Job i staten

Mange drømmer om et job med betydning. Mange vil gerne bruge deres arbejdstimer på at gøre andres liv bedre. Hvis man har et job med betydning, vil man opleve, at man bliver mere motiveret på arbejdspladsen, fordi man ved, at ens hårde arbejde gavner andre.

Med et job i staten får man muligheden for at have indflydelse på, hvordan og hvor godt Danmarks velfærdssystem fungerer. Alles pladser er vigtige, når det gælder store institutioner, som dem man finder i staten. Selvom man ikke søger efter at blive leder, vil ethvert arbejde være med til at bestemme, hvor godt arbejdspladsen fungerer i helhed.

Stor variation i arbejdsopgaver, når man har job i staten

Staten har en kæmpe variation, når det gælder arbejde. Faktisk har mange af ministerierne mange arbejdstyper tilfælles, men hvert ministerie har også en speciel plads i staten, som gør, at deres arbejdsopgaver er unikke.

Faktisk er der 17 ministerier, som hver har hver sin vigtige rolle i staten. Fordi de forskellige ministerier beskæftiger sig med noget specifikt, er det muligt for dig at få en rolle der, hvor du føler, at du passer bedst. Det kan være, at du længe har haft stærke meninger om Danmarks transportmuligheder, så kan et job i transport- og boligministeriet være et sted for dig. Du vil igennem et arbejde i et ministerie være med til at have en smule indflydelse, også selvom du ikke er politiker.

Hvilke job kan jeg få, hvis jeg gerne vil have job i staten?

Du vil som arbejdssøgende i staten kunne møde en masse forskellige jobtitler. Staten er opbygget af en masse afdelinger, som alle skal bruge ansatte til at fungere. I Danmark har den offentlige sektor omkring 832.000 ansatte, som svarer til omkring 30% af hele arbejdsmarkedet. Du kan se mere på jobindex.

Fastansættelse og projektarbejde

Der vil tit skelnes mellem fastansættelse og projektarbejde. Du kan opleve at blive fastansat, hvor du vil få en mere fast hverdag, hvor dine arbejdsopgaver tit har relation til hinanden. Du kan også opleve at blive ansat i forbindelse med et større projekt. I projekter vil din rolle tit være meget specifik, da der arbejdes imod et bestemt resultat. Der er selvfølgelig stor variation på, hvilke emner et projekt arbejder med, og oftest passer projektet til ministeriet som arrangerer det. Du kan dog ikke være sikker på at beholde din stilling, når projektet er gennemført. Tit når et projekt færdiggøres, om det så er omkring bedre frokostmuligheder i folkeskolen eller et mere effektivt program til borgerpost, fjernes størstedelen af projektgruppens ansatte. Der vil dog oftest være en lille del tilbage, som arbejder for at holde projektets produkt ved lige, efter det bliver taget i brug i dit job.

I den seneste tid har der dog været flere ledige stillinger indenfor IT. Dette er både i forbindelse med en gradvis større digitalisering i de seneste år og opmærksomheden på højere it-sikkerhed. For eksempel er der nye stillinger i forbindelse med den nye persondatalov.

Praktik og job i staten som løntilskud

Hvis du er jobsøgende, men mangler erhvervserfaring for at få et bedre job, så er praktik perfekt. Du kan også bruge et job i staten som løntilskud. Hvis du er i gang med en uddannelse som kræver erhvervspraktik, er staten et oplagt valg. Du vil igennem din praktiksøgning kunne specificere, hvad du gerne vil beskæftige dig med ved at vælge det rigtige kontor. Du kan også bruge virksomhedspraktik og løntilskud, hvis du er jobsøgende. Virksomhedspraktik er oplagt at bruge til at afprøve dine kompetencer i et professionelt miljø, imens du får mere erfaring. Igennem arbejdsopgaver kan du også blive berettiget til løntilskud. Så hvis du gemmer på en genial ide, så skal du ikke være genert for at dele den.

Du kan også selv skabe arbejde ved at være med til at starte et nyt projekt op. Det kan for eksempel være i forbindelse med større opgaver eller et speciale, at du vil indgå et samarbejde med staten. Staten er oplagt at bruge som case-virksomhed, da dens arbejdsopgaver er så varierende.

Elev

Du kan selvfølgelig også starte som elev i staten. Som kontorelev i staten vil du begynde på et 2-årigt forløb, hvor du både bliver undervist og oplært. I staten er der høje forventninger til elevers motivation og dedikation. Planlægningen af undervisningen er knyttet til Niels Brock Copenhagen Business College og Koncern HR. Hos Koncern HR har du en uddannelsesansvarlig som er intern i staten.

