Døgninstitutioner og hjemmepleje - voldsforebyggelse

Vold og trusler – fra fortælling til forandring

I kan ikke længere søge en forebyggelsespakke. I er velkomne til at downloade drejebøger til jeres videre arbejde med at forbedre arbejdsmiljøet eller medarbejdernes sundhed.

Vold, trusler og krænkelser er ofte en del af hverdagen for medarbejdere i døgninstitutioner og hjemmepleje. Men sådan behøver det ikke at være. Det er nu muligt at søge en voldsforebyggelsespakke, som er et forløb, der kan hjælpe jer til at blive bedre til at forebygge og håndtere episoder med vold og trusler.

Omdrejningspunktet i forløbet er praksisfortællinger. Praksisfortællinger er en metode, hvor én deltager ad gangen fortæller om en konkret voldsepisode, som vedkommende har oplevet.

Fortællingerne skal bruges til, at I med jeres fælles erfaringer og fælles faglighed udvikler aktiviteter, der kan forebygge, at noget lignende sker igen.

Gennem forløbet arbejdes der også med at gøre op med forestillinger om, at vold, trusler og krænkelser er et nødvendigt onde, når man arbejder med sårbare mennesker.

I vil opleve, at I lærer af hinandens måder at håndtere voldsepisoderne på og bliver inspireret til at finde nye løsninger. I er selv eksperterne i jeres eget arbejdsmiljø og dermed også de bedste til at finde forebyggelsesmulighederne.

Hvor mange personer kan der deltage i pakken?

Maks. 50 deltagere (inkl. øverste leder, daglig leder, arbejdsmiljørepræsentant)

Hvor lang tid tager det at gennemføre pakken?

Ca. 6 måneder

Det er forventet, at

 • øverste leder bruger 8 timer
 • daglig leder bruger 23,5 timer
 • arbejdsmiljørepræsentant bruger 25,5 timer
 • konsulent bruger 64 timer
 • medarbejdere bruger 18,5 timer

Blandt medarbejderne skal I under forløbet finde tovholdere, der bl.a. er ordstyrere på praksisfortællingsmøderne.

 • tovholdere bruger 26,5 timer hver.

Hvis arbejdsmiljørepræsentanten også skal være tovholder, bruger den pågældende person 31,5 timer i stedet for 25,5 timer. 

Hvor meget støtte modtager I?

Fonden dækker løn i de timer, I skal bruge på pakken. I modtager et fast beløb pr. time som kompensation. Satserne er følgende.

 • Øverste leder/daglig leder: 362,00 kr.
 • Medarbejdere: 225,00 kr.
 • Konsulent: 300,00 kr.

Konsulenten bør have erfaring med at drive gruppeprocesser inden for psykisk arbejdsmiljø.

Hvad skal I konkret gøre i pakken?

Læs den drejebog, der kan downloades i infoboks til højre. Det er vigtigt at læse drejebogen, inden I gennemfører pakken.

Hvilke krav skal I opfylde for at få støtte udbetalt?
 • I skal følge den metode, der fremgår af drejebogen
 • I skal anvende det antal timer, der er angivet til hver aktivitet
 • I skal indsende et underskrevet slutregnskab
  - en foruddefineret slutregnskabsskabelon og timeforbrugsoversigt medsendes som en excel-fil i tilsagnsmailen fra fonden. Disse skal I udfylde med det faktiske forbrug.
 • I skal overholde de takster, der fremgår af drejebogen – ellers skal I selv betale differencen.