Metal og maskiner

I kan ikke længere søge en forebyggelsespakke. I er velkomne til at downloade drejebøger til jeres videre arbejde med at forbedre arbejdsmiljøet eller medarbejdernes sundhed.

Metal- og maskinvirksomheder kan få hjælp til at forbedre arbejdsmiljøet.

I kan nemlig søge om tilskud til en forebyggelsespakke, som sigter mod at forbedre arbejdsmiljøet og fremme sundheden på jeres arbejdsplads på både kort og længere sigt.

Forebyggelsespakken er udviklet til de metal- og maskinvirksomheder, der bearbejder metal i fast form. Metalvirksomheder, der fremstiller og bearbejder flydende metaller, kan dog også søge.

Indholdet i pakkerne hjælper jer med at løse de typiske arbejdsmiljøproblemer i branchen. I kan gennemføre det på forhånd fastlagte forløb på mellem 3½ og 4 måneder.

I kan få lønkompensation for de timer, I skal bruge på at gennemføre forløbet, og tilskud til indkøb af træningsudstyr. Den udførlige drejebog guider jer sikkert gennem forløbet.

I kan søge følgende pakke:

UNDGÅ METALTRÆTHED I KROPPEN

Kom i gang med at skabe en arbejdsplads med bedre arbejdsstillinger og færre tunge løft. Find fx ud af, om I har de nødvendige hjælpemidler til rådighed. Brug dem fx, når I skal løfte tunge genstande eller udføre arbejdsopgaver, hvor I står i dårlige eller fastlåste arbejdsstillinger og måske vrider og bøjer ryggen.

Få inspiration til hvordan I hjælper hinanden med at planlægge arbejdet bedre, så I varierer de daglige belastninger i arbejdet. Indret arbejdspladsen, så de ting I skal bruge, er lette at komme til. Få ideer til hvordan I kan snakke sammen om opgaverne og få et tættere samarbejde mellem ledelse og medarbejdere.

I skal vælge en eller flere arbejdsmiljøløsninger, som I vil arbejde med. I skal indarbejde de nye løsninger og arbejde med dem i en periode på mellem 3½ og 4 måneder.

Start også med at træne sammen, så I kommer i bedre form.

Hvor mange personer kan der deltage i pakken?

Maks. 1 leder og 19 medarbejdere (i alt maks. 20 deltagere)

Blandt medarbejderne skal man finde en hjælper, der kan hjælpe lederen med at gennemføre pakken.

Har jeres virksomhed mere end 20 ansatte, så bedes I læse her inden I søger.

Hvor lang tid tager det at gennemføre pakken?

3½ - 4 måneder

Det er forventet, at

 • leder bruger 24 timer
 • hjælper bruger 26 timer
 • øvrige medarbejdere bruger 22 timer hver
Hvor meget støtte modtager I?

Fonden dækker løn i de timer, I skal bruge på pakken. I modtager et fast beløb pr. time som kompensation. Satserne er følgende.

 • Leder: 278 kr. x 24 timer
 • Hjælper: 102 kr. (en lærling) /  236 kr. (ikke en lærling) x 26 timer
 • Øvrige medarbejdere: 236 kr. x 22 timer
 • Øvrige medarbejdere (lærlinge): 102 kr. x 22 timer
Hvad skal I konkret gøre i pakken?

Læs den drejebog, der kan downloades i infoboks til højre. Det er vigtigt at læse drejebogen, inden I gennemfører pakken.

Hvilke krav skal I opfylde for at få støtte udbetalt?
 • I skal følge den metode, der fremgår af drejebogen
 • I skal anvende det antal timer, der er angivet til hver aktivitet
 • I skal indsende et underskrevet slutregnskab
  - en foruddefineret slutregnskabsskabelon og timeforbrugsoversigt medsendes som en excel-fil i tilsagnsmailen fra fonden. Disse skal I udfylde med det faktiske forbrug.
 • I skal overholde de takster, der fremgår af drejebogen – ellers skal I selv betale differencen.
Brancher under metal og maskiner

Hvis din virksomhed har en af de følgende branchekoder, kan du søge en forebyggelsespakke. Bemærk, at pakken er udviklet til de metal- og maskinvirksomheder, der bearbejder metal i fast form. Metalvirksomheder, der fremstiller og bearbejder flydende metaller, kan dog også søge.

