Udbetaling af støtte

Fonden udbetaler støtte én gang, når pakken er gennemført.

Når hele forløbet er afsluttet, skal man indsende følgende dokumenter til fonden pr. e-mail som indscannet dokument eller pr. brev

  • Timeforbrugsoversigt og underskrevet slutregnskab. Skabelonerne i den excel-fil, som man modtog i tilsagnsmail anvendes.

 E-mail: seniorpakker@forebyggelsesfonden.dk
(Husk at anføre dit journalnummer i emnefeltet)

Brev:
Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse
Postboks 2000
2300 København S

For at få støtten udbetalt skal nedenstående krav være opfyldt:

  • at den metode, der fremgår af drejebøgerne, er fulgt
  • at det timetal, der er angivet til hver aktivitet, er anvendt
  • at der indsendes et underskrevet slutregnskab
  • at de takster, der fremgår af drejebogen, er overholdt, eller at differencen betales af ansøger selv.

Fonden har ret til at udtage en arbejdsplads til en regnskabsmæssig stikprøvekontrol. Man får besked herom, når man har afleveret timeforbrugsoversigt og underskrevet slutregnskabet. I så fald skal man aflevere:

  • Fakturaer el. lign. vedr. udgifter til kursusudgifter og evt. konsulentbistand
  • Dokumenter, der viser deltagernes årsløn, f.eks. lønseddel eller kontrakt.

Infoboks

Opdateret:
21 JULI 2016
Redigeret af:
Tue Sander Hansen
Kontakt:
7221 7400