Støtte til udvikling af tekniske hjælpemidler

Ansøgningsrunden for midlerne afsat i 2016 løber fra mandag d. 11. januar 2016 kl. 12.00 til mandag d. 18. april 2016 kl. 12.00. Ansøgningsfristen er udløbet, og ordningen er udfaset.

Målet med ordningen er at udvikle tekniske hjælpemidler, der kan reducere arbejdsbetinget fysisk belastning i nedslidningstruede brancher. Der kan også søges støtte til at videreudvikle eksisterende hjælpemidler.

Se de nedslidningstruede brancher med tilhørende branchekoder her >>

Det er et krav, at to eller flere virksomheder sammen søger om og gennemfører projektet. Den ene virksomhed skal fungere som hovedansøger og erklærer sig samtidig juridisk og økonomisk ansvarlig for projektet i forhold til Fonden. Derudover betragtes virksomhederne som ligestillede i projektet.

Offentlige virksomheder kan også søge støtte under denne ordning. F.eks. kan en kommune fungere som hovedansøger på et projekt, hvor en række navngivne kommunale institutioner repræsenterer de deltagende virksomheder.

Virksomheder, der ikke selv kan bruge det tekniske hjælpemiddel, men som alene udfører udviklingsarbejde for andre, kan ikke søge.

Af hensyn til spredningen af midlerne på flere virksomheder, kan hver virksomhed maksimalt få 1,5 mio. kr. i støtte til projektet.

Man kan få støtte til anvendelse af ekstern konsulentbistand

Der er afsat 3. mio. kr. 2016.

Vejledning for ordningen kan hentes i pdf-format i infoboksen til højre.

Ansøgningsskemaet kan hentes på www.forebyggelsesfonden.dk/udvikling_ansogning.html fra 11. januar 2016.