Hvis dit job går ud på at slå gipsvægge ned med en hammer, bære på tunge bjælker og sten eller hænge store dyrekroppe op med armene, så er det måske ved rette at spørge sig selv. Hvor meget kan min krop holde til? Det er et udmærket spørgsmål, især når samfundet og arbejdsmarkedet er et stressende sted og fuld af svære opgaver. Selvom du tager stor ære i dit job, så kommer der et punkt, hvor dette ikke holder, og du må tage stilling til, hvor meget din krop kan holde til. Hvis du har arbejdet mange år som tømre, så er dine knæ eller ryg måske ødelagt, og du kan derfor ikke blive ved med at udføre dit arbejde til den samme pensionsalder, som en, der sidder på kontor og arbejder. Derudover er der også større sandsynlighed for, at du tilegner dig en mere alvorlig skade fra et arbejde med store tunge ting og skarpe kanter osv., end et arbejde på et kontor med bløde kontorstole og kaffemaskiner.  Her er en liste med brancher som anses for at være nedslidende:

Bygge og anlæg (Anlægsarbejde, Opførelse og nedrivning af byggeri og Færdiggørelse af byggeri)

411000 – Gennemførelse af byggeprojekter
412000 – Opførelse af bygninger
421100 – Anlæg af veje og motorvej
421200 – Anlæg af jernbaner og undergrundsbaner
421300 – Anlæg af broer og tunneller
422100 – Anlæg af ledningsnet til væsker
422200 – Anlæg af ledningsnet til elektricitet og kommunikation
429100 – Anlæg af vandveje, havne, diger og dæmninger
429900 – Anden anlægsvirksomhed i.a.n.
431100 – Nedrivning
431200 – Forberedende byggepladsarbejder
432100 – El-installation
432200 – VVS- og blikkenslagerforretninger
432900 – Anden bygningsinstallationsvirksomhed
433100 – Stukkatørvirksomhed
433200 – Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed
433300 – Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning
433410 – Malerforretninger
433420 – Glarmestervirksomhed
433900 – Anden bygningsfærdiggørelse
439100 – Tagdækningsvirksomhed
439910 – Murere
439990 – Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering

Daginstitutioner

881020 – Dagcentre mv.
881030 – Revalideringsinstitutioner
889110 – Dagplejemødre
889120 – Vuggestuer
889130 – Børnehaver
889140 – Skolefritidsordninger og fritidshjem
889150 – Aldersintegrerede institutioner
889160 – Fritids- og ungdomsklubber
889910 – Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål
889990 – Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold i.a.n.

Døgninstitutioner og hjemmepleje

871010 – Plejehjem
871020 – Institutionsophold med sygepleje i.a.n.
872010 – Døgninstitutioner for personer med psykiske handicap
872020 – Behandlingshjem for stofmisbrugere og alkoholskadede
873010 – Døgninstitutioner for personer med fysisk handicap
873020 – Beskyttede boliger o.l.
879010 – Døgninstitutioner for børn og unge
879020 – Familiepleje
879090 – Andre former for institutionsophold
881010 – Hjemmehjælp
889920 – Flygtninge- og asylcentre
970000 – Husholdninger med ansat medhjælp

Elektronik

261100 – Fremstilling af elektroniske komponenter og plader
261200 – Fremstilling af printplader o.l.
262000 – Fremstilling af computere og ydre enheder
263000 – Fremstilling af kommunikationsudstyr
264000 – Fremstilling af elektronik til husholdninger
265100 – Fremstilling af udstyr til måling, afprøvning, navigation og kontrol
265200 – Fremstilling af ure
266010 – Fremstilling af høreapparater og dele hertil
266090 – Fremstilling af bestrålingsudstyr og elektromedicinsk og elektroterapeutisk udstyr
267000 – Fremstilling af optiske instrumenter og fotografisk udstyr
268000 – Fremstilling af magnetiske og optiske media
271100 – Fremstilling af elektriske motorer, generatorer og transformere
271200 – Fremstilling af elektriske fordelings- og kontrolapparater
272000 – Fremstilling af batterier og akkumulatorer
273100 – Fremstilling af lyslederkabler
273200 – Fremstilling af andre elektroniske og elektriske ledninger og kabler
273300 – Fremstilling af tilbehør til ledninger og kabler
274000 – Fremstilling af elektriske belysningsartikler
275100 – Fremstilling af elektriske husholdningsapparater
275200 – Fremstilling af ikke-elektriske husholdningsapparater
279000 – Fremstilling af andet elektrisk udstyr
325000 – Fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil

Frisører og anden personlig pleje

960210 – Frisørsaloner
960220 – Skønheds- og hudpleje
960400 – Aktiviteter vedrørende fysisk velvære
960900 – Andre personlige serviceydelser i.a.n.

