Forebyggelsespakker

forebyggelsespakker_illu.jpg

I kan ikke længere søge en forebyggelsespakke. I er velkomne til at downloade drejebøger til jeres videre arbejde med at forbedre arbejdsmiljøet eller medarbejdernes sundhed.

Søg en forebyggelsespakke og få et bedre arbejdsmiljø i din virksomhed!

Virksomheder i særligt nedslidningstruede brancher kan nu søge forebyggelsespakker gennem Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Pakkerne er udviklet til at forebygge fysisk og psykisk nedslidning på arbejdspladsen ved at forbedre arbejdsmiljøet og fremme sundheden.

Selv om I vurderer, at I har et godt arbejdsmiljø, kan I alligevel søge en forebyggelsespakke. Arbejdsmiljøet kan altid blive endnu bedre, og I kan forebygge eventuelle problemer i fremtiden.

Alle forebyggelsespakker tager udgangspunkt i princippet om inddragelse af medarbejderne. Det er derfor vigtigt, at du som leder tager dine medarbejdere med på råd, når I:

 • søger forebyggelsespakken
 • begynder på forløbet
 • udpeger hjælper(e) til pakken
 • vælger, hvad I vil arbejde med i pakken
Nemt at søge

En forebyggelsespakke omfatter et forløb, der er fastlagt på forhånd, og som I skal gennemføre på arbejdspladsen. Pakken indeholder oplysninger om

 • hvad forløbet går ud på – og hvilke forbedringer I kan forvente
 • jeres tidsforbrug
 • økonomi, herunder hvad I kan få dækket af fonden
 • forudsætninger for at I kan gennemføre forløbet
 • nødvendige materialer

Vi behandler ansøgningerne løbende, og du kan søge om støtte, til de afsatte midler er brugt.

Følgende brancher kan søge en forebyggelsespakke

De nedenstående brancher kan søge en forebyggelsespakke i øjeblikket.

 • Bygge- og anlæg (fra 30. september 2013)

Ansøgningsvirksomheden har 1-19 ansatte.

Pakken handler om ulykkesforebyggelse.

Læs mere om pakken >>

 • Bygge og anlæg (fra 3. januar 2011)

Ansøgningsvirksomheden har 1-9 ansatte.

Læs mere om pakkerne >>

 • Daginistitutioner (fra 1. oktober 2012)

Op til 20 deltagere uanset virksomhedsstørrelse.

Læs mere om pakkerne >>

 • Døgninstitutioner og hjemmepleje (fra 30. september 2013)

Op til 50 deltagere uanset virksomhedsstørrelse.

Pakken handler om voldsforebyggelse.

Læs mere om pakken >>

 • Døgninstitutioner og hjemmepleje (fra 3. januar 2011)

Læs mere om pakkerne >>

 • Elektronik (fra 3. februar 2014)

Op til 20 deltagere uanset virksomhedsstørrelse

Læs mere om pakkerne >>

 • Frisører og anden personlig pleje (fra 19. januar 2015)

Op til 20 deltagere uanset virksomhedsstørrelse

Læs mere om pakkerne >>

 • Hospitaler (fra 3. november 2014)

Op til 50 deltagere

Læs mere om pakken >>

 • Landbrug, skovbrug og fiskeri, herunder gartnerier (fra 3. februar 2014 - gartnerier / fra 5. januar 2015 - landbrug)

Op til 20 deltagere uanset virksomhedsstørrelse.

Læs mere om pakken >>

 • Metal og maskiner ( fra 1. marts 2013)

Op til 20 deltagere uanset virksomhedsstørrelse.

Læs mere om pakken >>

 • Nærings- og nydelsesmidler (fra 5. januar 2015)

Op til 20 deltagere uanset virksomehdsstørrelse

Læs mere om pakkerne >>

 • Plast, glas og beton (fra 2. januar 2014)

Op til 20 deltagere uanset virksomhedsstørrelse.

Læs mere om pakkerne >>

 • Politi, beredskab og fængsler (Pakkerne til fængsler fra 12. december 2012 og pakkerne til politiet fra 3. februar 2014)

Op til 40 deltagere i forebyggelsespakker til fænglser, mens op til 50 deltagere i pakker til polit. Store tjenestesteder med over henholdsvis 100 og 249 ansatte kan søge op til henholdsvis 3 og 5 forebyggelsespakker pr. p-enhed (dog kun én pr. afdeling).

Læs mere om pakkerne >>

 • Rengøring (fra 1. oktober 2012)

Op til 20 deltagere uanset virksomhedsstørrelse.

Læs mere om pakken >>

 • Slagterier (fra 1. marts 2013)

Op til 40 deltagere uanset virksomhedsstørrelse.

Læs mere om pakkerne >>

 • Tekstil og papir (fra den 5. januar 2015)

Op til 20 deltagere uanset virksomhedsstørrelse

Læs mere om pakkerne >>

 • Transport af passagerer (fra 1. september 2011)

Taxi- og busvognmænd med under 25 ansatte.

Læs mere om pakkerne >>

 • Transportmidler (fra 1. september 2011)

Autoværksteder, autolakererier, dækservice og karosseriværksteder med under 25 ansatte.

Læs mere om pakkerne >>

 • Træ og møbel (fra 1. oktober 2012)

Op til 20 deltagere uanset virksomhedsstørrelse.

Læs mere om pakken >>

Infoboks

Opdateret:
15 DEC. 2015
Redigeret af:
Shoji Igi
Kontakt:
7221 7400