Som medarbejder inden for murerfaget skal man arbejde mod fastholdelse og forebyggelse af sikkerheden på arbejdspladsen. Det er generelt et arbejde, der ligger i den høje risiko for diverse arbejdsskader, og netop derfor er det vigtigt, at man har en viden om, hvordan man klarer en sikker håndtering samt udførsel af forskellige opgaver.

På den måde kan man undgå at komme til at skade sin krop og påføre den gener, som kan have en indflydelse og føre til hæmninger senere i livet. Det handler således om at undgå arbejdsskader blandt andet ved at have styr på, hvordan man korrekt foretager tunge løft og undgår dårlige arbejdsstillinger, skadelige kemikalier, støv samt støj og viberationer.

Ovenstående er nogle af de mest nedslidende faktorer, som der findes inden for faget som murer. Derudover sker arbejdsulykker oftest ved fald, fordi det ikke er blevet sørget for, at man har sikkerheden i orden, og at man er godt fastgjort. Det er heller ikke sjældent, at ulykkerne sker på grund af forkert brug af forskelligt værktøj, og det er netop derfor, at man skal have en viden om korrekt brug, før man kaster sig ud i sit arbejde.

Hvem skal sørge for sikkerheden?

Det er værd at huske på, at man som oftest altid kan gøre tingene lidt bedre. Man når derfor aldrig til det punkt, hvor man skal stoppe med at forbedre sig og de metoder, som man bruger. Det er både for at blive mere effektiv i det arbejde, som man udfører, men bestemt også for at blive ved med at sikre, at sikkerheden er i orden.

Det gælder især, når man taler om sikkerhed på arbejdspladsen. Og det er i alles interesse, at man forebygger ulykker. Der er ingen medarbejdere, der ønsker at blive fysisk eller sågar også psykisk hæmmet på grund af en arbejdsskade, lige såvel som der ikke er nogen chef, der har lyst til at ansætte nye folk, som i forvejen kommer med en lang række laster, der kan være med til at besværliggøre dem i deres arbejde. Derudover er det også dyrt, når der sker en ulykke både i forhold til den enkeltes helbred, men bestemt også økonomisk, tidsmæssigt og så videre. Der er således mange flere faktorer, der spiller ind, end man ofte lige er klar over.

Disse områder skal I have styr på

Det er ikke kun i forbindelse med tunge løft af mursten og statisk arbejde, at I skal være forberedte ift. forebyggelse af nedslidende arbejde, det er alt lige fra ordremodtagelse og planlægning til udførsel og afslutning af opgaver. Dette lister vi kort op herunder:

  1. Ordremodtagelsen
  2. Arbejdskort
  3. Tilbudsgivning
  4. Opstartssamtale
  5. Synlig planlægning over 14 dage
  6. Samarbejde med flere virksomheder på byggepladsen

De første 6 punkter her omhandler bl.a. det forberedende arbejde, så man allerede fra start sikrer et godt arbejde ude på pladsen. Det handler dog også om at sikre gode kontorpladser for dem, som sidder på kontoret og udfører tilbud og har kundekontakt. Lige såvel som det handler om, at I fra start planlægger og håndterer arbejdet, så det kan udføres mest hensigtsmæssigt for hver enkelt murer.

  1. Opmuring, pudsning filtsning
  2. Transport af materialer og færden ved opmuring mv.

De sidste to punkter her handler selvfølgelig om de tunge løft og de hårde og nedslidende arbejdsopgaver. Her er det nødvendigt at I har klare retningslinjer for korrekt udførsel af diverse arbejder, men også, at I har diverse maskiner og hjælpemidler til rådighed for murerne på byggepladsen.

Opmærksomhed ved farerne på arbejdspladser inden for Bygge & Anlæg

Især på en arbejdsplads inden for bygge og anlæg, er der mange farer at tage højde for.
Hvis man har nogle arbejdsområder, hvor man måske er i tvivl om procedurerne for sikkerhed, så er det relevant, at man forsøger at indhente en viden, der gør, at man bliver mere bevidst om, hvordan noget håndteres. Dette er naturligvis ledelsens opgave for herefter at videreformidle og integrere dette i murernes daglige arbejdes.

På den måde giver man både sig selv og andre de bedste forudsætninger for en sikker arbejdsplads, hvor der er styr på, at tingene bliver udført korrekt. Også selvom det måske er et område, som virksomheden kun beskæftiger sig med i mindre omfang. For det er ofte her, at skaderne sker, netop fordi at der ikke er et stort vidensgrundlag eller erfaring inden for områder, som kun sjældent berøres.

Som udgangspunkt er det derfor altid en god ide at tage fat på det område af arbejdet, hvor man oplever et reelt behov for forbedringer. Derfor er der måske flere områder, som kan være interessante for jer som virksomhed, og som kan gøre det aktuelt at gennemføre flere tiltag, hvor I alle hjælper hinanden med at øge sikkerheden på jeres arbejdsplads.