Landbrug, skovbrug og fiskeri

011100 – Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø
011200 – Dyrkning af ris
011300 – Dyrkning af grøntsager og meloner, rødder og rodknolde
011400 – Dyrkning af sukkerrør
011500 – Dyrkning af tobak
011600 – Dyrkning af tekstilplanter
011900 – Dyrkning af andre etårige afgrøder
012100 – Dyrkning af druer
012200 – Dyrkning af tropiske og subtropiske frugter
012300 – Dyrkning af citrusfrugter
012400 – Dyrkning af kernefrugter og stenfrugter
012500 – Dyrkning af andre træfrugter, bær og nødder
012600 – Dyrkning af olieholdige frugter
012700 – Dyrkning af planter til fremstilling af drikkevarer
012800 – Dyrkning af krydderiplanter, aromaplanter og lægeplanter
012900 – Dyrkning af andre flerårige afgrøder
013000 – Planteformering
014100 – Avl af malkekvæg
014200 – Avl af andet kvæg og bøfler
014300 – Avl af heste og dyr af hestefamilien
014400 – Avl af kameler og dyr af kamelfamilien
014500 – Avl af får og geder
014610 – Avl af smågrise
014620 – Produktion af slagtesvin
014700 – Fjerkræavl
014910 – Kenneler
014920 – Avl af pelsdyr mv.
015000 – Blandet drift
016100 – Serviceydelser i forbindelse med planteavl
016200 – Serviceydelser i forbindelse med husdyravl
016300 – Forarbejdning af afgrøder efter høst
016400 – Forarbejdning af frø/sædekorn til udsæd
017000 – Jagt, fældefangst og serviceydelser i forbindelse hermed
021000 – Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter
022000 – Skovning
023000 – Indsamling af vildtvoksende forstmateriale undtagen træer
024000 – Serviceydelser til skovbrug
031100 – Havfiskeri
031200 – Ferskvandsfiskeri
032100 – Havbrug
032200 – Ferskvandsbrug
813000 – Landskabspleje

Metal og maskiner

241000 – Fremstilling af råjern og råstål samt jernlegeringer
242000 – Fremstilling af rør og hule profiler og tilhørende fittings af stål
243100 – Fremstilling af stænger ved koldtrækning
243200 – Fremstilling af stålbånd ved koldvalsning
243300 – Koldbehandling
243400 – Fremstilling af tråd ved koldtrækning
244100 – Fremstilling af ædelmetaller
244200 – Fremstilling af aluminium
244300 – Fremstilling af bly, zink og tin
244400 – Fremstilling af kobber
244500 – Anden fremstilling af ikke-jernholdige metaller
244600 – Oparbejdning af nukleart brændsel
245100 – Støbning af jernprodukter
245200 – Støbning af stålprodukter
245300 – Støbning af letmetalprodukter
245400 – Støbning af andre ikke-jernholdige metalprodukter
251100 – Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf
251200 – Fremstilling af døre og vinduer af metal
252100 – Fremstilling af radiatorer og kedler til centralvarmeanlæg
252900 – Fremstilling af andre tanke og beholdere af metal
253000 – Fremstilling af dampkedler undtagen centralvarmekedler
254000 – Fremstilling af våben og ammunition
255000 – Smedning, presning, sænksmedning og valsning af metal; pulvermetallurgi
256100 – Overfladebehandling af metal
256200 – Maskinforarbejdning
257100 – Fremstilling af bestik, skære- og klipperedskaber
257200 – Fremstilling af låse og hængsler
257300 – Fremstilling af håndværktøj
259100 – Fremstilling af metaltønder og lignende beholdere
259200 – Fremstilling af letmetalemballage
259300 – Fremstilling af trådvarer, kæder og fjedre
259400 – Fremstilling af lukkeanordninger, bolte, skruer og møtrikker
259900 – Fremstilling af andre færdige metalprodukter i.a.n.
281110 – Fremstilling af vindmøller og dele hertil
281190 – Fremstilling af motorer og turbiner undtagen motorer til vindmøller, flyvemaskiner, motorkøretøjer og knallerter
281200 – Fremstilling af hydraulisk udstyr
281300 – Fremstilling af andre pumper og kompressorer
281400 – Fremstilling af andre haner og ventiler
281500 – Fremstilling af lejer, tandhjul, tandhjulsudvekslinger og drivelementer
282100 – Fremstilling af ovne, ildsteder og fyringsaggregater
282200 – Fremstilling af løfte- og håndteringsudstyr
282300 – Fremstilling af kontormaskiner og -udstyr (undtagen computere og ydre enheder)
282400 – Fremstilling af motordrevet håndværktøj
282500 – Fremstilling af køle- og ventilationsanlæg (til industriel brug)
282900 – Fremstilling af andre maskiner til generelle formål i.a.n.
283000 – Fremstilling af landbrugs- og skovbrugsmaskiner
284100 – Fremstilling af metalforarbejdende værktøjsmaskiner
284900 – Fremstilling af andre værktøjsmaskiner
289100 – Fremstilling af maskiner til metallurgi
289200 – Fremstilling af maskiner til råstofindvindingsindustrien samt bygge og anlæg
289300 – Fremstilling af maskiner til føde-, drikke- og tobaksvareindustrien
289400 – Fremstilling af maskiner til produktion af tekstiler, beklædningsartikler og læder
289500 – Fremstilling af maskiner til produktion af papir og pap
289600 – Fremstilling af maskiner til produktion af plast og gummi
289900 – Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål i.a.n.
321100 – Prægning af mønter
321200 – Fremstilling af smykker i ædle metaller og relaterede produkter

