Forebyg skader og nedslidende arbejde inden for plast-, glas- og betonbranchen.

Skader og ulykker i plast-, glas- og betonindustrien kan have nogle alvorlige konsekvenser og også medføre længere sygefravær fra en arbejdsplads. Derfor handler det som virksomhed om bedst muligt at undgå arbejdsulykker og forebygge nedslidende arbejde.

Risikoen for en ulykke eller skade afhænger af den enkelte situation og er ikke nødvendigvis til stede hele tiden, dog skal man altid gøre noget for at forhindre, at situationerne opstår. Det betyder, at man skal sørge for at have en god orden, gode procedurer, gode tekniske løsninger, god adfærd og en god ledelse.

Hvor stor er en risiko for ulykker på jeres arbejdsplads?

I skal vurdere, hvor på jeres arbejdsplads, at der er en risiko for skader og ulykker. I skal derfor blandt andet tage et kig på den brug, som I har af værktøj, maskiner og maskinanlæg.

Er de rigtige sikkerhedsforanstaltninger truffet, og er medarbejderen grundigt sat ind i, hvordan maskinerne håndteres og betjenes? Ved de også, hvordan de skal bruge de tekniske hjælpemidler, som der er stillet til rådighed, og ved de, hvordan de skal agere, hvis de kommer ud i en situation, hvor det rent faktisk går galt?

Her skal der også ses på de omkringliggende omgivelser. Der skal være plads nok, og højderne skal være optimale. Det sikrer ergonomien, og det afhjælper gener. En ulykke kan blandt andet ske, hvis I ikke har de nødvendige hjælpemidler til at flytte tunge emner. Det være sig for eksempel sække med plastgranulat eller forme til plaststøbning.

Der skal desuden også være ryddet op, idet man således forebygger ulykker ved fald. Ligger der for eksempel ødelagt emballage, paller eller andet, er det let at falde hen over. Er gulvene glatte eller ujævne, kan den samme situation opstå. Man skal derfor også sørge for vedligeholdelse og en konstant ryddelig arbejdsplads og vide, hvordan man færdes på for eksempel reposer eller stiger.

Sådan arbejder I for at undgå skader og ulykker

Ulykker og skader kan ofte forhindres og forebygges, hvis man kombinerer flere forskellige løsninger. Det er derfor altid et godt udgangspunkt at have fokus på sikkerhedsarbejde og en god sikkerhedskultur. Man skal derfor systematisk arbejde med virksomhedens sikkerhed og udvikle en strategi med nogle klare mål for sikkerhedsniveauet. Og så er det en ledelsesopgave at sikre, at alle medarbejdere har en viden om strategien og målene, således de også arbejder for at opfylde dem i det daglige arbejde.

Når man vil undgå ulykker og skader, skal man først og fremmest sørge for, at alle på arbejdspladsen er instrueret i, hvordan arbejdet skal udføres – i et sprog som medarbejderne forstår. Hav fokus på risici, og hvordan sådanne undgås, og motiver endvidere til en sikker adfærd på arbejdspladsen. Gør sikkerhed til et positivt element og dermed en vigtig del af en professionel hverdag.

Skab rutiner på arbejdspladsen

Udarbejd desuden nogle faste rutiner for blandt andet rengøring og oprydning, så det ikke er muligt at glide og falde. Heri skal der også indgå en fast rutine for vedligeholdelse af blandt andet maskiner, værktøj og andre hjælpemidler, så man sørger for, at nedslidning ikke kommer til at udgøre en fare for arbejdsskader. Sørg også for at der altid er noget sikkert fodtøj til rådighed, og at sikkerhedsudstyr generelt anvendes.

Alle skal også bruge maskiner og tekniske hjælpemidler korrekt. Det gør man for eksempel ved at sørge for, at der altid er en nødstop tilgængelig, og at de er vedligeholdte. Alle sådanne foranstaltninger leveres med brugsanvisninger, der fortæller om brug og vedligeholdelse, og man skal sørge for, at de anvisninger følges. På den måde følges sikkerhedsforanstaltningerne også. Her kan det også være vigtigt med personlige værnemidler.

Er der allerede sket nogle ulykker, er det vigtigt, at I tager dem til jer. I kan lære fra dem, og det som der er sket. Gør det derfor også til en fast rutine at undersøge ulykker og situationer, som der kunne have ført til en ulykke. På den måde kan I udarbejde forholdsregler, som sikrer, at en lignende situation ikke opstår igen. Med baggrund i de undersøgelser, som I laver, kan I desuden også samme tale om de daglige risici og på den måde fastsætte nogle rammer for et sikkert og forsvarligt arbejdsmiljø. Sikkerhed gøres dermed til en fast rutine og den mest professionelle måde at arbejde på.

Undgå ulykker og dårligt arbejdsmiljø

Det handler om at være på den sikre side. Så enkelt kan det siges. Med en ordentlig procedure omkring de forskellige opgaver i håndteringen af plastik, glas eller beton, kan man som medarbejder forhåbentlig undgå personskader på ens arbejde.

De faste regler for håndtering og rutine skal være en integreret del af arbejdsdagen. Der er først når alle tiltag er en fast del af den daglige arbejdsrutine, at man kan vide sig næsten sikker på at undgå arbejdsmæssige skader. Netop derfor handler det om at inddrage alle medarbejdere ved en eventuel implementering af nye regler for håndtering af arbejdsopgaver. Det handler om at få alle med om bord og at gøre den sikre arbejdsplads til et fælles mål for de ansatte.

En ændring i vores arbejdskultur

Ved en implementering af nye arbejdsmæssige tiltag i hverdagen, er det som sagt vigtigt at få alle medarbejdere med på ideen. Det handler i høj grad om at ændre tonen på arbejdspladsen til en positiv retorik omkring nye og forbedrede måder at gøre arbejdet på. Det er vigtigt, at hver enkelt medarbejder føler, at de kan tale sammen og hjælpe hinanden i retning af de nye tiltag. Man skal turde bruge hinanden og tage ansvar for, at nye regler bliver ordentligt implementeret.

Det handler i høj grad om en arbejdsmæssig blåstempling af, at det ikke er tabubelagt at hjælpe hinanden til den rigtige form for håndtering af et pågældende materiale. Det må aldrig blive for svært at tale sammen og hjælpe hinanden. ”Jeg har været her længst, så jeg ved bedst”-kulturen er vigtig at få standset og i stedet skabe en god grobund for samarbejde og forståelse for nye måder at gøre arbejdet på.