Korrekt håndtering og brug af redskaber samt bevidsthed om hjælpemidler, korrekte arbejdsstillinger, tunge løft og så videre kan bidrage til et bedre arbejdsmiljø på arbejdspladserne – her tænkes særligt på de meget nedslidningstruede brancher. Det handler derfor om at forbedre et arbejdsmiljø, og også have fokus på at blive fysisk aktiv ved at indføre træning i arbejdstiden. Herunder ser vi på nogle af de udsatte brancher og hvad kendetegnene for nedslidende arbejde er ved de forskellige samt hvad I skal have fokus på.

Bygge og anlæg

Her skal primært arbejdes på at forebygge de meget tunge løft, som I dagligt kan blive udsatte for. De tunge løft kan desuden ske i akavede stillinger, der kan føre til yderligere gene på kroppen. I bør også for at forebygge de arbejdsulykker, som der kan ske som følge af de tunge løft og de arbejdsgange, der er kendetegnede inden for jeres branche. Tænk derfor arbejdsmiljøet ind i planlægningen af de opgaver, som I skal udføre.

Daginstitutioner

Her skal i primært arbejde på at forebygge de tunge løft, der kan forekomme, blandt andet når I løfter rundt på de børn, der har behov for det af den ene eller anden grund. I skal gøre en indsats for at blive mere fysisk aktive både for jeres egen skyld i forhold til jeres generelle sundhed, men også for børnenes skyld, som har behov for at få sig rørt.

Døgninstitutioner og hjemmepleje

Her arbejder man primært på at forbedre det psykiske arbejdsmiljø, som der udspiller sig på jeres arbejdsplads. I bør derfor gøre brug af en lang række forskellige metoder og værktøjer, der kan hjælpe jer med at nå i mål med den gode arbejdsplads. Brug blandt andet fremtidsværkstedet, kollegial sparring og en arbejdsmiljøsundhedskreds. Alt sammen er med til at forbedre jeres interne forhold, således I får det bedre med at gå på arbejde og udføre de arbejdsopgaver, som i får givet.

Elektronik

Her skal primært arbejdes på at forebygge de tunge løft, der kan ske, for eksempel når I bærer rundt på tunge varer, som der egentlig burde bruges diverse redskaber til at få flyttet. Jeres hverdag er højst sandsynligt præget af en masse gåen frem og tilbage mellem kunder og lager, og det kan i sidste ende føre til stor gene både nu og i fremtiden. De tunge løft bliver desuden foretaget i ofte akavede stillinger, idet varerne ikke er beregnede på at blive løftet med hænderne.

Frisører og anden personlig pleje

Her skal man primært arbejde på at forebygge de akavede arbejdsstillinger, som I hver dag udsætter jeres kroppe for. Ofte foregår jeres arbejde foroverbøjet og med et løft i armen. Og det er noget, der i fremtiden kan være til gene både i ryg og i arme. Der skal på disse arbejdspladser arbejdes på at sørge for, at medarbejdere er mere fysisk aktive i deres hverdag, således kroppen bliver bedre til at modstå de akavede arbejdsstillinger og undgå nedslidning. Og selvfølgelig værktøjer og retningslinjer for korrekte arbejdsstillinger.

Hospitaler

Her skal der ud over det hårde, fysiske arbejde, arbejdes på at forebygge den vold, som der kan ske på arbejdspladsen. I møder dagligt mange forskellige personer, der har hver deres liv at kæmpe med. Nogle lader dog deres problemer gå ud over jer på trods af, at I blot vil hjælpe dem. Og det er noget, der kan nedbryde en psykisk. Her skal der udover korrekt fysisk arbejdes også fokuseres på a få et stærkere og sundere psykisk miljø, hvor I ved, hvordan I skal håndtere de ting, som der sker i løbet af hverdagen – de negative såvel som de positive.

Landbrug, skovbrug og fiskeri (fx landmænd, gartnerier)

Her bør I primært arbejde på at forebygge de akavede arbejdsstillinger, som I dagligt arbejder i. Langt hen ad vejen bevæger I jer i foroverbøjede positioner, og med tiden er det noget, der kan føre til et stort ubehag i blandt andet ryggen. I fremtiden er det også noget, der kan være til yderligere gene. Arbejd derfor henimod at forebygge de tunge løft, som er en del af jeres arbejde.

