Afslutning af et projekt

Når du har afsluttet et projekt, der er støttet af Forebyggelsesfonden, skal du først indsende en statusrapport og et delregnskab for projektets sidste periode.

Når vi har modtaget og godkendt statusrapporten og delregnskabet, sender vi dig en godkendelse. De godkendte udgifter kan udbetales, når du har indsendt en elektronisk faktura. Bemærk, at der bliver tilbageholdt 15 pct. af tilsagnsbeløbet. Sagsbehandleren sender dig samtidig en skabelon til slutregnskabet.

Når du har fået godkendelsen og slutregnskabsskabelonen, skal du indsende:

  • et slutregnskab med revisorpåtegning (se punkt 6 i Standardvilkår for tilskud fra Forebyggelsesfonden).
  • projektets egen afsluttende evaluering (se punkt 4 i Standardvilkår for tilskud fra Forebyggelsesfonden.
  • en udfyldt udgave af skemaet ’Slutrapport’. (skabelon kan downloades i infoboks til højre. Se punkt 5 i Standardvilkår for tilskud fra Forebyggelsesfonden.)

Når vi har modtaget og godkendt slutregnskab, evaluering og slutrapport, sender vi dig en godkendelse, og de sidste 15 pct. af tilsagnsbeløbet kan udbetales efter indsendelse af en elektronisk faktura.

Du kan downloade dokumentet ’Standardvilkår for tilskud fra Forebyggelsesfonden’ i infoboksen til højre.

(Bemærk, at der gælder særlige regler for afslutning af projekter i "Det store TTA-forsøg")