Vejledning

I kan ikke længere søge en seniorpakke. Men I er meget velkomne til at downloade drejebogen som inspirationskilde til at fastholde jeres seniormedarbejdere.

Lær af erfaringerne. Fasthold dine erfarne medarbejdere på arbejdspladsen og giv en hjælpende hånd til de yngre.

Nedenfor kan du læse kort om denne pakke, som alle virksomheder kan søge. Fonden anbefaler, at du læser drejebogen igennem, inden du søger. Drejebogen kan downloades i infoboksen til højre.

Hvad får I ud af pakken?
 • En startpakke, der hjælper jer igennem forløbet, der kan være med til, at I bliver bedre til at fastholde erfarne medarbejdere
 • I bevarer de erfarne medarbejderes viden og kompetencer på arbejdspladsen
 • I får en mere rummelig arbejdsplads, der er bedre til at fastholde medarbejdere – uanset alder
 • I får bedre trivsel i hverdagen
Hvad skal I gøre?
 • Tag ansvar for, at arbejdet med pakken følger drejebogens anvisninger, samt arbejdspladsens og drejebogens tidsplan.
 • Se f.eks. mere om mulighederne for konsulentbistand i drejebogens Faktaark 6 og om afklaringskursus i Faktaark 3a
 • Vælg en medarbejderrepræsentant til at hjælpe med kortlægning, planlægning og sparring igennem forløbet.
 • Udfyld de spørgeskemaer, I får tilsendt, før og efter forløbet.
Hvem kan deltage?
 • Medarbejdere, der er 55 år eller derover - uanset ansættelsesforhold.
 • Arbejdspladsens leder og/eller personaleansvarlige samt medarbejderrepræsentant.
 • Arbejdspladsens medarbejdere skal blot informeres om arbejdet med seniorpakken.
Økonomi

Antal kr., der tildeles er afhængigt af antallet af deltagere.

Eksempel: Et plejecenter med 18 seniormedarbejdere kan få op til 115.000 kr.
Støtten består primært af kompensation for løn (fem faste timesatser) under gennemførelsen af pakken.

Derudover kan I få støtte til en konsulent (valgfrit), og kursusudgifter (maks. 1000 kr. pr. senior).

Tidsforbrug

3-6 måneder

Hver person bruger mellem 10 og 80 timer afhængigt af, hvilken rolle, man varetager i pakken og antallet af seniormedarbejdere.

Hvordan og hvornår søger du?

Klik på ”Søg en seniorpakke” knappen, øverst til højre på denne sid. Du kan søge en seniorpakke, så længe der er penge i puljen.

Det med småt
 • Virksomheder og arbejdspladser i alle brancher kan søge om en seniorpakke.
 • Der kan søges op til tre seniorpakker pr. produktionsenhed (p-enhed).
 • Der er ingen begrænsning for hvor mange seniormedarbejdere, der kan deltage i en pakke.
 • De øvrige vilkår vedr. seniorpakken kan læses i standardvilkårene, der kan downloades fra infobksen til højre.
 • Der søges efter først til mølle – så længe de afsatte midler til seniorpakken ikke er brugt op, kan der gives tilsagn om støtte til seniorpakker.