Nærings- og nydelsesmidler

103100 – Forarbejdning og konservering af kartofler
103200 – Fremstilling af frugt- og grøntsagssaft
103900 – Anden forarbejdning og konservering af frugt og grøntsager
104100 – Fremstilling af olier og fedtstoffer
104200 – Fremstilling af margarine o.l. spiselige fedtstoffer
105100 – Mejerier samt ostefremstilling
105200 – Fremstilling af konsumis
106100 – Fremstilling af mølleriprodukter
106200 – Fremstilling af stivelse og stivelsesprodukter
107110 – Industriel fremstilling af brød; kager mv.
107120 – Fremstilling af friske bageriprodukter
107200 – Fremstilling af tvebakker og kiks; fremstilling af konserverede kager, tærter mv.
107300 – Fremstilling af makaroni, nudler, couscous og lignende dejvarer
108100 – Fremstilling af sukker
108200 – Fremstilling af kakao, chokolade og sukkervarer
108300 – Forarbejdning af te og kaffe
108400 – Fremstilling af smagspræparater og krydderier
108500 – Fremstilling af færdigretter
108600 – Fremstilling af homogeniserede produkter og diætmad
108900 – Fremstilling af andre fødevarer i.a.n.
109100 – Fremstilling af færdige foderblandinger til landbrugsdyr
109200 – Fremstilling af færdige foderblandinger til kæledyr
110100 – Destillation, rektifikation og blanding af alkohol
110200 – Fremstilling af vin af druer
110300 – Fremstilling af cider og anden frugtvin
110400 – Fremstilling af andre ikke-destillerede gærede drikkevarer
110500 – Fremstilling af øl
110600 – Fremstilling af malt
110700 – Fremstilling af læskedrikke; fremstilling af mineralvand og andet vand på flaske
120000 – Fremstilling af tobaksprodukter

