Forebyggelsesfonden arbejder for at gøre det bedre for dig at gå på arbejde. Derfor er der især fokus på de ting, som der kan være med til at nedslide din krop, dit fysiske helbred og din psykiske sundhed. Det er nemlig alt sammen noget, der kan føre til stor gene både nu og senere i livet, og i værste tilfælde kan det også hæmme dig i den måde, som du udfører dit job på. Det vil betyde, at du i mange tilfælde mister din motivation for det arbejde, som du skal udføre, og du påbegynder derfor en ond cirkel, hvor du ikke har lysten til og modet på at være effektiv på din arbejdsplads, hvorfor du også bliver mere negativ til dagligt.

Vi skal have det godt på vores arbejdsplads og føle os tilpasse med vores arbejdsopgaver

Vi bruger ca. 1/3 af vores hverdag på vores arbejdsplads, og derfor er det vigtigt, at vi trives og har det godt der. Det betyder, at vi skal have det godt sammen med vores kollegaer, hvorfor fonden arbejder på alt det, der kan være med til at styrke det interne sammenhold og det samarbejde, som der er behov for i en travl og stresset hverdag. Derudover skal vi også have det godt med det arbejde, som vi udfører, således det ikke føles som en byrde. Og netop derfor er det vigtigt, at vi arbejder for de ting, der er til gene på de forskellige arbejdspladser.

Nogle arbejdsplader er præget af vold, stoffer og alkohol. Og det i sig selv er et hårdt miljø, som man er tvunget til at færdes i til dagligt. Det betyder, at man ser nogle ting, som andre ikke kender til, og man kommer til at opleve nogle ting, som man skal vide, hvordan man håndterer bedst muligt. Det være sig for eksempel når det kommer til den måde, man vælger at snakke med andre mennesker på, den måde man reagerer på i situationen og den måde, man vælger at bearbejde det, der er sket på. Det værste er nemlig at tage sit arbejde med sig hjem, og derfor skal man især på sådanne arbejdspladser kunne lave et klart skel mellem arbejde og privatliv.

Der skal være fokus på at arbejde med det psykiske helbred

Nogle ting går dog folk mere på end andre, og det være sig for eksempel de ting, som der forekommer inden for det mere hårde miljø, hvor det ikke er sjældent, at der stiftes bekendtskab med både stoffer og alkohol. Derfor arbejder fonden for, at man psykisk ved, hvordan man skal håndtere sit arbejde, og fysisk skal man også vide, hvordan man skal håndtere den vold, som der kan ske som følge af både stofferne og alkoholen.

Både stoffer og alkohol er nemlig med til at gøre en person helt anderledes. Og det kan overraske, hvor stor en indvirkning det kan have. Det er derfor vigtigt med en basal viden om den virkning, som disse ting har på et menneske samt en viden om, hvor forskelligt man kan vælge at reagere, når man enten er beruset på grund af alkohol eller påvirkede på grund af stoffer.

Du skal lære at håndtere de svære situationer

Det er således et hårdt arbejde, der kræver meget forberedelse, før man lærer at håndtere de ting, som der udspiller sig i hverdagen. Og derfor er der i mange tilfælde behov for stor erfaring og åbenhed omkring de ting, som der sker. Det er nemlig kun sådan, at man kan få sat ord på den måde, som man oplever sin arbejdsdag på, og ofte er der flere, der kan nikke genkendende til den måde, som man føler sig på. Det er derfor en branche, i hvilken der skal herske stor åbenhed og imødekommenhed, således man ikke er tvunget til at tage arbejdet med sig hjem og lade det gå ud over andre.

Andre som for eksempel ens familiemedlemmer ved nemlig intet om, hvordan de hårde situationer skal håndteres, og derfor er det vigtigt, at man ikke stiller dem i en usikker situation, hvor de er nødt til at forholde sig til det hårde miljø, du oplever hver dag på din arbejdsplads. I sidste ende er det noget, der kan påvirke dem meget negativt, når de altid hører om miljøet, og det er ikke noget, som man bør udsætte andre for, som ikke er rustede til det.

Sæt dig i deres sted, men tag afstand fra deres livsstil

Den usikkerhed, som du nogle gange kan føle på dit arbejde, skal du derfor ikke tage med dig hjem. I stedet skal du i samspil med fonden arbejde på at forbedre din psykiske tilstand, således du ikke føler dig utryg, når du omgås alkohol, stoffer og vold. Du skal derfor have et hårdt ydre, men samtidig et blødt indre, således du formår at sætte dig ind i de situationer, som du oplever hver dag. Ofte er det folk med hårde og svære liv, og de skal derfor ikke misforstås mere end højest nødvendigt. Du skal derfor sætte dig i deres sted, men samtidig tage meget stor afstand til den måde, som de vælger at håndtere det på. Det er en hårfin grænse at bevæge sig på, når man ikke vil være uvenner med folk.

Oplever du et problem med stoffer og alkohol på din arbejdsplads internt i de kollegiale sammenhænge, er det en helt anden snak, som der skal tages meget mere alvorligt på. Det er nemlig noget, som der ingen steder accepteres, og i værste tilfælde kan det føre til ikke blot afskedigelser men også længere fængselsdomme, der kan have en stor indflydelse på det resterende liv. Oplever du sådanne ting på tæt hold, er det derfor vigtigt, at du formår at gøre opmærksom på det, således der kan blive taget hånd om problemet hurtigst muligt.