Plast, glas og beton

I kan ikke længere søge en forebyggelsespakke. I er velkomne til at downloade drejebøger til jeres videre arbejde med at forbedre arbejdsmiljøet eller medarbejdernes sundhed.

Virksomheder inden for branchen plast, glas og beton kan søge om en forebyggelsespakke for at skabe en arbejdsplads med færre tunge løft, færre dårlige arbejdsstillinger og forbedret trivsel.

Forebyggelsespakken er målrettet beton- og plastindustrien, men kan også søges af andre virksomheder i branchegruppen plast, glas og beton.

Pakken er beregnet til en gruppe på op til 19 medarbejdere og en leder, men alle virksomheder uanset størrelse kan søge.

Det tager ca. ca. 4½ måned til at gennemføre pakken. Pakkens samlede forløb er fastlagt på forhånd.

I får lønkompensation for de timer, som I skal bruge på at gennemføre forløbet.

I kan søge om følgende pakke.

Skån kroppen, og styrk trivslen med et godt arbejdsmiljø

Denne forebyggelsespakke kan hjælpe jer med at få færre tunge løft, bedre arbejdsstillinger og mere varieret arbejde. Pakken kan også bidrage til at skabe et bedre samarbejde mellem leder og medarbejdere og medarbejdere imellem. Ud fra et katalog med forskellige løsninger i drejebogen skal I vælge mindst tre løsninger, der skåner kroppen og/eller styrker trivslen. I vælger 3 eller flere løsninger, som I mener I vil få gavn af, skal I arbejde med de nye løsninger i en periode på 3 måneder.

Hvor mange personer kan der deltage i pakken?

Maks. 1 leder og 19 medarbejdere (i alt maks. 20 deltagere)

Blandt medarbejderne skal I finde 2 eller 4 ressourcepersoner, der skal hjælpe lederen med at planlægge og gennemføre forløbet.


Hvor lang tid tager det at gennemføre pakken?

ca. 4½ måned

Det er forventet, at

Leder bruger 29 timer
Ressourcepersoner bruger 37 timer hver
Øvrige medarbejdere bruger 20 timer hver

Hvor meget støtte modtager I?

Fonden dækker løn i de timer, I skal bruge på pakken. I modtager et fast beløb pr. time som kompensation. Satserne er følgende.

Plastvirksomheder
Leder: 346 kr. x 29 timer
Ressourcepersoner: 207 kr. x 37 timer
Øvrige medarbejdere: 207 kr. x 20 timer
Lærlinge: 118 kr. x 20 timer
Træningelastikker: 2500 kr.

Betonvirksomheder og andre virksomheder i branchen plast, glas og beton
Leder: 284,04 kr. x 29 timer
Ressourcepersoner: 149,00 kr. x 37 timer
Øvrige medarbejdere: 149,00 kr x 20 timer
Lærlinge: 112,00 kr. x 20 timer
Træningselastikker: 2500 kr.

Hvad skal I konkret gøre i pakken?

Læs den drejebog, der kan downloades i infoboks til højre. Det er vigtigt at læse drejebogen, inden I gennemfører pakken.

Hvilke krav skal I opfylde for at få støtte udbetalt?
  • I skal følge den metode, der fremgår af drejebogen
  • I skal anvende det antal timer, der er angivet til hver aktivitet
  • I skal indsende et underskrevet slutregnskab
 - en foruddefineret
  • slutregnskabsskabelon og timeforbrugsoversigt medsendes som en excel-fil i tilsagnsmailen fra fonden. Disse skal I udfylde med det faktiske forbrug.
  • I skal overholde de takster, der fremgår af drejebogen – ellers skal I selv betale differencen.