Forebyggelsespakker

RBB Electric/Enhedsplejen Egegården

konference110912-07.jpg

Virksomheder i særligt nedslidningstruede brancher kan søge om tilskud til Forebyggelses-pakker. Pakkerne er udviklet til at forebygge fysisk og psykisk nedslidning på arbejdspladsen ved at forbedre arbejdsmiljøet og fremme sundheden. En forebyggelsespakke omfatter et forløb, der er fastlagt på forhånd, og som skal gennemføres på arbejdspladsen. De to første brancher, som har mulighed for at søge om hjælp til at forbedre arbejdsmiljøet via forebyggelsespakkerne, er Bygge og anlæg og Døgninstitutioner og hjemmepleje. Brancherne Transport af passagerer og Transportmidler har fået mulighed for at søge fra den 1. september 2011.

Forebyggelsesfondens sekretariat fortalte kort om mulighederne for at søge forebyggel-sespakker, og medarbejdere fra RBB Electric (en bygge- og anlægsvirksomhed) og fra Enhedsplejen Egegården (en hjemmeplejeafdeling) fortalte om konkrete erfaringer med at gennemføre en forebyggelsespakke.

Forebyggelsesfondens præsentation om forebyggelsespakker i infoboksen til højre.

Se interview med Camilla Nordby Larsen fra Enhedsplejen Egegården nedenfor.

Infoboks

Opdateret:
15 SEP. 2011
Redigeret af:
Shoji Igi
Kontakt:
7221 7400