Politi, beredskab og fængsler

Brug forebyggelsespakkernes drejebøger til inspiration til at forbedre jeres arbejdsmiljø. Pakkerne har fokus på at forbedre det psykiske arbejdsmiljø, herunder vold og trusler.

I kan selv beslutte, om I vil gennemføre hele forløbet eller vælge nogle af løsningerne eller værktøjerne i den valgte drejebog. Det anbefales at gennemføre hele forløbet for at maksimere eventuelle arbejdsmiljøgevinster fra drejebogen.

Et bedre arbejdsliv

Denne pakke har fokus på at forebygge og håndtere psykiske arbejdsmiljøproblemer, herunder vold og trusler, ved at bruge metoden ”fremtidsværksted”. Metoden kan inspirere til at se virksomheden med nye øjne, være kreative og få ideer til, hvordan I kan komme til at trives bedre på jeres arbejde i fremtiden.

Der findes to forskellige versioner af drejebogen. Den ene er særligt henvendt til politi, og den anden til fængsler. Vælg den branche, som ligger tættest på jeres egen branche.

Hent drejebogen for forebyggelsespakken ”Et bedre arbejdsliv – politi” (pdf) (nyt vindue) >>

Hent drejebogen for forebyggelsespakken ”Et bedre arbejdsliv – fængsler” (pdf) (nyt vindue) >>

Et bedre arbejdsliv med fysisk træning

Denne pakke har samme fokus som den anden pakke, bortset fra at den indeholder fysisk træning.

Der findes to forskellige versioner af drejebogen. Den ene er særligt henvendt til politi, og den anden til fængsler. Vælg den branche, som ligger tættest på jeres egen branche.

Hent drejebogen for forebyggelsespakken ”Et bedre arbejdsliv med fysisk træning – politi” (pdf) (nyt vindue) >>

Hent drejebogen for forebyggelsespakken ”Et bedre arbejdsliv med fysisk træning – fængsler” (pdf) (nyt vindue) >>

Fonden yder ikke længere nogen former for økonomisk støtte til at gennemføre forebyggelsespakkerne, som drejebøgerne beskriver. Drejebøgerne er tilgængelige her på siden som inspiration til at forbedre arbejdsmiljøet og medarbejdernes sundhed.

Dog har de virksomheder, der tidligere har søgt om støtte og fået tilsagn herom, stadig mulighed for at få støtte udbetalt. I skal indsende slutregnskab til fonden for at få støtten udbetalt, når I er færdige med at gennemføre pakkerne.

Læs hvilke betingelser tilsagnsmodtager skal opfylde for at få støtte udbetalt >>