For at have et godt og velfungerende arbejdsmiljø er det essentielt, at selve arbejdspladsen og arbejdsrummene er rare og behagelige at opholde sig i. Derfor er det vigtigt at sætte en indsats ind på at forebygge både skimmelsvamp og fugtproblemer. Få tjek på dette ved at få besøg af en professionel, der kan tjekke for fugt samt skimmelsvamp.

Læs herunder, hvis du vil vide, hvordan du bliver obs. på fugtskader.

Hvad gør fugt og skimmelsvamp ved et rum?

Der spiller flere forskellige faktorer ind i forbindelse med at et rum er inficeret med fugt eller skimmelsvamp.

De ydre faktorer er, at skaden kan blive synlig i rummet. Oftest ligner skimmelsvamp en samling af plamager eller misfarvning på væggen. Det kan have forskellige nuancer og eventuelt lugte jordslået. Skimmelsvampen er svær at overse, og den bliver større med tiden, hvis der ikke gøre noget ved fugtskaden. Desuden kan problemet sprede sig til andre dele af bygningen, når det først er opstået i et rum. Derfor er det vigtigt at handle på fugtproblemer hurtigst muligt.

Skimmelsvamp påvirker mennesker og arbejdsmiljø

Du kan opleve forskellige grader af irritation, hvis du befinder dig i et rum med skimmelsvamp. Her er nogle eksempler på, hvad du kan opleve, at skimmelsvamp gør ved mennesker, samt hvad det kan medvirke til:

  • Irriterede øjne og næse
  • Hovedpine
  • Træthed
  • Vejrtrækningsproblemer.

Det skal siges, at det er forskelligt fra person til person, hvor slemt skimmelsvampen påvirker. Det kan også spille ind, hvor ’slemt’ graden af skimmelsvamp er. Dog skal der som sagt gøres opmærksomt på, at skimmelsvampen breder sig, og det må derfor aldrig ignoreres.

Skimmelsvamp og fugtskader påvirker derfor arbejdsmiljøet negativt. Det virker forstyrrende, og det er belastende at arbejde i rum med fugtskader, især hvis det strækker sig over en længere periode. Heldigvis kan fugtskader jo forebygges, således at der ikke er nogle, der tager skade af at være i nærheden af skimmelsvamp eller lignende.

Grundlæggende er det en helt basal ting, at der ikke skal være skimmelsvamp på en arbejdsplads. Bygningen eller lokalet skal tjekkes af en professionel, hvis du eller I har mistanke om fugtskader. Hos nogle firmaer er det endda muligt at få et gratis tjek for skimmelsvamp og fugtskader. Læs mere om gratis fugttjek på  https://fjern-fugt.dk/

Hvad kan vi gøre selv for at mindske risikoen for fugtskader?

Noget af det allervigtigste i forebyggelsen af fugtskader er at huske på at lufte ud med jævne mellemrum. Luft gerne ud et par gange om dagen. Hvis I på arbejdspladsen har et køkken, hvor I kan lave mad, men ingen emhætte har, så husk altid at lufte ud både mens og efter madlavning, så fugten ikke sætter sig i væggene.

Tænk på hvor mange timer om ugen, du og dine medarbejdere tilbringer på arbejdspladsen. Det kan give følgesygdomme og være til stor irritation, hvis der er en fugtskade i bygningen. Derfor er det en god idé at få et gratis fugttjek. Der handler om at gøre arbejdspladsen til et rart sted for alle at være.