Gartneri: Dyrk det gode arbejdsmiljø

I kan ikke længere søge en forebyggelsespakke. I er velkomne til at downloade drejebøger til jeres videre arbejde med at forbedre arbejdsmiljøet eller medarbejdernes sundhed. 

Denne pakke er udvilket til gartnerierne. Men andre virksomheder i branchen "landbrug, skovbrug og fiskeri" kan også søge. I pakkerne til gartnerier kan lønkompensation til lederen i pakken IKKE bruges til at finansiere en ekstern konsulent, f.eks. en landbrugskonsulent.

Se præsentationsvideoen og læs nedenfor.

 

Løft og dårlige arbejdsstillinger kan være en del af dagligdagen for medarbejdere i væksthuse og frilandsgartnerier. Sådan behøver det ikke at være. Det er nu muligt at søge en forebyggelsespakke med løsninger til et bedre arbejdsmiljø.

Forebyggelsespakken indeholder bl.a. et katalog med løsninger, der kan begrænse tunge løft og dårlige arbejdsstillinger. Pakken giver også redskaber til bedre kommunikation og instruktion af medarbejdere.

I skal bruge 1 – 2 løsninger i en periode på ca. 3 måneder. Desuden skal I løbende holde møder, hvor I udveksler erfaringer med at bruge de nye løsninger. Til at hjælpe jer med at vælge løsninger og holde møder, er der bl.a. udviklet videoer og tegninger. Dem kan I også bruge, hvis I har medarbejdere, der ikke forstår dansk.

Hvor mange personer kan der deltage i pakken?

Maks. 1 leder og 19 medarbejdere (i alt maks. 20 deltagere) uanset virksomhedsstørrelse
Blandt medarbejderne skal man finde en hjælper, der kan hjælpe lederen med at gennemføre pakken.

Har jeres virksomhed mere end 20 ansatte, så bedes I læse her inden I søger >>

Hvor lang tid tager det at gennemføre pakken?

ca. 4 måneder

Det er forventet, at

  • leder bruger 33 timer
  • hjælper bruger 33 timer
  • øvrige medarbejdere bruger 16 timer hver
Hvor meget støtte modtager I?

Fonden dækker løn i de timer, I skal bruge på pakken. I modtager et fast beløb pr. time som kompensation. Satserne er følgende.

Leder: 305,00 kr. x 33 timer
Hjælper: 189,00kr.  x 33 timer
Øvrige medarbejdere: 189,00 kr. x 16 timer
Øvrige medarbejdere (unge arbejdere): 112,00 kr. x 16 timer
1 tablet, hvis det samlede deltagerantal er til og med 10. – maks. 2000 kr.
2 tablets, hvis det samlede deltagerantal er mellem 11 – 20. maks. 4000 kr.
1 tavle/whiteboard – maks. 5000 kr.

Hvad skal I konkret gøre i pakken?

Læs den drejebog, der kan downloades i infoboks til højre. Det er vigtigt at læse drejebogen, inden I gennemfører pakken.

Hvilke krav skal I opfylde for at få støtte udbetalt?

  • I skal følge den metode, der fremgår af drejebogen
  • I skal anvende det antal timer, der er angivet til hver aktivitet
  • I skal indsende et underskrevet slutregnskab
    - en foruddefineret slutregnskabsskabelon og timeforbrugsoversigt medsendes som en excel-fil i tilsagnsmailen fra fonden. Disse skal I udfylde med det faktiske forbrug.
  • I skal overholde de takster, der fremgår af drejebogen – ellers skal I selv betale differencen.

 

Klik den grønne knap for at se eller downloade videoer, der skal bruges til at gennemføre pakken.