Inspirationskatalog

Find inspiration til at udvikle jeres arbejdsmiljø gennem en forebyggende indsats

I dette inspirationskatalog kan du finde inspiration til, hvordan I på jeres arbejdsplads kan arbejde med at forebygge psykiske og fysiske belastninger.

Kataloget retter sig først og fremmest til praktikere på arbejdspladser - tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter, HR, arbejdsmiljøledere m.fl.

Vi kalder kataloget bevidst et inspirationskatalog. Det indeholder nemlig ingen lette eller endegyldige snuptag. Enhver arbejdsplads er unik og må udvikle og tilpasse tiltagene til sine konkrete udfordringer og særlige vilkår.

Katalogets opbygning

Kataloget indeholder følgende 13 arbejdsmiljøtemaer:

 • Hvordan kan I fremme trivsel?
 • Hvordan kan I forebygge stress?
 • Hvordan kan I forebygge mobning?
 • Hvordan kan I reducere tunge og akavede løft?
 • Hvordan kan I reducere Ensidigt Gentaget Arbejde?
 • Hvordan kan I reducere støj?
 • Hvordan kan I anvende ny teknologi til at reducere fysiske belastninger?
 • Hvordan kan I nedbringe sygefravær?
 • Hvordan kan I opbygge Social Kapital?
 • Hvordan kan I skabe kulturforandringer?
 • Hvordan kan I sprede og forankre viden om arbejdsmiljø?
 • Hvordan kan I bruge Lean i forhold til et godt arbejdsmiljø?
 • Hvordan kan ledelse styrke arbejdsmiljøet?

Til hvert tema har vi valgt at beskrive en række interventioner. Og hver intervention er illustreret med konkrete eksempler fra støttede projekter. Mens interventionerne er beskrevet i principielle termer, løsrevet fra den konkrete arbejdsplads, viser eksemplerne forløb og erfaringer fra konkrete offentlige og private arbejdspladser.

Kataloget tager udgangspunkt i de projekter, som Forebyggelsesfonden har støttet i perioden fra 2007 – 2012, og det er udarbejdet af Oxford Research, RUC og Kubix, som har været med i det konsortium, der har stået for evalueringen af Forebyggelsesfondens projekter. Sekretariatet i Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse har efterfølgende tilføjet en række temaer om fysisk arbejdsmiljø.

Infoboks

Opdateret:
10 SEP. 2013
Redigeret af:
Shoji Igi
Kontakt:
7221 7400

Metodekataloget indeholde den fulde oversigt over temaer, samt deres relaterede interventioner og eksempler.

Gå til oversigten over arbejdsmiljøtemaer

 

 

I inspirationskataloget bruger vi begrebet ’interventioner’. Intervention betyder ’mellemkomst’ eller ’at komme imellem’. Somme tider kaldes det metoder, redskaber eller værktøjer. Kært barn har mange navne. Uanset hvilket begreb man bruger, handler det om fremgangsmåder, som øger chancen for, at man når de ønskede mål.

Gå til kategoriseret liste over interventioner