siger:

- Forebyggelsespakkerne styrker virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde, hvilket er godt for landets lønmodtagere. Derfor vil fondens bestyrelse arbejde på at udbrede kendskabet til forebyggelsespakkerne, så flere lønmodtagere får et godt og sikkert arbejdsmiljø.

Effektevalueringen baserer sig på en spørgeskemaundersøgelse blandt samtlige 173 virksomheder, der indtil august 2014 har gennemført én af de 18 forebyggel-sespakker fordelt på 11 brancher, der er lanceret fra 1. oktober 2012 til 1. august 2014. Derudover er der foretaget en lang række virksomhedsbesøg til udvalgte virksomheder. Undersøgelsen er foretaget i foråret og sommeren 2014 af Oxford Research. Pakker, der er lanceret i 2011, er blevet evalueret af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Forebyggelsespakker er foruddefinerede indsatser til at forebygge fysisk og psykisk nedslidning, forbedre arbejdsmiljøet og fremme sundheden med konkret beskrevne forløb, som virksomheder i de særligt nedslidningstruede brancher kan gennemføre. Virksomhederne modtager bl.a. lønkompensation for de timer, der skal bruges på at gennemføre forløbet.

I marts 2012 afsatte regeringen flere midler til forebyggelsespakkerne, som en del af aftalen "Et godt og langt arbejdsliv." Der findes i dag 33 forskellige typer af forebyggelsespakker fordelt på 14 brancher.


Hent evalueringsrapporten i infoboksen til højre >>

Læs mere om forebyggelsespakker >>

Læs NFA's evaluering af forebyggelsespakker lanceret i 2011 (eksternt link, nyt vindue) >>

For yderligere kommentarer kontakt:

Daglig leder i Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse, Randi Stenholt-Jacobsen, tlf. nr.: 7214 2341
Chefkonsulent i DA, Lena Søby: tlf. nr. 3338 9250
Næstformand, LO, Lizette Risgaard: tlf. nr. 3524 6000

NYHEDER FOREBYGGELSESPAKKER

Næste nyheder »

Infoboks

Opdateret:
12 NOV. 2014
Redigeret af:
Shoji Igi
Kontakt:
7221 7400