Vi lever i et samfund, hvor man bliver defineret ud fra sit embede. Folk kender os for dét vi arbejder med til daglig. Hun er revisor, han er lærer. Vores arbejde udgør i høj grad vores identitet, og med god grund. Den almindelige danskers voksenliv har nemlig arbejde som omdrejningspunkt. Får man job i Kolding, flytter man familien til Kolding. Får man en forfremmelse på arbejdet, kommer familien på en længere sommerferie.

Hvis man er glad og tilfreds med sit arbejde og trives på arbejdspladsen, smitter det af på humøret i fritiden. Men det går desværre også den anden vej. Er mistrivsel og nedslidelse dominerende i dit arbejdsliv, mister du livskvalitet. Og udover at du mister livskvalitet, ender lederen af virksomheden måske med at miste en medarbejder. Så hvordan fastholder man nedslidte medarbejdere på arbejdspladsen?

Lederens ansvar

Fastholdelse af nedslidte medarbejdere på arbejdspladsen er en opgave med to aspekter: lederen og medarbejderen selv.
Lederrollen indebærer et grundlæggende ansvar for medarbejdernes trivsel, og dette ansvar skal tages meget alvorligt. Stress er nemlig en voksende folkesygdom, og den har ofte sit udløb fra arbejdslivet. I 2017 gik hele 500.000 danskere til lægen i forbindelse med stressrelaterede sygdomme, og det tal er kun stigende. For at undgå stress er der flere forskellige ting, lederen kan gøre på arbejdspladsen.
Det første er at tage stressen i opløbet. Som leder skal du kunne spotte, når en medarbejder virker nedslidt og stresset, og en måde herpå er at lave det til kutyme at indkalde medarbejdere til en samtale, hvis de har mere end fem sygeperioder på et år. Det kan virke overdrevet, men mange arbejdspladser i det offentlige benytter sig af dette tiltag, og det betaler sig.

Denne samtale skal fungere som et trygt space, hvori medarbejderen får en chance for at åbne sig op for sin leder. Hvis medarbejderen viser tegn på stress og nedslidelse, kan man, på grund af denne samtale, sætte en tidlig indsats ind for at mindske medarbejderens stress og have fokus på trivsel og arbejdsglæde i stedet.

Svaret ligger i det gode humør

Et andet tiltag mod nedslidelse på arbejdspladsen er at få humoren tilbage. Dette trin ligger både hos lederen såvel som hos medarbejderne.
Når man træder ind på en arbejdsplads, kan det ofte føles som om man bliver ramt af en lavine af alvor og højtidelighed. Det er på en eller anden måde blevet almindeligt at anskue arbejde som et foretagende, der kun kan gøres med en rynke i panden og en hovedpine på vej.
Denne tankegang skal skrottes, og så skal vi have humoren tilbage på arbejdspladsen. Ved humor følger glæde, og arbejdsglæde er afgørende for stressforebyggelse.
På arbejdspladsen skal der indføres nogle forskellige naturlige grobunde for humor og smil blandt medarbejdere. Nye vaner og traditioner kan ofte være en god vej frem. Noget så simpelt som en kageordning kan bringe både en følelse af glæde, men også et personligt aspekt ind på arbejdspladsen.

Alle har jo en plads i hjertet for en god hjemmebagt kage. Hvis man kender hinanden og kommer hinanden ved, vil man automatisk kunne samarbejde bedre på arbejdspladsen.

God energi skal herske på arbejdspladsen, til møderne, når øjnene mødes over computerskærmene. Afhold firmaarragementer, hold en sommerfest, hav overskud til hinanden i hverdagen. Det skaber trivsel – og trivsel giver dig mod på at yde dit allerbedst på din arbejdsplads.

Nu har vi talt om de psykiske rammer. Men man må ikke undervurdere betydningen af de fysiske rammer. Den fysiske dimension af arbejdslivet spiller nemlig også en rolle i medarbejdernes trivsel.

Er indretningen på kontoret helt off, er det hele gråt, er arbejdspladsen et uinspirerende sted at befinde sig i, så vil denne mangel på inspiration smitte af på medarbejderne.