Trivsel - 360 grader

Christiansen & Essenbæk A/S

konference110912-06.jpg

Projektets formål er at sammentænke og effektivisere tiltag, som forebygger nedslidning og samtidig imødegår dårlige vaner og fysisk inaktivitet i Betonrenoveringsvirksomheden Christiansen & Essenbæk A/S. Projektet afprøver nye metoder til at håndtere mange for-skellige indsatser (sundhed, trivsel, arbejdsmiljø og kompetenceudvikling) på én gang – og sparer dermed tid og ressourcer.

Ledere og medarbejdere fortæller om aktiviteterne, som skal øge trivslen og skabe korps-ånd og fællesskab, der skal imødegå konflikter og stigende sygefravær.

Præsentationen kan downloades i infoboksen til højre.

Læs mere om projektet i fondens projektdatabase >>

Se interview med Mads Cronquist fra Christiansen & Essenbæk A/S nedenfor.

 

Infoboks

Opdateret:
15 SEP. 2011
Redigeret af:
Shoji Igi
Kontakt:
7221 7400