Politi, beredskab og fængsler

I kan ikke længere søge en forebyggelsespakke. I er velkomne til at downloade drejebøger til jeres videre arbejde med at forbedre arbejdsmiljøet eller medarbejdernes sundhed.

Virksomheder inden for branchen ”politi, beredskab og fængsler” kan søge om tilskud til forebyggelsespakker, som sigter mod at forbedre arbejdsmiljøet og fremme sundheden på arbejdspladsen både på kort og længere sigt.

Der findes i alt fire forebyggelsespakker til branchen.

To af forebyggelsespakkerne er udviklet til politiet og beregnet til en gruppe på op til 50 deltagere (ledere og medarbejdere).

De to resterende forebyggelsespakker er udviklet til fængsler og arresthuse og beregnet til en gruppe på op til 40 deltagere (ledere og medarbejdere).

Andre virksomheder inden for branchen ”Politi, beredskab og fængsler” kan også søge om støtte til pakkerne.

Indholdet i pakkerne afspejler de arbejdsmiljøproblemer, der i branchen typisk er behov for hjælp til at løse. I kan gennemføre de på forhånd fastlagte forløb på mellem 4 og 12 måneder, afhængigt af hvor omfattende en handlingsplan I når frem til.

I kan få lønkompensation for de timer, I skal bruge på at gennemføre forløbet. Den udførlige drejebog guider jer sikkert gennem forløbet. Pakken gennemføres desuden med hjælp fra en konsulent fra Politiet eller Kriminalforsorgen.

Store tjenestesteder med over henholdsvis 100 og 249 ansatte kan søge op til henholdsvis 3 og 5 forebyggelsespakker pr. p-enhed (dog kun én pr. afdeling).


Politi: Et bedre arbejdsliv – med fysisk træning

Bliv bedre til at forebygge og håndtere psykiske arbejdsmiljøproblemer, kom i bedre form og få et bedre sammenhold.

I bruger et såkaldt fremtidsværksted til sammen at finde ud af, hvordan jeres psykiske arbejdsmiljø kan blive bedre, og til at finde på aktiviteter, der skal hjælpe med at nedbringe de psykiske belastninger.

Denne pakke indeholder også fysisk træning, så I bruger træningen til også at styrke jeres muskler, forbedre konditionen, have det sjovt og få et bedre sammenhold.

Forløbet varer ca. 4-12 måneder og gennemføres sammen med en intern konsulent fra politiet.

Læs mere om pakken ”Politi: Et bedre arbejdsliv – med fysisk træning” >>   

Politi: et bedre arbejdsliv

Denne pakke er fuldstændig magen til den anden pakke, bortset fra at den ikke indeholder fysisk træning.

Omdrejningspunktet i forløbet er et såkaldt fremtidsværksted. I bruger fremtidsværkstedet til sammen at finde ud af, hvordan jeres psykiske arbejdsmiljø kan blive bedre, og til at finde på aktiviteter, der skal hjælpe med at nedbringe de psykiske belastninger.

Forløbet varer ca. 4-12 måneder og gennemføres sammen med en intern konsulent fra politiet.

Læs mere om pakken ”Politi: Et bedre arbejdsliv” >> 

Fængsler: Et bedre arbejdsliv - med fysisk træning

Bliv bedre til at samarbejde om de daglige opgaver, og kom i bedre form.

I bruger fremtidsværkstedet til sammen at finde ud af, hvordan jeres psykiske arbejdsmiljø kan blive bedre, og til at finde på aktiviteter til en handlingsplan, der skal nedbringe de psykiske belastninger.

I bruger træningen til at styrke jeres muskler, forbedre konditionen, have det sjovt og få et bedre sammenhold.

Forløbet tager ca. 4-12 måneder og gennemføres sammen med en konsulent fra Kriminalforsorgen.

Læs mere om pakken "Fængsler: Et bedre arbejdsliv - med fysisk træning" >>   

Fængsler: Et bedre arbejdsliv

Denne pakke er fuldstændig magen til den anden pakke, bortset fra at den ikke indeholder fysisk træning.

Det vil sige, at omdrejningspunktet for pakken er et fremtidsværksted med fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Efterfølgende gennemfører I en handlingsplan med konkrete aktiviteter, der skal nedbringe de psykiske belastninger.

Forløbet varer ca. 4-12 måneder og gennemføres sammen med en konsulent fra Kriminalforsorgen.

Læs mere om pakken "Fængsler: Et bedre arbejdsliv" >>

Branchekoder under fængsler, politi og beredskab

Forebyggelsespakkerne er udviklet til politiet eller fængsler og arresthuse, men andre virksomheder inden for branchen ”Politi, beredskab og fængsler” kan også søge om støtte til pakkerne for en gruppe på op til 40 ansatte i fængselspakker og 50 ansatte i politipakker (ledere og medarbejdere). For at søge en forebyggelsespakke skal din virksomhed/institution have en af de følgende branchekoder.

  • 842300 - Domstole og fængselsvæsen
  • 801000 - Private vagt- og sikkerhedstjenester
  • 842200 - Forsvar
  • 802000 - Serviceydelser i forbindelse med sikkerhedssystemer
  • 842500 - Brandvæsen
  • 803000 - Overvågning
  • 842400 – Politi