Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Generelt om pakkerne

Spørgsmål: Kan den samme virksomhed søge flere pakker?
Svar: Ja, det kan virksomheden godt. 

Spørgsmål: Hvor lang tid går der fra virksomheden har søgt, til man får tilsagn om en pakke?
Svar: Der går cirka 14 dage.

Spørgsmål: Hvordan får virksomheden udbetalt midlerne til pakken?
Svar: Virksomheden aflægger regnskab for de brugte midler i forbindelse med gennemførelsen af pakkeforløbet, og pengene vil herefter blive udbetalt. Det vil sige, at virksomhedens forbrug betales med tilbagevirkende kraft.

Spørgsmål: Hvad med løn til medarbejderne i forbindelse med pakkeforløbet?
Svar: I midlerne til pakken indgår lønkompensation for deltagerne.

Spørgsmål: Hvad hvis der kommer ekstra medarbejdere til virksomheden under pakkeforløbet?
Svar: Hvis der ansættes flere medarbejdere under pakkeforløbet, end der er ansøgt penge til, må virksomheden selv betale for deltagelsen af de ekstra medarbejdere.

Spørgsmål: Hvem er lønmodtagerrepræsentant?
Svar: Det er for eksempel en tillidsrepræsentant eller en arbejdsmiljørepræsentant (sikkerhedsrepræsentant). Lønmodtagerrepræsentanten kan ikke være virksomhedsejere eller ledere.

Spørgsmål: Hvordan skal man aflægge slutregnskabet?
Svar: Man skal udfylde fondens slutregnskabsskabelon og indsende dokumentation for alle de afholdte udgifter med undtagelse af udgifter under 2.000 kr. Læs mere på siden ”hvordan og hvornår får jeg penge”.

Pakker til bygge- og anlægsvirksomheder
 

Spørgsmål: Kan flere virksomheder søge sammen om en forebyggelsespakke?
Svar: Det er muligt for flere virksomheder at arbejde sammen om en forebyggelsespakke. Virksomhederne skal dog søge separat på fondens hjemmeside og aflægge separat regnskab. Virksomhederne får samme vejledninger fra Arbejdstilsynet.

Spørgsmål: Hvordan foregår kontakten med Arbejdstilsynet?
Svar: Virksomheden vil blive kontaktet af Arbejdstilsynet, efter de har fået tilsagn til en forebyggelsespakke. Så aftaler virksomheden og vejlederen det første møde.

Spørgsmål: Er Arbejdstilsynet ude som tilsynsførende på virksomheden?
Svar: Nej.

Særligt for pakken, der handler om tunge løft (bygge og anlæg)
 

Spørgsmål: Kan virksomheden bruge midlerne til pakken på at købe et hjælpemiddel?
Svar: Nej. Virksomheden kan kun bruge midlerne til at leje hjælpemidlerne.

Spørgsmål: Kan virksomheden leje hjælpemidler, som er dyrere end de afsatte 20.000 kr. til leje?
Svar: Det kan virksomheden godt. Virksomheden skal blot selv finansiere ekstraudgiften.

Pakker til virksomheder inden for døgninstitutioner og hjemmepleje
 

Spørgsmål: Kan flere virksomheder søge sammen?
Svar: Nej. Det er ikke muligt inden for denne branche.

Spørgsmål: Alle de fire forebyggelsespakker til døgninstitutioner og hjemmepleje indebærer, at den enkelte virksomhed får hjælp fra en konsulent fra kommunen/regionen til at gennemføre pakken. Hvem kan være konsulent?
Svar: Kommunen/regionen kan frit vælge, hvem i kommunen/regionen der skal fungere som konsulent, blot vedkommende er kvalificeret til opgaven. Der er afsat et vist antal timer i pakken til dækning af lønudgifter til en intern konsulent. Det er kommunen/regionen (jur-enheden), der skal stille konsulenten til rådighed for virksomheden (p-enheden).
Brug af en intern konsulent har til formål at sikre, at der i kommunen/regionen opbygges ekspertise og ejerskab. Det giver bedre mulighed for forankring, når projektet er afsluttet.
Hvis kommunen/regionen ikke mener at have den rette person med de nødvendige kompetencer til opgaven, kan kommunen vælge at anvende en ekstern konsulent, for eksempel fra et konsulentfirma eller fra en anden kommune/region. Den eksterne konsulent skal selvfølgelig stadig levere det samme time-antal som beskrevet i pakken. Kommunen/regionen kan anvende de midler, der i pakken er afsat til konsulenten, til at betale den eksterne konsulent. Hvis den eksterne konsulent skal have en større timeydelse end den, der er afsat i forebyggelsespakken, må kommunen/regionen selv betale differencen.

 

Infoboks

Opdateret:
29 JULI 2013
Redigeret af:
Shoji Igi
Kontakt:
7221 7400