Efterårsferien er et af danskernes mest foretrukne rejsetidspunkt at rejse i, hvis man ikke lige fik rejst i sommerferien. Mens resten af verden er på arbejde, i skole eller andetsteds, har vi danskere muligheden for, at rejse eller slappe af derhjemme.

Rejsedestinationerne varrierer fra familie til familie, nogle ønsker at komme ned til sydens varme, andre besøger de forskellige europæiske storbyer, da man typisk kan få billige billetter hvis man er i god tid. Uanset hvor du rejser hen, kan du vide de sikker i en ting, flyforsinkelser.

Et af danskernes mest foretrukne destinationer er Ægypten. Her tager man typisk Air Cairo flyselskabet. En ting dette luftfartselskab gør godt er, at de er gode til at holde tidspunkterne. Der findes dog stadig flyforsinkelser her, dem kan man aldrig komme helt udenom.

Årsagerne til flyforsinkelser kan være mange, det er aldrig helt til at vide, hvad der forårsager disse ‘delays’ som det kaldes på lufthavn-lingo. Velvidende om, at det kan ske for enhver, er det stadig de færreste der er klar over, at man kan få kompensation ved flyforsinkelse. Der er til daglig 8 – 12 flyforsinkelser i Kastrup lufthavn i København. Ved en oversigt over flyforsinkelser, kan man på flyjura.dk’s hjemmeside se, at der er forsinkelser fra 13 minutter op til 85 minutter, dog kan disse sagtens komme på op over 2-3 timer.

Hvornår kan man få erstatning?

Man kan ikke altid få erstatning for sin flyforsinkelse. Der er helt særlige regler gældende ved dette. Ifølge en europæisk forordning (EC 261/2004) fra 2004, er det følgende karakteristika der skal opfyldes før der er tale om en real erstatningssag:

Længden på forsinkelsen:

For at der kan rejses en sag an mod et flyselskab kræver det at forsinkelsen har været over 3 timer. Forsinkelsen beregnes ud ved, at man ser på hvor meget senere, end forventet, man ankommer til sin slutdestination.

Det faktiske ankomst tidspunkt beregnes fra når flyet er landet, parkeret, dørene åbnet og passagerne har fået grønt lys for at gå ud af flyet. Først derfra kan man beregne forsinkelsens længde.

Her skal man være opmærksom på, at mange flyselskaber regner forsinkelsen fra, lige når flyet lander eller når flyet står stille, og ikke fra når passagerne kan bevæge sig ud af flyet.

Afrejse og slutdestination

Det andet kriterie for at få udbetalt kompensation er, at afrejsen eller slutdestinationen finder sted inden for europæiske grænser, samt at flyselskabet skal være registeret i Europa, da reglerne for erstatning ved flyforsinkelse kun er gældende i Europa.

Ekstraordinære omstændigheder

Her er der tale om de omstændigheder for en flyforsinkelse der er uden for flyselskabets kontrol, der ikke udløser en erstatning. Dette kan for eksempel være dårlige vejrforhold, som storme, kraftig regn og blæst mv. Naturkatastrofer hører også under ekstraordinære omstændigheder, som eksempelvis vulkanudbruddet på Island tilbage i 2010 og 2011, der lammede store dele af europæiske fly. Flyforsinkelse grundet strejke hos flyselskabets personale kan ej heller udløse en erstatning, der flyselskabet ikke er i kontrol over, hvornår strejken skal finde sted. Birdstrike samt flyforsinkelse forårsaget af terror eller sabotage kan heller ikke medføre erstatning.