Eksempler på sikkerhedsrisici på arbejdspladsen

Hvilke risici, der er for ulykker på arbejdspladsen, hænger i stor grad sammen med branchen. Men især branchen for bygge og anlæg og generelt arbejdspladser, hvor der indgår en stor del fysisk arbejde, er forbundet med store sikkerhedsrisici. Det er yderligere skærpet, hvis der arbejdes med maskiner eller materialer med stor vægt. Ét område er den fysiske belastning, man udsætter sig selv for som medarbejder gennem arbejdet.
Der er en lang række skader på muskler, led og sener, som kan opstå ved forkerte arbejdsstillinger. Medarbejdere skal derfor altid i videst muligt omfang have kendskab til, hvordan de udfører deres arbejde, så de belaster deres krop mindst muligt. Det handler blandt andet om, hvordan man foretager et korrekt løft af tunge genstande for at undgå lændeproblemer på sigt. Eller det kan handle om, hvilken konsekvenser at arbejde i høj støj og udsættelse for kraftige lydtryk kan have for ens hørelse, og hvordan man forebygger høreskader ved hjælp af høreværn.

Et andet område af sikkerheden på arbejdspladsen handler om de omkringliggende faktorer, som man ikke altid selv har så stor indflydelse på. Det omfatter de maskiner, materialer og genstande, som man anvender gennem sit arbejde. Sikkerheden her omfatter, at man skal mindske risikoen for ulykker, hvor genstande eller materialer kan blive tabt eller væltet ned over en medarbejder. Det kan handle om skridsikkerhed på underlag og regler om ryddelighed på gulvarealer, som skal mindske risikoen for fald.

Det bunder i det uventede

Ulykker hænger ofte sammen med det uventede. Lad os give et eksempel:

Hvis der ikke er styr på eller procedurer for, hvornår en maskine må stå tændt eller slukket, kan en medarbejder komme galt afsted, hvis vedkommende ikke var bekendt med status på den givne maskine. Eller hvis der ikke er styr på eller procedurer for, hvornår der må foretages gulvvask og i hvilke perioder af arbejdstiden, at gulvet kan risikere at være glat. Hvis arbejdet bliver planlagt efter den hensigt at mindske ulykker og højne sikkerheden, så bliver der taget højde for de ovennævnte eksempler.

På den måde kan man ved hjælp af systematisk planlægning og kommunikation i væsentlig grad nedbringe de risici på arbejdsskader, der forefindes på en arbejdsplads. Man skal således blive bedre til at tale sammen og give hinanden den information, som der er vigtig for, at sikkerheden er i orden. Frem for at arbejde for sig selv skal man således nærme sig det aspekt, hvor man arbejder for hinanden.

Klare retningslinjer og enighed blandt medarbejdere skaber større arbejdsglæde

Det er desuden også noget, der kan højne arbejdsglæden og lysten til at være på en arbejdsplads, det skaber et bedre socialt sammenhold, og det gør det derfor også sjovere at stå op og gå på arbejde hver dag.

Når man er glad for de omgivelser, som man bevæger sig i, er der desuden også en større chance for, at man benytter sig af de teknikker, hjælpemidler og metoder, som der er stillet til rådighed i forbindelse med ens arbejde. Man sørger for at gøre tingene korrekt og med et smil på læben frem for blot at ville igennem arbejdsdagen og derfor til tider tager sig nogle chancer, som måske kan gå hen og føre til en arbejdsskade.

Og så er det vigtigt at huske på, at bare fordi man ikke føler noget i sin krop på nuværende tidspunkt, når man gennemfører sit arbejde, så kan den måde, man gør det på, sagtens have en indflydelse på, hvordan ens generelle fysiske helbred vil være i fremtiden. Skaderne skal således forebygges, før de opstår.

Gør arbejdspladsen mere sikker

Når man skal foretage nogle tunge løft eller bevæge sig i nogle mere eller mindre belastende arbejdsstillinger, skal man således have en viden om, hvordan man ergonomisk sikrer sin krop mod forkerte vrid.

Det er på den måde, man sørger for, at der ikke opstår gene senere i livet. For ikke at blive slidt op ved sådanne opgaver handler det om at sørge for en god planlægning af sit arbejde. Man skal for eksempel sikre sig, at en arbejdsplads er indrettet fordelsmæssigt, således der er givet de mest optimale muligheder for at undgå uhensigtsmæssig håndtering.

På den måde skal man sørge for den rette afstand, den rette højde og så videre, og på den måde giver man sig selv nogle meget bedre forudsætninger.

Adgang til maskiner og hjælpemidler der gør tunge løft og hårdt arbejde lettere

Derudover skal man også altid sørge for at gøre brug af de tekniske hjælpemidler, som der byder sig i den givne situation. Mange mener, at de godt lige kan klare et løft af for eksempel letklinkerblokke eller udstøbningsblokke, som faktisk er nogle af de områder, der er særligt belastende. Ofte kan det også gå en gang eller to, men efter flere gentagelser kan man have påført sin krop varige men og skader. Hvor let en opgave end ser ud, så handler det altid om at bruge de tekniske hjælpermidler, som der er stillet – og skal være stillet til rådighed af arbejdspladsen.

Noget der også særligt er nedslidende for murerarbejdsmænd, er den måde, som stenhoveder er blevet håndteret på blandt andet under transport. For at undgå skader på grund af sådanne situationer, er det derfor igen vigtigt, at man bruger de hjælpemidler, som der skal være stillet til rådighed af arbejdspladsen. Det være sig for eksempel en af de nyere stenvogne. Disse kan indeholde helt op til 80 sten pr. gang, og på den måde er det også med til at effektivere ens arbejdsgang at benytte sig af de dertil sikre hjælpemidler.