Som virksomhedsejer er det vigtigt at drive en forsvarlig forretning, der ikke ender i konkurs. Vil du undgå at komme i konkurskarantæne, får du her fire gode råd til, hvordan du sikrer dig bedst muligt.

Hvis du driver virksomhed og pålagt en konkurskarantæne, betyder det, at du ikke længere må være leder eller i ejerkredsen hos en virksomhed, der har begrænset hæftelse. Typisk vil der være tale om, at du ikke må have andele i et anparts- eller aktieselskab.

 

Du har dog stadig mulighed for at eje eller deltage i ledelsen hos en virksomhed, der ikke har begrænset hæftelse. Det dækker eksempelvis over enkeltmandsvirksomheder eller interessentselskaber, som du gerne må være ejer eller ledelsesmedlem af, selvom du er under konkurskarantæne.

 

Overtræder du din konkurskarantæne, kan du risikere, at du ikke må deltage i virksomheder, selvom de har ubegrænset hæftelse, ligesom det kan resultere i, at du får en bøde eller i værste tilfælde en fængselsstraf.

#1: Driv en forsvarlig forretning

Det bedste du kan gøre, hvis du vil undgå at komme i konkurskarantæne, er at drive en forsvarlig virksomhed, der har flere indtægter end udgifter. Det gør du bedst ved at have styr på dine ansvarsområder.

 

Eksempelvis kan du kigge i Selskabslovens §§ 112-118, der beskriver, hvilke krav, der stilles til dig, når du indgår som ledelsesmedlem i en virksomhed. Du er forpligtet til at overholde disse krav, da de er juridisk bindende.

#2: Sørg for at have indsigt i den økonomiske situation

Når du er medlem af ledelsen i en virksomhed, er det nødvendigt, at du har indsigt i virksomhedens økonomiske situation. Dette medvirker blandt andet, at du sikrer dig, at bogføringen sker efter loven, så virksomhedens indtægter og udgifter bliver afstemt korrekt.

 

Ved at sikre, at der bogføres efter de gældende krav i loven, får du lettere ved at indberette moms samt at udarbejde årsregnskab. Korrekt bogføring er ikke udelukkende at indberette de rigtige tal, men også at gemme kvitteringer og andet materiale, der indgår i virksomhedens regnskab.

 

Hvis ikke bogføringen er tilstrækkelig og udført efter de angivelser, der står i loven, kan du risikere, at det bliver kategoriseret som uforsvarlig forretningsførelse. Det kan resultere i, at virksomheden bliver tildelt en bøde eller en konkursbegæring, hvorefter du kan komme i konkurskarantæne. Du kan læse mere om, hvad konkurskarantæne er, ved at klikke her.

#3: Gå i dialog med kreditorer

Hvis du ved, at det bliver vanskeligt eller umuligt at betale kreditorer indenfor den aftalte tidsramme, er det en god idé at åbne en dialog med dem, så snart du ved det. Alle kreditorer er interesseret i at få deres penge, men mange vil være åbne for, at du kan betale din gæld af i rater, hvis blot du tager fat i dem i god tid.

 

Det er ikke alle, der vil acceptere, at du betaler i rater, hvis andet er aftalt, men de færreste er interesseret i at indgive en konkursbegæring, da det kan medføre, at det fulde beløb, der skyldes, ikke bliver betalt.

#4: Sørg for, at der betales moms og A-skat

Som ledelsesmedlem skal du sikre, at der bliver indberettet og betalt både moms og A-skat, samt at denne sker inden for tidsfristen. Det kan være vanskeligt at skulle stå for på egen hånd, hvorfor det i de fleste tilfælde, afhængigt af virksomhedens økonomi, kan være en fordel at få en revisor til at tage sig af det.

 

Hyrer du en revisor til at tage sig af indberetningen, fralægger du dig ikke ansvaret, men du får hjælp til at sikre, at det udføres korrekt. Det er stadig nødvendigt, at du selv sikrer dig, at både bogføring og regnskab er korrekt, da det kan have konsekvenser for virksomheden.