Trivsel, effektivitet, motivation, produktivitet (TEMP)

Jobcenter Odense

konference110912-04.jpg

Projektet har haft til formål at forebygge stress og psykisk nedslidning i Job og Uddannelseshuset (JUHU) under Jobcenter Odense. JUHU varetager myndighedssagsbehandling (lovbestemt) af nye kontanthjælpsansøgere i Odense Kommune

4 medarbejdere fortæller om erfaringerne med at minimere belastende rutiner og arbejdsgange, øge indflydelsen og tilegne sig metoder til at håndtere forandringer.

Præsentationen og den forandringsdrejebog, som JUHU har udarbejdet, kan downloades i infoboksen til højre.

Læs mere om projektet i fondens projektdatabase >>

Se interview med Louise Lundstrøm fra JUHU nedenfor.