Metal og maskiner (fx støberier, maskinproducenter, fremstillingsvirksomheder inden for metal)

De løft, som er en del af jeres hverdag udføres ofte i akavede stillinger, hvorfor det kan være både hårdt og belastende for kroppen. Hav som virksomhed fokus på at blive mere fysisk aktive i jeres hverdag, således jeres kroppe bliver bedre til at modstå de tunge løft og akavede stillinger.

Nærings- og nydelsesmidler (fx fødevareproducenter, bagere)

Her bør I primært arbejde på at undgå de tunge løft, som kendetegner jeres hverdag. Tunge løft i denne branche er noget, der kan koste stor gene på jeres kroppe både nu og i fremtiden. I bør aktivt undgå de akavede arbejdsstillinger, som I også bliver udsatte for blandt andet i forbindelse med de tunge løft.

Plast, glas og beton (fx fremstillingsvirksomheder inden for plast, beton, cement, glas, gummi osv.)

Her skal der især arbejdes på at forebygge de tunge løft og de akavede arbejdsstillinger, som I ellers har været så vante til. I denne branche er det også klogt at man gør noget aktivt ift. at få et bedre sammenhold og samarbejde på arbejdspladsen, da arbejdsmiljøet ofte er stresset og stærkt betonet af pressede deadlines.

Politi, beredskab og fængsler (fx politi, fængsler, brandvæsen, forsvar, vagt- og sikkerhedsfirmaer)

Her skal der primært være fokus på at forbedre det psykiske arbejdsmiljø på jeres arbejdsplads. I bliver til dagligt udsat for mange forskellige ting og møder mange forskellige mennesker, og nogle af disse ting kan med tiden være svære at håndtere. Derfor er et godt sammenhold, der kan modvirke alt det negative, som der også sker i jeres hverdag, blandt medarbejderne også uhyre vigtigt.

Rengøring (fx rengøringsvirksomheder, renserier, vaskerier, vinduespoleringsvirksomheder)

Her skal man arbejde på at variere arbejdsopgaverne, således I ikke kommer til at foretage de samme bevægelser gentagne gange for mange gange i træk. I skal derfor bruge arbejdsredskaber, der gør det både lettere og sundere for jer at udføre jeres arbejde.

Slagterier (fx slagterier, kød- og fiskeproducenter, slagter)

I denne branche skal I arbejde på bedst muligt at håndtere de mange tunge løft, som I dagligt udsætter jeres kroppe for, samt de akavede arbejdsstillinger, som følger med arbejdet på slagterierne. I skal derfor arbejde på at undgå nedslidning blandt andet ved at benytte jer af den skånsomme form for træning, elastiktræning.

Tekstil og papir

I bør primært arbejde på at forebygge de akavede stillinger, som I er så vante til efterhånden, og I forsøger ligeledes at undgå nedslidning af jeres kroppe ved at blive mere fysisk aktive. Det være sig blandt andet med den meget skånsomme form for træning, elastiktræning, som kan gennemføres af alle inden for branchen.

Transportmidler (fx autoværksteder, autolakererier, dækservice, karosseriværksteder)

Her skal I have fokus på at få ryddet op på jeres værksteder, således de bliver mere overskuelige. Det gør jeres arbejdsdage mere effektive, fordi I får lettere ved at finde frem til de ting, som I skal bruge. Derudover skal I arbejde på at forebygge de akavede arbejdsstillinger, som I ofte udsætter jer selv for, blandt andet den meget hårde foroverbøjede stilling, der kan føre til senere gene i kroppen – især i ryggen.

Transport af passagerer (fx taxi- og busvognmænd)

Arbejd primært på at håndtere konflikter med kunder, således I bliver bedre til at håndtere de situationer, som I bliver udsatte for. Arbejd desuden på at blive mere fysisk aktive, spise sundere og kvitte cigaretterne, således I får et bedre helbred.

Træ og møbel (fx møbelproducenter, møbelsnedkere, virksomheder, der fremstiller træprodukter)

Her bør I arbejde på at forebygge tunge løft og de akavede arbejdsstillinger, som I ofte udsætter jeres kroppe for. Det kan føre til gene senere i livet, og derfor er det vigtigt at være opmærksom på det nu.