God sikkerhedskultur er et nøglebegreb i skabelsen af et velfungerende arbejdsmiljø. Det er vigtigt, at den enkelte medarbejder føler, at vedkommendes sikkerhed og velbefindende prioriteres i hverdagen. Selvom en god sikkerhedskultur er vigtig på alle arbejdspladser uafhængigt af branche, er faktum, at nogle brancher er mere udsatte for arbejdsskader end andre i den forstand, at arbejdsskader hyppigere forekommer på arbejdspladser, der arbejder inden for disse brancher.

Det er derfor særligt i disse brancher vigtigt, at er fokus på skabelsen såvel som opretholdelsen af god sikkerhedskultur i hverdagen. Læs mere om, hvordan I kan sikre større fokus på sikkerhed på jeres arbejdsplads her.

Hvad er sikkerhedskultur?

Når man taler om sikkerhedskultur, taler man om opfattelsen af de overordnede holdninger og værdier samt vaner vedrørende sikkerhed, der gør sig gældende på en given arbejdsplads. Sikkerhedskulturen på en arbejdsplads har således stor indflydelse på dagligdagen og udarbejdelsen af forskellige arbejdsopgaver. Sikkerhedskultur handler i vid udstrækning om prioritering – det vil sige, hvordan sikkerheden i praksis vægtes i forhold til andre værdier i dagligdagen på en arbejdsplads. Er der eksempelvis en generel opfattelse af, at det er vigtigere hurtigt at udføre sine arbejdsopgaver, end det er, at sikkerheden er i orden undervejs? Hvordan vægtes medarbejdernes risiko for at komme til skade i forhold til virksomhedens samlede profit?

Sikkerhedskulturen i en virksomhed kan i mange tilfælde fra dag til dag være en størrelse, som ikke nødvendigvis skænkes mange tanker, men i det lange løb har vægtningen af sikkerhed på en arbejdsplads blandt andet betydning for, hvor velfungerende arbejdsmiljøet som helhed er, det er med til at øge sikkerhed på arbejdspladsen.

Nogle virksomheder er gode til at tænke sikkerheden ind i de daglige rutiner, mens andre kunne trænge til et større fokus på sikkerhedskultur. Alle virksomheder bør fra tid til anden tage sig tid til at revidere sikkerhedskulturen på arbejdspladsen og overveje, om der kunne være behov for forbedringer.

Er jeres arbejdsplads en af dem, der kunne trænge til en forbedring af sikkerhedskulturen, er der en hel række af trin, I kan tage for at blive mere bevidste om sikkerhed i hverdagen.

Tag beslutningen om en bedre sikkerhedskultur

At øge sikkerheden på en given arbejdsplads, drejer sig først og fremmest om at blive bevidst om, at målrettet handling er nødvendigt. Ønsker I, at den generelle sikkerhed på jeres arbejdsplads skal øges, bør I derfor som udgangspunkt tage en beslutning om at arbejde målrettet med en række konkrete målsætninger for, at denne ambition bliver ført ud i livet.

I kan eksempelvis sætte jer nogle konkrete målsætninger for, hvordan og på hvilke specifikke områder, I ønsker, at sikkerhed på arbejdspladsen skal øges.

Planlægning og prioritering

Når først beslutningen om at arbejde målrettet for bedre sikkerhed på arbejdspladsen er taget, handler god sikkerhedskultur først og fremmest om planlægning og prioritering. Planlægning og prioritering kan hjælpe jer til at tænke sikkerheden ind helt fra starten, når I modtager en ny arbejdsopgave.

I får mulighed for at tænke de konkrete sikkerhedsforanstaltninger ind allerede, når I giver et tilbud på en opgave, og når I planlægger de kommende arbejdsforløb. En større prioritering af sikkerhed i den daglige arbejdsgang kan desuden resultere i, at den daglige samtale om sikkerhed får alle medarbejdere til at huske på sikkerheden, når de udfører de forskellige arbejdsopgaver.

Undgå overraskelser – sikkerhed på arbejdspladsen

Når øget planlægning medvirker til at øge sikkerhedskulturen på en arbejdsplads, skyldes det, at man ved grundig planlægning kan sikre, at risikoen for at møde overraskelser undervejs i de enkelte arbejdsopgaver mindskes. Dermed er der bedre sikkerhed på arbejdspladsen.

Det er ofte, når medarbejderen møder overraskelser i deres arbejde, som presser dem til at tænke og handle hurtigt, at sikkerheden tilsidesættes og skader og ulykker opstår. Når I arbejder mod at skabe en bedre sikkerhedskultur, er dette således et af de centrale områder, det kan være en god idé at sætte ind på.

Huske de relevante hjælpemidler

Når man sørger for, at en daglig samtale om sikkerhed og sikkerhedskultur er til stede på arbejdspladsen, gør man det nemmere for den enkelte medarbejder at forblive bevidst om de forskellige sikkerhedsmæssige forholdsregler, der skal tages i forbindelse med de enkelte arbejdsopgaver.

Det er vigtigt at skabe et miljø, som gør, at det altid prioriteres og huskes at få de nødvendige hjælpemidler såsom sikkerhedsline, lift m.m. med ud til de enkelte arbejdsopgaver. Disse hjælpemidler er nemlig helt afgørende, når det kommer til sikkerhed på arbejdspladsen.

Mindsk tidspresset

Øges graden af planlægning i jeres daglige arbejde, får i også mulighed for at mindske tidspresset. At mindske det daglige tidspres mindsker ikke alene risikoen for arbejdsskader og ulykker, men også for generel, hurtig nedslidning blandt medarbejderne.

Føler medarbejderen sig presset med tid, når vedkommende arbejder, vil det i mange tilfælde være sikkerhedsforanstaltningerne, der springes over eller tilsidesættes. Sørg derfor for bedre planlægning som gør, at I på forhånd ved, hvilke opgaver, I har hvornår.

At gøre sikkerhed til en god vane

I bund og grund handler alle de trin, I som arbejdsplads kan tage for at øge sikkerhedskulturen om at gøre sikkerhed til en god vane. At noget er en vane betyder, at det er så inkorporeret og naturlig del af del daglige rutine, at det ikke længere skænkes en bevidst tanke, når man begår sig. Når sikkerhed bliver en god vane, bliver det således en helt naturlig del af de daglige arbejdsgange, som naturligt prioriteres og planlægges ind i udførelsen af de enkelte arbejdsopgaver. Målet er således at gøre god sikkerhedskultur til en god vane på jeres arbejdsplads.

God sikkerhedskultur giver et mere velfungerende arbejdsmiljø

At investere tid og ressourcer i at få skabt en god sikkerhedskultur på arbejdspladsen er ikke alene en god idé, fordi det naturligvis nedsætter risikoen for arbejdsskader, men også fordi det generelt bidrager til et mere velfungerende arbejdsmiljø.

Kan den enkelte medarbejder mærke, at der bliver taget en række forholdsregler og aktivt arbejdet for deres sikkerhed, når de arbejder, vil de som regel også sætte mere pris på arbejdspladsen og på at møde på arbejde hver dag. Prioritering af sikkerhed og en daglig samtale mellem over- og underordnet om sikkerheden i de enkelte arbejdsopgaver vil generelt set øge arbejdsglæden blandt medarbejderne.