Forebyggelsespakker

forebyggelsespakker_illu.jpg

Hent inspiration til bedre arbejdsmiljø og sundhed i forebyggelsespakkernes drejebøger


Drejebøgerne indeholder en masse inspiration til at undgå eller forebygge fx:

  • for stort arbejdspres/mængde
  • dårlige og akavede arbejdsstillinger
  • tunge løft
  • vold på arbejde
  • arbejdsulykker

Forebyggelsespakker er forløb på 3-12 måneder, som kan være med til at gøre arbejdsmiljøet bedre på arbejdspladserne i de særligt nedslidningstruede brancher. De fleste pakker handler om at forbedre arbejdsmiljøet, mens andre handler om at blive fysisk aktiv ved at indføre træning i arbejdstiden. Drejebøgerne beskriver alle forløbene grundigt, så det er let at gå til og gennemføre forløbet. Forebyggelsespakkerne er udviklet af Arbejdstilsynet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Fonden yder ikke længere nogen former for økonomisk støtte til at gennemføre forebyggelsespakkerne.

Drejebøgerne er tilgængelige på Videncenter for Arbejdsmiljøs hjemmeside. De kan benyttes som inspiration til at forbedre arbejdsmiljøet og medarbejdernes sundhed.

Gå til Videncenter for Arbejdsmiljøs hjemmeside, hvor drejebøgerne downloades (eksternt link, nyt vindue) >>

 
Særligt til de arbejdspladser, der inden udgangen af 2015 har søgt og fået tilsagn om økonomisk støtte:

 

Udbetaling af støtte:

Når I er færdige med at gennemføre pakken, skal I indsende slutregnskab til fonden. Når fonden har godkendt jeres slutregnskab, vil støtten blive udbetalt til jeres NemKonto.

Download af drejebog:

Drejebogen er tilsendt i den e-mail, din arbejdsplads har modtaget i forbindelse med tilsagn om støtte. Hvis e-mailen er bortkommet, kan du downloade den her på sitet. I vælger jeres branche i den nedenstående liste.

Bygge og anlæg

I arbejder primært på at forebygge tunge løft og arbejdsulykker eller tænke arbejdsmiljø ind i planlægningen af opgaverne

Læs mere om pakkerne til bygge- og anlægsbranchen >>

Daginstitutioner

I arbejder primært på at forebygge tunge løft, blive fysisk aktive med børnene eller forbedre det psykiske arbejdsmiljø, herunder forholdet til børn og forældre.

Læs mere om pakkerne til daginstitutioner >>

Døgninstitutioner og hjemmepleje

I arbejder primært på at forbedre det psykiske arbejdsmiljø ved brug af forskellige metoder, herunder fremtidsværksted, kollegial sparring og arbejdsmiljøsundhedskreds.

Læs mere om pakkerne til døgninstitutioner og hjemmepleje >>

Elektronik

I arbejder primært på at forebygge tunge løft, akavede arbejdsstillinger og ensidigt gentaget arbejde eller være fysisk aktive.

Læs mere om pakkerne til elektronikbranchen >>

Frisører og anden personlig pleje

I arbejder primært på at forebygge akavede arbejdsstillinger eller undgå nedslidning med elastiktræning.

Læs mere om pakkerne til frisørerne >>

Hospitaler

I arbejder primært på at forebygge vold på arbejdspladsen.

Læs mere om pakken til hospitalerne >>

Landbrug, skovbrug og fiskeri (fx landmænd, gartnerier) 

I arbejder primært på at forebygge akavede arbejdsstillinger og tunge løft eller være fysisk aktive.

Læs mere om pakkerne til landbrug-, skovbrug- og fiskeribranchen >>

Metal og maskiner (fx støberier, maskinproducenter, fremstillingsvirksomheder inden for metal)

I arbejder primært på at forebygge tunge løft og akavede arbejdsstillinger og være fysisk aktive.

Læs mere om pakken til metal- og maskinbranchen >>

Nærings- og nydelsesmidler (fx fødevareproducenter, bagere)

I arbejder primært på at forebygge tunge løft og akavede arbejdsstillinger og undgå nedslidning med elastiktræning.

Læs mere om pakkerne til nærings- og nydelsesmiddelbranchen >>

Plast, glas og beton (fx fremstillingsvirksomheder inden for plast, beton, cement, glas, gummi osv.)

I arbejder primært på at forebygge tunge løft og akavede arbejdsstillinger og skabe godt samarbejde på arbejdspladsen.

Læs mere om pakkerne til plast- glas- og betonbranchen >>

Politi, beredskab og fængsler (fx politi, fængsler, brandvæsen, forsvar, vagt- og sikkerhedsfirmaer)

I arbejder primært på at forbedre det psykiske arbejdsmiljø og være fysisk aktive.

Læs mere om pakkerne til politi, beredskab og fængsler >>

Rengøring (fx rengøringsvirksomheder, renserier, vaskerier, vinduespoleringsvirksomheder)

I arbejder primært på at variere arbejdsopgaver, bruge arbejdsredskaber, håndtere tidspres og vanskelige kunder osv.

Læs mere om pakken til rengøringsbranchen >>

Slagterier (fx slagterier, kød- og fiskeproducenter, slagter)

I arbejder primært på at forebygge tunge løft og akavede arbejdsstillinger og undgå nedslidning med elastiktræning.

Læs mere om pakker til slagterier >>

Tekstil og papir

I arbejder primært på at forebygge akavede arbejdsstillinger og undgå nedslidning med elastiktræning.

Læs mere om pakker til tekstil- og papirbranchen >>

Transportmidler (fx autoværksteder, autolakererier, dækservice, karosseriværksteder)

I arbejder primært på at rydde op på værkstedet, forebygge akavede arbejdsstillinger, være fysisk aktive, spise sundt og kvitte cigaretter.

Læs mere om pakkerne til transportmiddelbranchen >>

Transport af passagerer (fx taxi- og busvognmænd)

I arbejder primært på at håndtere konflikter med kunder, være fysisk aktive, spise sundt og kvitte cigaretter.

Læs mere om pakkerne til transport af passagerer >>

Træ og møbel (fx møbelproducenter, møbelsnedkere, virksomheder, der fremstiller træprodukter)

I arbejder primært på at forebygge tunge løft og akavede arbejdsstillinger.

Læs mere om pakken til træ- og møbelbranchen >>
 

Infoboks

Opdateret:
31 OKT. 2016
Redigeret af:
Shoji Igi
Kontakt:
7221 7400