Annonce

Selv om stress oftest blive betragtet som noget ubetinget dårligt i vores tid og samfund, er der er en anderledes positiv årsag til, at vi overhovedet kan opleve stress. Stress er en helt naturlig del af det at være menneske. Det har været en fast bestanddel af menneskets DNA i årtusinder – lang tid inden der fandtes lønnet arbejde, deadlines, selvfremstillingsproblematikker i det senmoderne samfund og sociale forventninger, der bliver negativt påvirket af falske informationer på sociale medier.

I dag er du derfor alt andet end unormal, hvis du oplever et stigende behov for at tage kontakt til en stresscoach der hjælper dig. Men spoler vi tilbage til en tid før alt ovenstående eksisterede, fandtes der også stress. Det er fordi, at stress er en ganske naturlig forsvarsmekanisme mod fare. Når vi oplever fare, fyldes kroppen af nogle bestemte hormoner, som gearer kroppen til at at konfrontere fare eller at flygte fra faren, hvis den virker uoverkommelig. Vi oplever, at pulsen stiger, at blodtrykket stiger for at gøre os klar til at reagere. Det oplevede vores forfædre måske, når vores forfædre blev truet af et stort rovdyr. Men faren forsvandt nok relativt hurtigt igen.

Hvad skaber stress i dag – og kan vi gøre for at blive mindre stressede?

I dag oplever vi nok kun sjældent at blive truet på vores liv, sådan som vores forfædre gjorde det. Her oplever vi måske at føle os truet af en overbebyrdelse med arbejdsopgaver, økonomiske problemstillinger, vanskeligheder i parforholdet eller lignende. Men i modsætning til at blive truet af et rovdyr, hvor muligheder er at kæmpe eller flygte, påvirkes vi af denne type af farer over længere tid og fyldes kontinuerligt op af stresshormoner, indtil vi i værste fald bliver syge af det.

Der findes heldigvis mange gode metoder til at afhjælpe stress i dag, da stress netop er blevet et udbredt problem. Mange søger vejledning og sparring hos en coach eller en psykolog, som er blandt de mest effektive løsninger. Den der findes også en masse redskaber til selv at gøre noget ved sin stress. Mange oplever gode resultater med forskellige apps med forskellige temaer som for eksempel sov godt med meditation,  afspænding, vejrtrækningsøvelser. Men sørg for at være opmærksom! I brugeranmeldelserne på den platform, hvor du henter apps til din smartphone, kan du hurtigt danne dig et overblik over hvilke apps, der virker efter hensigten, og hvilke apps, der fungerer mindre godt. Så kan du geare ned, når det bedst passer dig.