Hvilke uddannelseskrav møder man typisk?

Hvilke uddannelseskrav, du møder, har stor indflydelse fra, hvilken stilling du søger. Hvis du gerne vil søge en højere stilling, vil der typisk forventes både højere uddannelse indenfor et relevant område og tidligere erfaring i området.

Du vil også være rig på muligheder, selvom du ikke tog en uddannelse på universitet. Tit kan man få et ufaglært job baseret på ens kompetencer eller tidligere erfaringer. Ofte vil man gerne have folk, som ikke nødvendigvis er faglært i projektarbejde. Dette skyldes, at der som regel er en kortere og mere konkret oplæringsperiode, fordi projektarbejde byder på mere specifikke arbejdsopgaver.

Hvis du søger et arbejde i et mere teknisk område, vil de typisk lede efter en med både erfaring og uddannelse. Det er, fordi dine arbejdsopgaver tit kræver, at man har stort kendskab til emnet, hvilket kan være svært at opnå igennem et oplæringsprogram.

Du kan også bruge staten til at få mere erfaring, imens du studerer. Et studiejob i staten kan både give dig udfordringer og hjælpe dig med at uddybe din teoretiske viden i et praktisk miljø. Du vil som regel få et studiejob, som er relevant for dit studie. Arbejdsopgaverne, som du møder i et studiejob, afhænger meget af, hvilket kontor du bliver ansat i. Det er selvfølgelig et krav, man skal leve op til for at kunne få et studiejob: at man er studieaktiv. Du vil typisk skulle dokumentere, at du er studieaktiv, når du bliver ansat og løbende efter ansættelse.

Hvilke rettigheder har man som ansat i staten?

Ens ansættelsesvilkår er præget af, hvilken stilling man søger. Som elev er der både samme rettigheder og regler som i uddannelsesforløbet og som de andre medarbejdere på kontoret. Du vil dog opleve, at der måske er visse undtagelser. Som elev har du andre ferieregler, og du har mulighed for at have praktik i udlandet. Dog er der også regler om overarbejde, som afviger fra andre ansatte. fx. i forsvaret.

Med et studiejob i staten vil du blive ansat med en fast timeløn, som stemmer overens med HK-overenskomsten. Et studiejob er et deltidsjob, så du vil typisk arbejde omkring 15 timer om ugen, dog vil du have mulighed for øget fleksibilitet med dine arbejdstimer i eksamensperioder.

Et job i staten vil altid overholde lovgivningen for ansættelsesrettigheder og vil som udgangspunkt supplere med en overenskomst. De vigtigste love i forbindelse med ansættelse er funktionærloven, forvaltningsloven og ferieloven.

Funktionærloven

Funktionærloven lister dine rettigheder, hvad angår løn. Dette kan både være i forbindelse med sygdom, opsigelse og andet. Man er først underlagt funktionærloven, når man arbejder mere end 8 timer om ugen. Hvis du arbejder meget selvstændigt, og der kan argumenteres for, at du ikke arbejder direkte efter højere instruktioner, kan du også opleve ikke at være berettiget til at være omfattet af funktionærloven.

Forvaltningsloven

Forvaltningsloven er en række regler, som er lavet, til at forsikre at diverse afgørelser i et firma er lavet på saglige grundlag. Det betyder, at den omhandler, hvilke regler der kommer ifølge af inhabilitet, repræsentation og vejligningspligt og meget mere. Det er også denne lov, hvor klager og tavshedspligter står ved kræft.

Ferieloven

Som lønmodtager er du altid berettiget til 5 ugers ferie om året som minimum. Du kan igennem forskellige overenskomster være berettiget til ekstra feriedage. Når du holder ferie fra dit arbejde, har du optjent ret til at få løn. Hvis du ikke er fastansat, skal din arbejdsgiver betale feriepenge som består af 12,5% af din løn, som bliver udbetalt, når du har ferie. Det er dog vigtigt, at du melder din ferie for at kunne få udbetalt dine feriepenge.

Hvordan er ministeriet som arbejdsplads?

Som ansat i staten vil der være stor fokus på arbejdsglæde. Som udgangspunkt vil et job i staten være præget af en politisk dagsorden. I de fleste ministerier vil man møde en mere uformel tone, hvilket er noget af det, som gør, at man trives på en arbejdsplads.

