Udbetaling af støtte

Fonden udbetaler støtte to gange om året, når projektets statusrapport og delregnskab er godkendt.

  • Hvis dit projekt er godkendt i 2009 eller 2010, skal du lave statusrapport og delregnskab for perioderne januar til juni og juli til december. Dokumenterne skal sendes ind inden henholdsvis 1. januar og 1. juli.
  • Hvis dit projekt er godkendt i 2007, 2008 eller 2011, skal du lave statusrapport og delregnskab for perioderne marts til august og september til februar. Dokumenterne skal sendes ind inden henholdsvis 1. marts og 1. september.
Statusrapport

Du kan downloade en skabelon til statusrapporten i infoboksen til højre. Du skal udfylde rapporten, skrive under, indscanne og indsende rapporten til fonden.

Delregnskab

Sammen med statusrapporten skal du indsende delregnskab. Du kan downloade en skabelon til delregnskabet i infoboksen til højre.

Forudsætningerne for, at projektets delregnskab kan blive godkendt, er at:

  • alle felter i delregnskabet er udfyldt.
  • du ikke indsender udgiftsbilag eller kvitteringer ud over delregnskabet.
  • delregnskabet er underskrevet af projektets økonomiansvarlige. Derfor skal du indscanne det og sende det til os. Hvis du ikke har mulighed for at indscanne dokumentet, kan du evt. sende det med posten til fonden.

Samtidig gør fonden opmærksom på, at det er projektejers ansvar at opbevare og registrere alle oplysninger, der er relevante for projektet og projektets økonomi, og at det godkendte budget (herunder satser, timepriser, forbrug, medfinansiering m.v.) overholdes.

Send en elektronisk faktura

Fondens sekretariat gennemgår de dokumenter, du har indsendt, og vurderer, om de er tilstrækkelige. Når de er godkendt, vil du blive bedt om at sende en elektronisk faktura på det godkendte beløb.

Du kan sende en elektronisk faktura her >>