Plast, glas og beton

191000 – Fremstilling af koks mv.
192000 – Fremstilling af raffinerede mineralolieprodukter
221100 – Fremstilling af gummidæk og gummislanger; vulkanisering af dæk
221900 – Fremstilling af andre gummiprodukter
222100 – Fremstilling af plader, ark, rør og slanger samt profiler af plast
222200 – Fremstilling af plastemballage
222300 – Fremstilling af bygningsartikler af plast
222900 – Fremstilling af andre plastprodukter
231100 – Fremstilling af planglas
231200 – Formning og forarbejdning af planglas
231300 – Fremstilling af flasker, drikkeglas mv.
231400 – Fremstilling af glasfiber
231900 – Fremstilling og bearbejdning af andet glas (herunder teknisk glas)
232000 – Fremstilling af ildfaste produkter
233100 – Fremstilling af keramiske teglsten og gulvfliser
233200 – Fremstilling af mursten, teglsten og byggematerialer af brændt ler
234100 – Fremstilling af keramiske husholdningsartikler og pyntegenstande
234200 – Fremstilling af keramiske sanitetsartikler
234300 – Fremstilling af keramiske isolatorer og isoleringsdele
234400 – Fremstilling af andre keramiske produkter til teknisk brug
234900 – Fremstilling af andre keramiske produkter
235100 – Fremstilling af cement
235200 – Fremstilling af kalk og gips
236100 – Fremstilling af byggematerialer af beton
236200 – Fremstilling af byggematerialer af gips
236300 – Fremstilling af færdigblandet beton
236400 – Fremstilling af mørtel
236500 – Fremstilling af fibercement
236900 – Fremstilling af andre beton-, gips- og cementprodukter
237000 – Tilhugning, tilskæring og færdigbearbejdning af sten
239100 – Fremstilling af slibemidler
239910 – Fremstilling af asfalt og tagpap
239990 – Fremstilling af andre ikke-metalholdige mineralske produkter i.a.n.
321300 – Fremstilling af bijouteri og lignende varer
322000 – Fremstilling af musikinstrumenter
323000 – Fremstilling af sportsudstyr
324000 – Fremstilling af spil og legetøj
329100 – Fremstilling af koste og børster
329900 – Anden fremstillingsvirksomhed i.a.n.

Politi, beredskab og fængsler

801000 – Private vagt- og sikkerhedstjenester
802000 – Serviceydelser i forbindelse med sikkerhedssystemer
803000 – Overvågning
842200 – Forsvar
842300 – Domstole og fængselsvæsen
842400 – Politi
842500 – Brandvæsen

Rengøring

811000 – Kombinerede serviceydelser
812100 – Almindelig rengøring i bygninger
812210 – Vinduespolering
812220 – Skorstensfejning
812290 – Anden rengøring af bygninger og rengøring af erhvervslokaler
812900 – Andre rengøringsydelser
960110 – Erhvervs- og institutionsvaskerier
960120 – Renserier, selvbetjeningsvaskerier mv.

Slagterier

101110 – Forarbejdning af svinekød
101190 – Forarbejdning af andet kød
101200 – Forarbejdning og konservering af fjerkrækød
101300 – Produktion af kød- og fjerkrækødprodukter
102010 – Fremstilling af fiskemel
102020 – Forarbejdning og konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr, undtagen fiskemel

Tekstil og papir

131000 – Forbehandling og spinding af tekstilfibre
132000 – Vævning af tekstiler
133000 – Efterbehandling af tekstiler
139100 – Fremstilling af trikotagestoffer
139210 – Fremstilling af boligtekstiler
139220 – Fremstilling af færdige tekstilvarer undtagen boligtekstiler og beklædningsartikler
139300 – Fremstilling af tæpper
139400 – Fremstilling af reb, tovværk, sejlgarn og netstoffer
139500 – Fremstilling af fiberdug og varer af fiberdug undtagen beklædningsartikler
139600 – Fremstilling af andre tekniske og industrielle tekstiler
139900 – Fremstilling af andre tekstiler i.a.n.
141100 – Fremstilling af beklædningsartikler af læder
141200 – Fremstilling af arbejdsbeklædning
141300 – Fremstilling af anden yderbeklædning
141400 – Fremstilling af underbeklædning
141900 – Fremstilling af andre beklædningsartikler samt tilbehør
142000 – Fremstilling af varer af pelsskind
143100 – Fremstilling af strikkede og hæklede strømpevarer
143900 – Fremstilling af andre strikkede og hæklede beklædningsartikler
151100 – Garvning og beredning af læder; beredning og farvning af pelsskind
151200 – Fremstilling af tasker, kufferter, sadelmagervarer mv.
152000 – Fremstilling af fodtøj
171100 – Fremstilling af papirmasse
171200 – Fremstilling af papir og pap
172100 – Fremstilling af bølgepap og pap og emballage af papir og pap
172200 – Fremstilling af husholdningsartikler og hygiejneartikler samt toiletartikler af papir og pap
172300 – Fremstilling af kontorartikler af papir
172400 – Fremstilling af tapet
172900 – Fremstilling af andre papir- og papvarer

