Der er mange friske og arbejdsduelige seniorer på arbejdsmarkedet, men der er også flere, der af forskellige årsager er så nedslidte efter mange års hårdt arbejde, at de ikke er i stand til at opretholde den sammen arbejdsmængde eller de samme arbejdsopgaver.

Hvis den enkelte senior gerne stadig vil og kan være aktiv på arbejdsmarkedet, så er der flere muligheder for, at det kan lade sig gøre. Ikke alle af de nævnte muligheder er aktuelle for alle, men en del kan få god gavn af dem. Der er selvfølgelig også stor forskel på, hvilket arbejde der er tale om. Om det er fysisk eller psykisk belastende, gør selvfølgelig en forskel for den enkelte. Det er heller ikke alle arbejdspladser, der er ens. Derfor kan der være forskel på, hvilke tiltag der kan gøres.

Der kan ændres på den ansattes arbejdsopgaver

Når seniormedarbejderen er blevet nedslidt af sit arbejde, så kan der tænkes i nogle andre baner, sådan at vedkommende får nogle andre arbejdsopgaver. Det kan jo ikke nytte noget bare at fortsætte med præcis den samme form for arbejde, hvis det er det, der er hovedårsagen til nedslidningen.

Det er nok andre opgaver på arbejdspladsen, som vedkommende kan varetage i stedet for. Det kan være, at det kræver en vis omskoling eller omplacering, men det kan være afgørende for, om den enkelte senior kan fortsætte med at arbejde. Det kan også kræve en vis omstrukturering på arbejdspladsen, men det kan sagtens blive til gavn for alle medarbejdere.

Der kan ændres i arbejdstiden

Det kan godt være til stor gavn, hvis der foretages visse ændringer i medarbejderens arbejdstid. For nogen vil det være fint at forskyde arbejdsdagen, sådan at vedkommende enten møder tidligere ind, og har tilsvarende tidligere fri, eller det kan være, at det passer bedre at forskyde mødetiden til senere, imod en senere fyraften. På den måde kan arbejdstiden tilpasses den enkeltes døgnrytme.

En anden måde at lave ændringer i arbejdsdagen kan være at indlægge nogle flere eller nogle længere pauser. Det kan sagtens være det, der skal til, for at arbejdsdagen bliver mere overkommelig. En vis fleksibilitet kan gøre en forskel for mange.

Der kan laves nogle fysiske ændringer

Noget kan også ændres i det fysiske arbejdsmiljø for at fastholde medarbejdere i længere tid. Foregår det meste af arbejdet på en stol foran en computer, så kan der for eksempel investeres i bedre og mere fleksible stole.

Der kan sørges for, at arbejdsbelysningen er i orden, at støjniveauet er tåleligt, at udluftningen er i orden, og at der ikke ligger ledninger eller andet på gulvet. Ved hårdere fysisk arbejde bør der tænkes i at få afløst så meget af det tunge arbejde som muligt ved hjælp af maskiner. Desuden skal arbejdstempoet være fornuftigt. Her kan det være, at den ældre medarbejder får sat tempoet ned.

Der kan indføres personaleidræt

Alle har brug for motion. Ikke mindst seniorer. Når du motionerer regelmæssigt, bliver du bedre i stand til at arbejde, da du får forbedret styrke og udholdenhed. Det kan også være medvirkende til at forebygge nedslidning og skader.

Derfor kan virksomheden tilbyde sine medarbejdere en form for idræt. Denne idræt kan passende foregå på arbejdspladsen. Hvis ikke det er muligt, kan arbejdsgiveren give medarbejderne mulighed for at motionere et andet sted.

Lad den enkelte senior få medindflydelse

En seniormedarbejder er en stor resurse på en arbejdsplads, og rigtig mange vil gerne blive på arbejdsmarkedet så længe som muligt. Derfor er det i alles interesse, at vedkommende bliver fastholdt på arbejdsmarkedet så længe som muligt. Der kan gøres forskellige tiltag for, at det kommer til at ske. Noget af det vigtigste i den proces er at lade den enkelte selv få indflydelse på, hvad der kan gøres.

Det er den enkelte senior, der kan komme med de bedste bud på, hvad der helt konkret ville være til gavn for netop ham eller hende. Ikke to medarbejdere er ens. Ikke alle kan have lige stor gavn af alle ændringer. Arbejdsgiver og seniormedarbejdere kan i samarbejde udarbejde en plan for den kommende arbejdsperiode.

Der bør sættes ind i god tid

Det er vigtigt at tænke i mere langsigtede tiltag, når det handler om nedslidning på arbejdsmarkedet. Mange nedslidte seniorer kunne nok have færre skader, hvis der på arbejdspladsen var tænkt i en bedre beskyttelse af medarbejderne i meget bedre tid.

En medarbejder skal holde til mange år på arbejdsmarkedet, så det gælder om at tage særligt hensyn til helbredet allerede fra starten af arbejdslivet. Bliver der gjort det, kan vi nok undgå så stor en mængde af nedslidte seniorer.