Støtte til Sporskifte

Ordningen er udfaset, og der kan ikke søges støtte i 2017.

Sporskiftepakken skulle bidrage til, at ansatte bliver på arbejdsmarkedet og får en ny jobfunktion i eller uden for virksomheden, hvis de pga. risiko for nedslidning har svært ved at klare det job eller de opgaver, de aktuelt arbejder med. Der er givet støtte til 221 medarbejdere i 47 virksomheder i de nedslidningstruede brancher, og den omfattede lønrefusion og tilskud til afklaring, efteruddannelse og evt. praktik i en anden virksomhed.

Download evalueringen i boksen til højre