Plast, glas og beton

Brug forebyggelsespakkens drejebog til inspiration til at forbedre jeres arbejdsmiljø. Pakken har fokus på de typiske arbejdsmiljøproblemer i branchen: tunge løft og dårlige arbejdsstillinger.

I kan selv beslutte, om I vil gennemføre hele forløbet eller vælge nogle af løsningerne eller værktøjerne i den valgte drejebog. Det anbefales at gennemføre hele forløbet for at maksimere eventuelle arbejdsmiljøgevinster fra drejebogen.

Drejebøgerne er tilgængelige på Videncenter for Arbejdsmiljøs hjemmeside. De kan bruges som inspiration til at forbedre arbejdsmiljøet og medarbejdernes sundhed. (Drejebøgerne i infoboks til højre er til de arbejdspladser, der inden udgangen af 2015 har fået tilsagn om støtte til at gennemføre en forebyggelsespakke.)

Besøg Videncenter for Arbejdsmiljøs hjemmeside for at hente inspirationsdrejebøgerne (eksternt link, nyt vindue) >>

Fonden yder ikke længere nogen former for økonomisk støtte til at gennemføre forebyggelsespakkerne.

Særligt til de arbejdspladser, der inden udgangen af 2015 har søgt og fået tilsagn om økonomisk støtte til at gennemføre

Hvis I mangler en drejebog for den pakke, I skal gennemføre, kan I downloade fra infoboksen til højre.

I skal indsende slutregnskab til fonden for at få støtten udbetalt, når I er færdige med at gennemføre pakkerne.

Læs hvilke betingelser tilsagnsmodtager skal opfylde for at få støtte udbetalt>>

 

Infoboks

Opdateret:
31 OKT. 2016
Redigeret af:
Shoji Igi
Kontakt:
7221 7400