 • 241000 - Fremstilling af råjern og råstål samt jernlegeringer
 • 282900 - Fremstilling af andre maskiner til generelle formål i.a.n.
 • 245300 - Støbning af letmetalprodukter
 • 254000 - Fremstilling af våben og ammunition
 • 244300 - Fremstilling af bly, zink og tin
 • 244600 - Oparbejdning af nukleart brændsel
 • 251100 - Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf
 • 253000 - Fremstilling af dampkedler undtagen centralvarmekedler
 • 259200 - Fremstilling af letmetalemballage
 • 321100 - Prægning af mønter
 • 321200 - Fremstilling af smykker i ædle metaller og relaterede produkter
 • 256100 - Overfladebehandling af metal
 • 256200 - Maskinforarbejdning
 • 259400 - Fremstilling af lukkeanordninger, bolte, skruer og møtrikker
 • 243100 - Fremstilling af stænger ved koldtrækning
 • 244500 - Anden fremstilling af ikke-jernholdige metaller
 • 245100 - Støbning af jernprodukter
 • 245400 - Støbning af andre ikke-jernholdige metalprodukter
 • 252100 - Fremstilling af radiatorer og kedler til centralvarmeanlæg
 • 255000 - Smedning, presning, sænksmedning og valsning af metal; pulvermetallurgi 
 • 257300 - Fremstilling af håndværktøj
 • 243300 - Koldbehandling
 • 244100 - Fremstilling af ædelmetaller
 • 257200 - Fremstilling af låse og hængsler
 • 242000 - Fremstilling af rør og hule profiler og tilhørende fittings af stål
 • 244200 - Fremstilling af aluminium
 • 252900 - Fremstilling af andre tanke og beholdere af metal
 • 257100 - Fremstilling af bestik, skære- og klipperedskaber
 • 243200 - Fremstilling af stålbånd ved koldvalsning
 • 243400 - Fremstilling af tråd ved koldtrækning
 • 245200 - Støbning af stålprodukter
 • 251200 - Fremstilling af døre og vinduer af metal
 • 259300 - Fremstilling af trådvarer, kæder og fjedre
 • 259100 - Fremstilling af metaltønder og lignende beholdere
 • 244400 - Fremstilling af kobber
 • 281200 - Fremstilling af hydraulisk udstyr282300 - Fremstilling af kontormaskiner og -udstyr (undtagen computere og ydre enheder)
 • 284100 - Fremstilling af metalforarbejdende værktøjsmaskiner
 • 284900 - Fremstilling af andre værktøjsmaskiner
 • 289900 - Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål i.a.n.
 • 289200 - Fremstilling af maskiner til råstofindvindingsindustrien samt bygge og anlæg 
 • 289600 - Fremstilling af maskiner til produktion af plast og gummi
 • 281400 - Fremstilling af andre haner og ventiler
 • 282400 - Fremstilling af motordrevet håndværktøj
 • 289500 - Fremstilling af maskiner til produktion af papir og pap
 • 281190 - Fremstilling af motorer og turbiner undtagen motorer til vindmøller, flyvemaskiner, motorkøretøjer og knallerter
 • 282100 - Fremstilling af ovne, ildsteder og fyringsaggregater
 • 282500 - Fremstilling af køle- og ventilationsanlæg (til industriel brug)
 • 282200 - Fremstilling af løfte- og håndteringsudstyr
 • 289300 - Fremstilling af maskiner til føde-, drikke- og tobaksvareindustrien
 • 289400 - Fremstilling af maskiner til produktion af tekstiler, beklædningsartikler og læder
 • 281500 - Fremstilling af lejer, tandhjul, tandhjulsudvekslinger og drivelementer
 • 283000 - Fremstilling af landbrugs- og skovbrugsmaskiner
 • 289100 - Fremstilling af maskiner til metallurgi
 • 281110 - Fremstilling af vindmøller og dele hertil
 • 281300 - Fremstilling af andre pumper og kompressorer
 • 259900 - Fremstilling af andre færdige metalprodukter i.a.n.

 

"Vi gør stadig mange af de ting vi har lært, vi har blandt andet gennem det sidste halvandet år holdt gymnastik hver mandag i arbejdstiden, hvor vi laver elastiktræning";, siger Bo Engelberth fra DITLEV-BURKE INDUSTRIAL TOOLS A/S.