Konferencen "det gode arbejdsliv" 12. september 2011

Knap 200 personer fra virksomheder landet over mødte op til fondens konference ”det gode arbejdsliv”, der blev afholdt den 12. september 2011.

Fondens sekretariat skød konferencen i gang ved at gøre status over erfaringerne fra de projekter, som allerede er afsluttet. Efterfølgende har repræsentanterne fra fire projekter delt ud af deres erfaringer med at gennemføre projekter, der har til formål at forebygge nedslidning og fremme medarbejdernes sundhed. Desuden har to virksomheder, der har modtaget forebyggelsespakker, fortalt om deres erfaringer med at gennemføre forebyggelsespakkerne.

Eftermiddagen var præget af inspirationer til nye projekter. Jan Lorentzen fra DI kom med bud på, hvordan arbejdsmiljø og sundhedsfremme integreres, mens forumteateret ACT! Præsenterede social kapitals tre nøglebegreber, tillid, retfærdighed og samarbejde ved at illustrere en arbejdsdag fra en arbejdsplads. Integration af arbejdsmiljø og sundhedsfremme og social kapital er nogle af fondens flerårige indsatsområder.

Læs Videncenter for Arbejdsmiljøs artikel om projektet, "Fonden gør status" >>

Plenumoplæg
 
  • Hvordan er det gået indtil nu? - Foreløbige erfaringer med projekterne

Fondens sekretariatet

  • Integration af sundhedsfremme og arbejdsmiljø - hvordan skaber vi integration mellem de to indsatser, hvordan fastholder vi det på arbejdspladsen?

 Jan Lorentzen, Dansk Industri

Oplæggene kan downloades i infoboksen til højre.

Projekter, der er blevet præsenteret i plenum
 
  • Brugerdreven forbedring af det psykiske arbejdsmiljø i Kriminalforsorgen

Kriminalforsorgen

Se interview med projektleder Peter Dexters om projektet nedenfor.

 Læs mere om projektet >>

Projekter, der er blevet præsenteret i inspirationssessioner
 
  • Innovation og tunge løft - Bedre arbejdsprocesser i støberibranchen

Frese Metal- og Stålstøberi

Se interview med Uffe Andersen om projektet nedenfor.

 

Læs mere om projektet >>

  • Trivsel, effektivitet, motivation, produktivitet (TEMP) - Erfaringer med at forebygge stress og nedbringe belastende rutiner på arbejde

Odense Jobcenter

Se interview med Louise Lundstrøm fra JUHU nedenfor.

 

Læs mere om projektet >>

  • Trivsel - 360 grader - Integration af arbejdsmiljø og sundhedsfremme

Betonrenoveringsvirksomheden Christiansen & Essenbæk A/S

Se interview med Mads Cronquist fra Christiansen & Essenbæk A/S nedenfor.

 

Læs mere om projektet >>

  • Forebyggelsespakkerne - nemt at gå til

Se interview med Camilla Nordby Larsen fra Enhedsplejen Egegården nedenfor.

 

Læs mere om forebyggelsespakkerne >>

 

Se interview om konferencen med Charlotte Fuglsang, fondens direktør. Klik på det ovenstående billede.