Det sociale fælleskab er stort og kommer også til udtryk i de forskellige arrangementer som afholdes årligt. Arrangementerne kan have mange former, men især julefrokoster, sommerfest og forskellige caféer er udbredte.

Som ansat i staten er der en forventning til dine kompetencer. Der er stor fokus på din faglige udvikling, så du har muligheden for at skabe en spændende hverdag for dig selv. Dine arbejdsgivere vil gerne være i stand til at udfordre de ansatte igennem deres arbejdsopgaver, så de altid har muligheden for at blive bedre indenfor deres felt.

Fordi staten har mange underkategorier, er arbejdspladsen mangfoldig og varierende. Man har som ansat muligheden for at følge udviklingen i andre ministerier. Staten er bevidst over, at deres medarbejdere er individer. Fordi det er en stor arbejdsplads, kan man møde folk som er et helt andet sted i deres liv end en selv og lære mere om, hvad de beskæftiger sig med i deres hverdag.

Generelt følger staten 5 grundværdier for at sikre, at deres arbejdsplads er bedst mulig for deres ansatte. De 5 værdier er faglighed, samarbejde, arbejdsglæde, udsyn og handlekraft.

Fordi staten netop ønsker at følge de 5 værdier, har de stor fokus på medarbejdernes faglige udvikling. Ikke mindst vil en kompetenceudvikling betyde, at det udførte arbejde bliver af højere kvalitet, men også betyde, at de ansatte får en lærerig arbejdsplads, hvilket gør den mere attraktiv og spændende.

Hvordan ansøger man et job i staten?

For at søge et job i staten, skal man være oprettet i deres online rekrutteringssystem. For at søge en stilling skal du bruge en række dokumenter. Det vil typisk være som minimum din ansøgning, dit CV og dine eksamenspapirer. Der er også muligheden for at vedhæfte flere dokumenter, hvis du finder dem relevante. Udover at have lavet en bruger og skrevet CV og ansøgning består ansøgningsprocessen af 6 trin.

  1. Det første trin omhandler persondata, hvor du skriver alle dine oplysninger. Dine personlige oplysninger vil være dit fulde navn, adresse og kontaktoplysninger. Derudover spørger de også om alder og køn til statistik.
  2. Det andet trin omhandler uddannelse. Her skriver du hvilken uddannelse, du er i gang med eller den sidste, som du gennemførte.
  3. Tredje trin er øvrige oplysninger. Her skriver du blandt andet om, hvor du har hørt om den ledige stilling, eller om du før har arbejdet i staten.
  4. I fjerde trin vedhæfter du alle de relevante dokumenter. Det er vigtigt, at du er sikker på, at det er de rigtige dokumenter, som du vedhæfter. Det er primært din ansøgning, CV og eksamenspapirer, som der bliver lagt fokus på, men du har også muligheden for at vedhæfte mere.
  5. Ved det femte trin giver du samtykke til, at staten må behandle dine oplysninger. Det er vigtigt, at du læser og accepterer vilkårene. Hvis ikke du accepterer, vil din ansøgning ikke blive sendt videre.
  6. Sjette trin er at sende din ansøgning. Du har muligheden for at gemme din ansøgning og færdiggøre den senere ved at trykke ”gem”. Hvis du føler, at den er klar, så kan du sende den videre ved at trykke ”send”. Efter du har sendt din ansøgning, vil dine oplysninger være gemt i 6 måneder og blive slettet automatisk efter.

For at bekræfte, at din ansøgning er blevet modtaget, vil der komme en bekræftelsesmail til den mail, som du oplyste under persondata, næste dag.

Efter du har søgt en stilling, vil du stadig kunne være i stand til at læse din ansøgning igennem ved at logge ind. Dine login-oplysninger kan du finde i mailen, fra da du oplyste din persondata. Du vil også igennem din bruger være i stand til at rette dine personlige oplysninger, hvis de er blevet ændret siden, du sendte din ansøgning.

Hvis du tidligere har søgt et job i staten, vil du være i stand til at bruge samme bruger som sidst. Du vil også have mulighed for at læse dine gamle ansøgninger igennem og rette dine personoplysninger, hvis de er blevet ændret siden sidst. Fordi du allerede har indtastet dine oplysninger ved en tidligere ansøgning, vil visse trin allerede været udfyldt – hvis der er mindre end 6 måneders forskel på dine ansøgninger.