Workshop 2 - Psykisk arbejdsmiljø

AALkonwp2.jpg

I/S Amagerforbrændingen
- Konfliktforebyggelse på genbrugspladser

Oplægsholdere: Genbrugsassistent og projektleder Robert Bruun Mariager, Genbrugsvejleder og Sikkerhedsrepræsentant Svend Kjeldgaard Petersen

Genbrugsvejledere og driftsledere på genbrugspladserne arbejder med at forbedre det psykiske arbejdsmiljø, at få nedbragt antallet af konflikter og sygefraværet. De gennemfører et udviklingsforløb, hvor fokus er på, hvordan kunderne kan mødes på en måde, så man undgår optrapning af konflikter.

De har holdt oplæg uden power point-præsentation. Derfor er der ikke nogen præsentationsfiler.

Læs mere om projektet i vores projektdatabase >>


Hotel Nyborg Strand A/S
- Nyborg Strand 2011 “Danmarks bedste arbejdsplads inden for branchen”

Oplægsholdere: Hotelchef Kennet Temberg , Kok og fællestillidsmand Flemming Rasmussen

Alle de ansatte på Nyborg Strand er med i et udviklingsforløb, som skal skabe tillid og respekt i samarbejdet i medarbejdergrupperne og mellem medarbejdere og ledelse. Gennem dialog, nye samtale- og ledelsesformer, holdningsændring og åbenhed skal det psykiske arbejdsmiljø forbedres.

Hent præsentationen i infoboksen til højre.

Læs mere om projektet i vores projektdatabase >>

Infoboks

Opdateret:
4 APR. 2011
Redigeret af:
Shoji Igi
Kontakt:
7221 7400