Transportmidler

291000 – Fremstilling af motorkøretøjer
292000 – Fremstilling af karosserier til motorkøretøjer; fremstilling af påhængsvogne og sættevogne
293100 – Fremstilling af elektrisk og elektronisk udstyr til motorkøretøjer
293200 – Fremstilling af andre dele og tilbehør til motorkøretøjer
301100 – Bygning af skibe og flydende materiel
301200 – Bygning af både til fritid og sport
302000 – Fremstilling af lokomotiver og andet rullende materiel til jernbaner og sporveje
303000 – Fremstilling af luft- og rumfartøjer o.l.
304000 – Fremstilling af militære kampkøretøjer
309100 – Fremstilling af motorcykler
309200 – Fremstilling af cykler og invalidekøretøjer
309900 – Fremstilling af andre transportmidler i.a.n.
331500 – Reparation og vedligeholdelse af skibe og både
331600 – Reparation og vedligeholdelse af luft- og rumfartøjer
331700 – Reparation og vedligeholdelse af andre transportmidler
452010 – Autoreparationsværksteder mv.
452020 – Karosseriværksteder og autolakererier
452030 – Undervognsbehandling
452040 – Dækservice
454000 – Salg, vedligeholdelse og reparation af motorcykler og reservedele og tilbehør hertil

Transport af passagerer

491000 – Passagertransport med regional- eller fjerntog
493110 – Rutebuskørsel, by- og nærtrafik
493120 – S-togstrafik, metro og andre nærbaner
493200 – Taxikørsel
493910 – Rutebuskørsel, fjerntrafik og skolebusser
493920 – Turistkørsel og anden landpassagertransport
501000 – Sø- og kysttransport af passagerer
503000 – Transport af passagerer ad indre vandveje
511010 – Ruteflyvning
511020 – Charter- og taxiflyvning

Træ og møbel

161000 – Udsavning og høvling af træ
162100 – Fremstilling af finerplader og træbaserede plader
162200 – Fremstilling af sammensatte parketstave
162300 – Fremstilling af bygningstømmer og snedkeriartikler i øvrigt
162400 – Fremstilling af træemballage
162900 – Fremstilling af andre træprodukter; fremstilling af varer af kork, strå og flettematerialer
310100 – Fremstilling af kontor- og butiksmøbler
310200 – Fremstilling af køkkenmøbler
310300 – Fremstilling af madrasser
310900 – Fremstilling af andre møbler

”Atypiske” fysisk hårde jobs

Når man tænker på fysisk hårde jobs, så tænker man oftest på at løfte tunge ting og hård kørsel. Og selvfølgelig er det hårdt at betjene store maskiner, køre kraner og arbejde i markerne. Det er nogle af de sværeste og farligste jobs, som man kan have. Men der er andre hårde jobs, som man typisk ikke ville tænke på, når man tænker på fysisk krævende jobs. Disse jobs har også en indflydelse på dit helbred; f.eks. at stå op i mange timer ad gangen, lave gentagende manuelt arbejde, såsom at indkøbe varer over telefonen, skrive lange tekster og sy/strikke, eller det krævende arbejde på sygehuse og hospitaler og som hjælper på plejehjem og hospice.

Hvad kan man gøre, når ens job er for krævende fysisk?

Som det første, kan du passe på dig selv og dit helbred. Det gør sig gældende inden for alt i livet, nemlig at passe på sig selv det bedste, man kan. Hvis dit job bliver for krævende, så tal med dine venner og kollegaer, de kan hjælpe dig. Det kan være, at de kan sympatisere med dig – måske har de det på præcis samme måde som dig. Hvis I slår jeres stemmer sammen, kan det være, at jeres ledelse vil være mere tilbøjelige til at høre på jer, altså som en samlet enhed, i stedet for ene mand. Derudover er der mange fagforeninger, som støtter de arbejdende i Danmark.

Hvis du er skadet, så skal du søge lægehjælp el. anden professionel hjælp, f.eks. fra kiropraktor eller fysioterapeut. I Danmark er man så heldig, at der eksisterer et universelt sundhedssystem, derfor kan du med lethed gå til lægen el. i værste fald tage på hospitalet, og denne/disse ydelser vil blive dækket af staten, ultimativt selvfølgelig af skatteyderne, nemlig de arbejdende. Hvis du bruger mange timer på at stå op, kan du ved hver lejlighed forsøge at finde et sted at sidde ned, for at hvile dine fødder og ben.