Forebyggelsesfonden arbejder for at sikre dig som medarbejder – både fysisk og mentalt. Undgå frostskader, faldulykker og andre fysiske skader med forebyggende sikkerhed. Italesæt psykisk ubehag eller stress hos dig selv og dine kollegaer, så du undgår at blive en nedslidt medarbejder med en sygemelding. Forebyg hellere end at behandle, det er fremtiden for et sundt og godt arbejdsmarked og arbejdsplads for dig.

Arbejdsmiljøet tæller

Den bedste sikkerhed er forebyggelse – det er netop det, Forebyggelsesfonden arbejder for. Sikkerhed for dig på dit arbejde. Et godt arbejdsliv starter med dig og skal være sikkert fra start til slut. Med god planlægning, løbende opsyn, ny viden og forebyggelse mod kendte risici kan du og dine kollegaer trygt gå på arbejde livet igennem.

Sikkert arbejdsmiljø handler om både det fysiske og det mentale – og konkrete tiltag kan gøre hele forskellen. Mange bække små kan gøre en stor å, og inden for forebyggelse tæller hvert lille tiltag for både dig og dine kollegaer.

Forebyg frostskader med varmepumpe

Ved kontinuerligt arbejde i hård kulde er der en øget risiko for frostskader. Forebyg frostskader med en godkendt varmepumpe, der ikke alene opvarmer, men kan holde en konstant temperatur. Ved arbejde i kuldekrævende områder som frostlagre og lignende, bør der være en mulighed for den enkelte medarbejder for hurtigt at søge opvarmning af hele eller dele af kroppen. Ligesom en egenkontrol af tegn på potentielle frostskader hos kollegaer med fordel kan indføres i afdelingens daglige rutine. Arbejder du alene, er det særlig vigtigt, at du indfører fast egenkontrol af risiko for frostskader i din arbejdsdag – inden det er for sent.

Det starter med dig

Generelt er der hos Forebyggelsesfonden fokus på, hvad man selv kan gøre. Det starter hos dig som medarbejder, fordi du er den, der først mærker konsekvensen af dårligt arbejdsmiljø, stress eller en fysisk skade. Du roses sikkert for en god indsats og hårdt arbejde, men der er en grænse, som kun du enten kender eller kan mærke.

Lær din grænse at kende, før du mærker den! En nedslidt medarbejder er ikke en hel medarbejder, og det er i alles interesse, også arbejdsgiverens, at du holder dig sund og rask, mentalt såvel som fysisk. Mærker du en snigende udbrændthed og måske ligefrem fysiske mén af din mentale tilstand på grund af dit arbejde, så er det nu, du skal gøre noget ved det.

Planlæg sikkerhed

God planlægning kan forebygge både skader og et dårligt arbejdsmiljø. Sikkerhedsregler mod fysiske skader er ofte fastlagte og konkrete at håndtere, men at forebygge et dårligt arbejdsmiljø er ofte en lidt større og overset opgave på en arbejdsplads.

Forebyggelsesfonden mener, det er vigtigt at sætte ord på tingene, også de svære, for på den måde at komme evt. dårligt arbejdsmiljø i forkøbet. Social kontakt og almindelig menneskelig opmærksomhed overfor hinanden gør et stort stykke af forebyggelsesarbejdet i sig selv, men at italesætte de lidt mere komplekse problemområder i det psykiske arbejdsmiljø kan være alfa omega for en succesfuld forebyggelse mod nedslidte og stressede medarbejdere. Tænk fremad – det betaler sig.