Sorg er en følelse vi desværre alle skal igennem. Det er sjældent, at et menneske gennemgår et helt liv uden at opleve sorg i forbindelse med et dødsfald i familien. Men hvordan behandler man sorg? Hvordan håndterer man sorg når man har en familie og en karriere som man samtidig skal vedligeholde? Det er næsten det sværeste. At holde dagligdagen ved lige og undgå at gå i hi i måneder efter man har mistet en kær. Vi har talt med en bedemand som gav indsigt i hvordan man kan behandle sorg ved at kende til de stadier man ofte gennemgår.

Accepter sorgen og byd den velkommen

Hvor mærkeligt det end lyder, så er der en god pointe i det. Man skal acceptere sorgen og byde den velkommen for at kunne behandle den. Hvis ikke vi accepterer det, kan vi ikke komme videre. Det er et fænomen der er velkendt i miljøer for AA møder og andre former for støttegrupper.

Sorgens stadier

En god måde at behandle sorg efter en begravelse er ved at lære den at kende. Det kan gøres ved at kigge på de forskellige stadier man gennemgår, så man forstår det når man er i situationen. Viden kan være lig med kontrol. Der er fire stadier; Chok, reaktion, bearbejdning og fremtidsperspektiv.

Chok

Chok indebærer første gang man hører om dødsfaldet. Man er i chok og følelserne er over alt og kan ikke kontrolleres. Man kan være ude af stand til at gennemføre daglige opgaver hvilket er helt naturligt og sjældent noget man kan gøre noget ved.

Reaktion

Reaktion, er stadiet hvor du begynder at reagere på dødsfaldet. Her begynder man at undre sig over hvorfor det skete, kunne man have gjort noget, brugte jeg nok tid med afdøde? En svingende emotionel periode der kan vare i ugevis.

Bearbejdning

Bearbejdning er det stadie hvor du begynder at acceptere hvad der er hændt. Ofte starter dette stadie efter begravelsen eller bisættelsen, da man har sagt farvel og ordnet alt det praktiske med bedemanden for at få en afslutning. Herfra begynder du se lysere på tingene. Tænke over hvor godt et liv du har haft med afdøde og sætte pris på den tid i havde sammen. Dette stadie er stadig meget følsomt.

Fremtidsperspektiv

Fremtidsperspektiv er stadiet hvor du har overskud til at komme tilbage på arbejdet og fokusere på andre ting end dødsfaldet.

Ifølge bedemanden er det ikke alle der gennemgår disse stadier, og nogle gennemgår dem i en anden rækkefølge eller går frem og tilbage mellem stadierne. Derfor kan din oplevelse med sorg godt være anderledes.

Nu hvor du kender til de forskellige stadier man gennemgår når man er i sorg, kan det hjælpe dig i fremtiden når du selv skal igennem dem. Som sagt er det vigtigt at acceptere at sorg er en realitet og vide hvad der sker, for at du kan behandle det.

De fleste bedemandsforretninger vil med glæde yde rådgivning ift. håndtering af sorg. Så du kan ofte tale med dem om hvad der foregår og hvordan man skal håndtere det.