Andre rapporter

Rapport ”Lever projektet stadig på arbejdspladsen?” (2012)

Fondens sekretariat har undersøgt projekternes forankring på arbejdspladserne et til halvandet år efter projektets afslutning. Undersøgelsen viser, at der er særdeles positive opfattelser blandt respondenterne om projekternes forankring 1-1½ år efter projektafslutning. Blandt andet svarer 77 pct. af respondenterne positivt ift. spørgsmålet om, hvor enige de er i, at deres projekt har resulteret i forandringer, der fortsat er fastholdt.

Download rapporten i infoboksen til højre.

Infoboks

Opdateret:
9 OKT. 2012
Redigeret af:
Shoji Igi
Kontakt:
7221 7400